НАПЛАТА РАЧУНА ЗА УТРОШЕНУ ВОДУ И УСЛУГЕ КАНАЛИЗАЦИЈЕ ПРЕЛАЗИ ИЗ ЈКП“НАИССУС“ У ЈКП“ОБЈЕДИЊЕНА НАПЛАТА“ НИШ

ЈКП“Наиссус“ Ниш обавештава од 01.01.2021. године, кориснике услуга који припадају категорији домаћинства, почев од рачуна за 12/2020. године, па убудуће надлежност наплате рачуна за утрошену испоручену воду и услуге каналисања, фактурисање, достављање и наплаћивање ће вршити ЈКП „Обједињена наплата“ Ниш.

Корисници који имају неизмирене обавезе из претходног периода по рачунима ЈКП „Наиссус“ Ниш, као и рате по закљученим уговорима о репрограму дуговања, исте могу регулисати на благајни предузећа у улици Кнегиње Љубице 1/1, на благајни предузећа ЈКП „Обједињена наплата“ Ниш или безготовинским путем у складу са инструкцијама на рачунима односно склопљеним уговорима.

Радно време благајне и услужног цента предузећа ће у наредном периоду остати непромењено (радним даном од 7 до 19 сати, суботом од 8 до 14). Све остале информације од значаја за пружање услуга и наплату истих пружићемо Вам благовремено.