КВАРОВИ НА ВОДОВОДНОЈ МРЕЖИ И ПРЕКИДИ У ВОДОСНАБДЕВАЊУ

ПОПРАВКА КВАРА У УЛИЦИ АЦЕ СТОЈАНОВИЋА

Вода на површини, потребно раскопавање на улици Аце Стојановића бб, прилаз. Због поправке водоводне мреже, водоснабдевање ће бити у прекиду до 15 сати у улици Аце Стојановића.

ПОПРАВКА КВАРА У ДОЊЕМ МАТЕЈЕВЦУ

Вода са улице пуни шахту, потребно раскопавање у насељу Доњи Матејевац, у улици Мике Аласа код броја 23. Због поправке водоводне мреже, водоснабдевање ће бити у прекиду у овој улици и могућ прекид на простору целог насеља.

ИНТЕРВЕНЦИЈА У ГОРЊЕМ МАТЕЈЕВЦУ

Вода на површини, потребно раскопавање у Горњем Матејевцу, у Цалковој улици број 3, код месне канцеларије. Због поправке водоводне мреже, водоснабдевање ће бити у прекиду до 15 сати у поменутој улици и могућ прекид у околним улицама.

ПОПРАВКА КВАРА У СЕЛУ СУПОВАЦ

Радови у селу Суповац на потисном цевоводу, у викенд насељу, у улици капетана Срећка Андрића. Водоснабдевање ће бити у прекиду због поправке водоводне мреже данас и наредног дана до 15 сати у селу Суповац и викенд насељу.

ПОПРАВКЕ КВАРОВА У СЕЛУ ПОПОВАЦ

Вода избија на улици и у двориштима корисника, потребна су два ископа у селу Поповац, у улици Милета Ђурђановића код бројева 57 и 154. Због поправки прикључних веза, могућ прекид у водоснабдевању до 15 сати у поменутој улици.

ПОПРАВКЕ КВАРОВА НА ПРВИМ ВЕНТИЛИМА

Током дана обављаће се радови на поправкама првих вентила у насељу Нова железничка колонија, бр. 6 и 7. Интервенције ће се обављати и у насељу Паси пољана у улицама: Осме српске бригаде бб, Петра Иљича Чајковског бр. 5, Милана Дединца бр. 1, Владислава Рибникара бр. 26, Крајковачка бр. 2, Учитеља Спиридона бб, Чедомира Крстића бр. 8. Због радова могућ прекид у водоснабдевању до 15 сати на простору насеља Нова железничка колонија и Паси пољана.

Поправке у шахтама вршиће се и у улицама: Прибојска бр. 3а, Далматинска бр. 3, Алексиначка бр. 12, Горњоматејевачка бр. 101б, Монахиње Јефимије бр. 6, Станислава Биничког бр. 17а, Чарнојевићева бр. 6-8, Бранка Радичевића бр. 2/Д, и на још неким адресама. Због интервенција могућ је прекид у водоснабдевању до 15 сати на поменутим локацијама.