Nadzorni odbor

Nebojša Jordanov, predsednik

 

Rođen je 02.09.1966. godine. Diplomirao je na Elektronskom Fakultetu Univerziteta u Nišu 1999. godine.

 

Radno iskustvo

 

2017. –                 JKP „Medijana“ Niš: Izvršni Direktor za operativne poslove

2013. – 2017.      JKP „Medijana“ Niš: Pomoćnik direktora za tehničke i operativne poslove

2011. – 2013.      JKP „Medijana“ Niš: Koordinator Centra za zasštitu životne sredine i održivi razvoj

2009. – 2011.      JKP „Medijana“ Niš: Rukovodilac razvoja i kvaliteta

2007. – 2009.      JKP „Medijana“ Niš: Inženjer razvoja

2006. – 2007.      Eu „JUGORENTGEN“ A.D. Niš: Rukovodilac kontrole i kvaliteta

2003. – 2006.      Eu „JUGORENTGEN“ A.D. Niš: Rukovodilac konstrukcionog biroa – razvoja

2002. – 2003.      Eu „JUGORENTGEN“ A.D. Niš: Inženjer razvoja

2001. – 2002.      Eu „KKC“ D.O.O Niš: Rukovodilac odeljenja završne obrade

1999. – 2001.      Eu „KKC“ D.O.O Niš: Asistent u odeljenju završne obrad

1993. – 1997.      Preduzeće „JONEX“ sa P.O.: Suvlasnik i direktor

NEBOJŠA JORDANOV

Datum rođenja: 02. 09. 1966.

Radno iskustvo

2007. do danas JKP „Mediana“ – Niš

Radno mesto:

2017. – do danas Izvršni direktor za operativne poslove

2013. – 2017. Pomoćnik direktora za tehničke i operativne poslove

2011. – 2013. Koordinator Centra za zaštitu životne sredine i održivi razvoj

2009. – 2011. Rukovodilac razvoja i kvaliteta

2007. – 2009. Inženjer razvoja

2002. – 2007. Ei „JUGORENDGEN“ A.D.Niš

Radno mesto:

2006. – 2007. Rukovodilac kontrole i kvaliteta

2003. – 2006. Rukovodilac konstrukcionog biroa – razvoja

2002. – 2003. Inženjer razvoja

1999. – 2002. Ei „KKC“ D.O.O. Niš

Radno mesto:

2001. – 2002. Rukovodilac odeljenja završne obrade 

1999. – 2001. Asistent u odeljenju završne obrade

1993. – 1997. Preduzeće „JONEX“ sa P.O.

Radno mesto:

1993. – 1997. Suvlasnik i direktor preduzeća

Obrazovanje:

1999. Diplomirani inženjer elektronike Elektronski fakultet – Niš

Radna i poslovna dostignuća:

– Za vreme rada u „JUGORENDGEN“ A.D. Niš rukovodilac projekta razvoja zračnika za rendgen aparat „Plafostat“– Klinički centar, Beograd

– U periodu od 1987. do 2008. godine saradnik u izradi nekoliko desetina investicionih elaborata prema Fondu za razvoj Republike Srbije – svi su odobreni i realizovani. Pomenuti projekti su iz oblasti unapređenja industrijske proizvodnje, poljoprivrede, prehrambene industrije, zaštite životne sredine-otpadne vode razvoja preduzetništva i slično.

– Za vreme rada u JKP „Mediana“ Niš, autor ili koautor više realizovanih idejnih rešenja-projekata:

•Sakupljanje i transport otpada u opštini Merošina

•Unapređenje rada zimske službe

•Tehničko unapređenje pogona za reciklažu PET-a

•Idejno rešenje GIS-a, član institucionalne radne grupe-2012.

