КВАР НА ПРИКЉУЧНОЈ ВЕЗИ У УЛИЦИ ФИЛИПА ФИЛИПОВИЋА

Квар на прикључној вези у улици Филипа Филиповића бр. 32, нужан ископ. Због радова на поправци прикључне везе могућ је преикд водоснабдевања у овој улици до 15 сати.