ДНЕВНИ РАСПОРЕД ОДРЖАВАЊА КАНАЛИЗАЦИОНЕ МРЕЖЕ

Екипе ЈКП „Наиссус“ Ниш настављају са појачаним активностима у оквиру одржавања канализационе мреже. Предузеће ће као у претходном периоду на пословима чишћења атмосферских сливника ангажовати све расположиве екипе.

Редовно чишћење атмосферских сливника по налогу управе за комуналне делатности и инспекцијске послове града Ниша у Шуматовачкој улици.

Провера прикључка у Рентгеновој 6

Провера канализације заједно са НИШ СТАН-ом ради утврђивања надлежности за Булевар Немањића 78.

Испирање 2 спец возила Ко205 и Ко207 у улици Томе Росандића.