•Idejno rešenje za podzemne kontejnere

•Upravljanje otpadom u vikend naseljima

•Reciklažna ostrva

•Idejno rešenje za solarno zagrevanje sanitarne vode-nije realizovan

•Idejno rešenje „Reciklažnog centra“

•Nacrt Lokalnog plana za upravljanje reciklabilnim otpadom

•Program uklanjanja divljih deponija

•Otklanjanje zabrane deponovanja otpada na deponiji-smetlištu Bubanj kroz izvršenje naloženih mera Republičke inspekcije za zaštitu životne sredine

•Učešće u izradi Regionalnog plana za upravljanje otpadom

•Monitoring deponije-smetlišta Bubanj

•Koordinator Saveta gradonačelnika Grada Niša za upravljanje otpadom-2012

•Član koordinacione radne grupe za reviziju Lokalnog plana za upravljanje otpada-2014.

•Idejno rešenje, projektno sagledavanje i uvođenje naknade za odlaganje komunalnog otpada-april 2014.

•Član institucionalne radne grupe za pitanja romske populacije-2018.

•Član institucionalne radne grupe za pitanja romske populacije-2022

 

Stručno usavršavanje-sertifikati:

•Interni proveravač za proces standardizacije QMS/EMS/OHSAS (sistem menadžmenta kvalitetom)– Niš, jun 2007

•Nacionalni stručnjak za upravljanje održavanjem– Kopaonik, mart 2008.

•Obuka za izdavanje integrisane dozvolev– Upravljanje otpadom, Beograd novembar 2008.

•Obuka za izradu Planova upravljanja otpadom na opštinskom i regionalnom nivou– Beograd, novembar 2008.

•Upravljanje projektima finansiranih iz fondova evropske unije- Beograd, mart 2013.

•Politika i ciljevi održivog razvoja, Beograd, novembar 2013.

•Program profesionalnog usavršavanja iz oblasti zaštite životne sredine- Beograd, april 2015.

•Seminar ambasade Japana za javna preduzeća- Beograd, jun 2015

•Program profesionalnog usavršavanja- Primena regulative u oblasti zaštite životne sredine- Beograd, septembar 2015.

•Stručnjak za upravljanje otpadom- Beograd, maj 2016.

•Program profesionalnog usavršavanja- Regulativa u oblasti industrijskog zagađenja i upravljanja otpadom- Beograd, jul 2016.

•Korporativno upravljanje u javnim preduzećima, društvima kapitala i privrednim društvima- Niš, jun 2017.

•Čitanje i razumevanje finansijskih izveštaja – Beograd, 2018.

Aleksandar Milošević, član

 

Rođen je 1974. godine u Nišu. Osnovnu školu i gimnaziju „Bora Stanković“ (prirodno-matematički smer) završio je u Nišu. Diplomirao je na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Nišu na smeru Privredni razvoj. Govori engleski jezik i služi se francuskim jezikom.

Oženjen je i otac dvoje dece.

 

Radno iskustvo

 

2007.  –              JKP „Parking-servis“ Niš: koordinator službe za trnasport, direktor sektora za

informacione tehnologije i odnose sa javnošću, rukovodilac službe za

informacione tehnologije i odnose sa javnošću, pomoćnik direktora

2017.  – 2022.   JKP „Gorica“ Niš: član nadzornog odbora

2015. – 2016.   „Gerentološki centar“ Niš: V.D. Direktora

Aleksandar Milošević, diplomirani ekonomista

Rođen sam u Nišu 1974. godine. Osnovnu školu i gimnaziju „Bora Stanković“ (prirodno-matematički smer) završio sam u Nišu. Diplomirao na Ekonomskom fakultetu u Nišu na smeru Privredni razvoj sa opštim uspehom 7,56 (sedam i 56/100) u toku studija i ocenom 10 (deset) na diplomskom ispitu.

U periodu od  2005. godine do  2007. godine sam, kao diplomirani ekonomista, bio zaposlen u JKP „Tržnica“- Niš na radnom mestu koordinator za informisanje. 

