Услуге сервисирања возила у гарантном року, Партија 1.2.23.3 – Услуге сервисирања возила у гарантном року произвођача Cappellotto, JН 18135/1-01-32

Позив за подношење понудаПреузми Конкурсна документацијаПреузми Одлука о додели уговораПреузми обавештење о закљученом уговоруПреузми

Електро ормани са опремом за управљање радом пумпних станица бој ЈН 17676/1-1-20

Позив за подношење понудеПреузми Конкурсна документацијаПреузми Питања и одговори 1 Преузми Измена и допуна 1Преузми Измењена конкурсна документација 1Преузми Обавештење о продужењеу рока за подношење понуда 1Преузми Питања и одговори 2Преузми Питања и одговори 3Преузми Питања и одговори 4Преузми Измена и допуна 2Преузми Измењена и допуњена конкурсна документација 2Преузми Обавештење о продужењу рока за подношење понуда 2Преузми Питања и одговори 5Преузми Одлука о додели уговораПреузми Обавештење о закљученом уговору - Партија 3Преузми Обавештење о...