Набавка моторних возила обликована у 3 (три) партије, за партију 1.1.41.3 – Путнички аутомобили до 1700 цм³, ЈН (39298/1-01-43)

Poziv-za-podnošenje-ponuda-Nabavka-motornih-vozila-JN-39298-1-1-43Преузми Konkursna-dokumentacija-Nabavka-motornih-vozila-JN-39298-1-1-43Преузми Odluka-o-dodeli-ugovora-Nabavka-motornih-vozila-JN-39298-1-1-43Преузми ObavestenjeOZakljucenomUgovoruПреузми