Od februara 2007. godine  do danas, zaposlen sam u JKP „Parking-servis“ –  Niš, na različitim pozicijama: koordinator službe za transport, direktor sektora za informacione tehnologije i odnose sa javnošću, rukovodilac službe za informacione tehnologije i odnose sa javnošću, pomoćnik direktora.

U toku 2015. i  2016. godine obavljao sam  dužnost vršioca dužnosti direktora Ustanove za smeštaj odraslih i starijih lica „Gerontološki centar“ –  Niš. 

U periodu od 2017. do 2022. godine, obavljao sam dužnost člana  nadzornog odbora JKP „Gorica“ Niš.

Govorim engleski jezik i služim se francuskim. Posedujem viši nivo poznavanja Microsoft Office paketa kao i Internet-a. Takođe, posedujem sertifikat za uspešno položen kurs „Elektronsko kancelarijsko poslovanje“.

Pohađao sam edukacije za najnovije verzije standarda sistema menadžmenta kvaliteta ISO 9001:2015 i sistema upravljanja zaštitom životne sredine 14001:2015 u organizaciji trenera iz sertifikacione kuće Quality Austria.

Oženjen sam, otac dvoje dece.

Dejan Jordanović, član iz reda zaposlenih

 

Rođen je 1975. godine. Diplomirao je 2001. godine na Mašinskom fakultetu Univerziteta u Nišu.

 

Radno sikustvo

 

2008. –                   JKP „Naissus“ Niš: Glavni inženjer razvoja; Direktor investicija i razvoja;

                               Rukovodilac sektora investicija i razvoja; Rukovodilaca investiciono-tehničkog sektora.

2012. – 2012.       TAHAL Group International (Serbia): Inženjer konsultant (kratkorični projekat)

2006. – 2008.       Konzorcijum konsultanata SETEC Engineering – Vojvodinaprojekt – FIDECO: Inženjer konsultant / Pomoćnik direktora projekta

2004. – 2006.       Konzorcijum konsultanataGauff Ingenieure – SETEC Engineering – FIDECO: Inženjer konsultant

2004. – 2004.       GTZ International Services: Stručni saradnik na poslovima strateškog planiranja

2003. – 2004.       Regionalna privredna komora Niš: Sradnik u Udruženju za enrgetiku, metalsku i elektro industriju.

Lični podaci                       

Ime / Prezime   Dejan Jordanović

Adresa  Studenička 56 B / 7, 18000 Niš, Srbija

Telefoni              

E-mail   dejan.jordanovic@gmail.com

Nacionalnost     Serbian

Datum rođenja 26.01.1975.

Pol         Muški

Obrazovanje     

Period  10/1993 – 04/2001

Stečeno zvanje Diplomirani inženjer mašinstva

Naziv insitucije u kojoj je zvanje stečeno    Mašinski fakultet Univerziteta u Nišu

Stepen prema nacionalnoj ili međunarodnoj klasifikaciji

VII stepen prema nacionalnoj klasifikaciji

Poznavanje jezika          

Maternji jezik    srpski

Ostali jezici       

Procena nivoa poznavanja                           Razumevanje    Govor    Pisanje

Evropski nivo (*)                              Slušanje               Čitanje Govorna interakcija        Govorna produkcija       

Engleski                                               C1                           C1                           C1                           C1                           C1

Nemački                              Gothe-Zertifikat B2

                (*)  Zajednički evropski referentni okvir za jezike

Članstvo u profesionalnim udruženjima              

Profesionalno udruženje 1 / pozicija      Inženjerska komora Srbije / član sa 2 (dve) inženjerske licence za oblast hidrotehnike

Profesionalno udruženje 2 / pozicija      Asocijacija za zaštitu i očuvanje voda Južne Srbije

Ključne kvalifikacije      

–              Iskustvo u opštem poslovnom razvoju;

–              Iskustvo u administraciji ugovora;

