ДНЕВНИ РАСПОРЕД ОДРЖАВАЊА КАНАЛИЗАЦИОНЕ МРЕЖЕ

Екипе ЈКП „Наиссус“ Ниш настављају са појачаним активностима у оквиру одржавања канализационе мреже. Предузеће ће као у претходном периоду на пословима чишћења атмосферских сливника ангажовати све расположиве екипе.

Редовно чишћење уличних сливника у следећим улицама: Димитрија Драговића, Јеремије Живановића, Краља Стефана Првовенчаног и Жарка Ђурића.

Испирање уличне мреже у Рентгеновој улици од броја 21 до 31.

Усисавање уличне мреже у улици Инжењера Бирвиша.