ЗАВРШЕТАК РАДОВА У НАСЕЉУ БРЗИ БРОД СЕ ПРЕДВИЂА ДО 17 САТИ

Ванредним ангажовањем свих расположивих ресурса, људских и машинских, завршетак радова и нормализација водоснабдевања се предвиђа до 17 сати на простору насеља Брзи Брод.