–              Specifično iskustvo u implementaciji i koordinaciji projekata u oblasti zaštite životne sredine i voda;

–              Upravljanje projektima koji su finansirani, kako iz lokalnih fondova, tako i iz različitih međunarodnih finansijskih institucija;

–              Upravljanje projektima uključujući kompletan konsalting i inženjering;

–              Vođenje projekata uključujući kompletan konsalting i inženjering;

Radno iskustvo

Period  12/2008 – trenutno

Pozicija                Glavni inženjer razvoja / Direktor investicija i razvoja / Rukovodilac sektora investicija i razvoja / Rukovodilac investiciono-tehničkog sektora

Glavne aktivnosti i odgovornosti              –              Vođenje i upravljanje regionalnim i međunarodnim projektima u oblasti snabdevanja vodom za piće i otpadnih voda;

–              Upravljanje projektovanjem i razvojem komunalne infrastrukture;

–              Priprema i implementacija procesa investicione izgradnje objekata;

–              Određivanje uslova za priključenje na postojeću komunalnu infrastrukturu;

–              Učešće u regionalnim i međunarodnim projektima u oblasti snabdevanja vodom i otpadnih voda;

–              Priprema razvojno-investicionih planova;

–              Razvoj i usklađivanje razvojnih planova i planova izgradnje komunalne infrastrukture sa nadležnim graskim institucijama;

–              Organizacija analize vodovodne i kanalizacione mreže, geografskog informacionog sistema, merenja i monitoringa mreže;

Ime i adresa poslodavca               JKP za vodovod i kanalizaciju “Naissus”, Kneginje Ljubice I/1, Niš, Srbija

Vrsta delatnosti ili sektor            Sektor vodosnabdevanja i otpadnih voda

Period  07/2012 – 12/2012

Pozicija                Inženjer konsultant (oročeni kratkoročni projekat)

Glavne aktivnosti i odgovornosti              Program finansiran od strane nemačke vlade preko KfW banke – Program u oblasti vodovoda I kanalizacije u opštinama srednje veličine u Srbiji

–              Administracija ugovora;

–              Kontrola i nadzor nad distribucijom vodovodnog materijala;

–              Nadzor nad izvođenjem radova;

–              Konačna primopredaja radova;

–              Kompletna administracija investicionih fondova i kontrola troškova;

Ime i adresa poslodavca               TAHAL Group International (Serbia), Vladete Kovačevića 2a, Beograd, Srbija

Vrsta delatnosti ili sektor            Sektor vodosnabdevanja i otpadnih voda

Period  06/2006 – 12/2008

Pozicija                Inženjer konsultant / Pomoćnik direktora projekta

Glavne aktivnosti i odgovornosti              Program finansiran od strane nemačke vlade preko KfW banke – Rehabilitacija gradskih vodovoda i kanalizacionih sistema u Novom Sadu, Nišu, Kragujevcu i Beogradu – III faza – Mere prioritenog investiranja

–              Generalni nadzor nad sprovođenjem programa;

–              Podrška javnim komunalnim preduzećima u projektovanju, revizija projekata, kao i pregled i davanje saglasnosti na specifikacije za izvođenje radova i nabavku dobara i usluga;

–              Priprema tenderske dokumentacije usaglašene sa međunarodnim zahtevima, podrška u tenderskim procesima, evaluacija tendera i dodeljivanje ugovora za izvođenje radova i nabavke dobara i usluga;

–              Nadzor nad izvođenjem radova, uključujući i konačni obračun i primopredaju izvedenih radova;

–              Promovisanje i uvođenje novih tehnologija i materijala, uključujući edukaciju kadrova javnih komunalnih preduzeća;

–              Kompletna administracija investicionih fondova i kontrola troškova;

Ime i adresa poslodavca               Konzorcijum konsultanata SETEC Engineering – Vojvodinaprojekt – FIDECO, Kralja Milana 25/IV, Beograd, Srbija

