Поправка и одржавање моторних возила и припадајуће опреме, партија Поправка грађевинске машине ЈСВ, ЈН 30448/1-01-31