Вијчана роба (ЈН 41027/1-08-63)

Позив за подношење понудаПреузми Конкурсна документацијаПреузми Одлука о додели уговораПреузми Oбавештење о закљученом уговоруПреузми

Сервис опреме за детекцију кварова, партија 1.2.4.3 – Сервис опреме за ТВ инспекцију канализационих цеви ЈН 38457/1-8-56

Позив за подношење понудаПреузми Конкурсна документацијаПреузми Одлука о закључењу оквирног споразумаПреузми Обавештење о закљученом оквирном споразумуПреузми Обавештење о закљученом уговору-наруџбеницаПреузми