Vrsta delatnosti ili sektor            Sektor vodosnabdevanja i otpadnih voda

Period  08/2004 – 06/2006

Pozicija                Inženjer konsultant

Glavne aktivnosti i odgovornosti              Program finansiran od strane nemačke vlade preko KfW banke – Rehabilitacija gradskih vodovoda i kanalizacije u Novom Sadu, Nišu i Beogradu – II faza

–              Podrška javnim komunalnim preduzećima u projektovanju, revizija projekata, kao i pregled i saglasnost na specifikacije za izvođenje radova i nabavku dobara i usluga;

–              Priprema tenderske dokumentacije usaglašene sa međunarodnim zahtevima, podrška u tenderskim procesima, evaluacija tendera i dodeljivanje ugovora za izvođenje radova i nabavke dobara i usluga;

–              Nadzor nad izvođenjem radova, uključujući i konačni obračun i primopredaju izvedenih radova;

–              Promovisanje i uvođenje novih tehnologija i materijala, uključujući edukaciju kadrova javnih komunalnih preduzeća;

–              Kompletna administracija investicionih fondova i kontrola troškova;

–              Uvođenje osnova GIS, metodologije za smanjenje gubitaka i mernih zona u sistemu;

Ime i adresa poslodavca               Konzorcijum konsultanata  Gauff Ingenieure – SETEC Engineering – FIDECO, Kralja Milana 25/IV, Beograd, Srbija

Vrsta delatnosti ili sektor            Sektor vodosnabdevanja i otpadnih voda

Period  02/2004 – 08/2004

Pozicija                Stručni saradnik na poslovima strateškog planiranja

Glavne aktivnosti i odgovornosti              Program finansiran od strane EU preko EAR (Evropska agencija za rekonstrukciju) – Program podrške opštinama istočne Srbije

–              Identifikovanje strateških ciljeva opštine i definisanje prioritetnih mera;

–              Razvoj projekata iz oblasti infrastrukture, lokalnog ekonomskog razvoja i jačanja institucionalnih kapaciteta lokalne samouprave;

–              Identifikovanje relevantnih meritornih indikatora o trenutnom stanju komunalne infrastrukture;

–              Priprema indikatora performansi i studije stanja komunalnih aspekata;

–              Izrada strateškog akcionog plana opštine Sokobanja;

–              Priprema projekata za finansiranje i dalju implementaciju;

Ime i adresa poslodavca               GTZ International Services, Glavna projektna kancelarija, Zaječar, Srbija

Vrsta delatnosti ili sektor            Strateško planiranje

Period  02/2003 – 02/2004

Pozicija                Saradnik u Udruženju za energetiku, metalsku i elektro industriju

Glavne aktivnosti i odgovornosti              –              Tehnička podrška privrednim subjektima – članovima komore;

–              Konsultacije, pomoć u traženju poslovnih partnera, organizacija zajedničkih nastupa;

–              Organizacija zajedničke posete strukovnim sajmovima;

–              Organizovanje treninga, seminara, tematskih radionica i javnih rasprava;

–              Podrška i razvoj sistema upravljanja kvalitetom u preduzećima članovima komore;

                          Ime i adresa poslodavca     Regionalna privredna komora Niš

Vrsta delatnosti ili sektor           

Privreda

    Ostale veštine i kompetencije             

Kompjuterske veštine i kompetencije   Iskustvo u radu sa programima na WINDOWS OS, posebno OFFICE paketa, ali i specijalizovanih inženjerskih softvera, poput AutoCAD-a, MS Project…

Vozačka dozvola

                B  kategorija

Dodatne informacije od značaja               Međunarodni skupovi:

                •              Stokholm, Švedska – Studijska poseta i edukacija iz oblasti postrojenja za tretman komunalnih otpadnih voda;

•              Niš, Srbija – Međunarodni stručni skup sa temom “Savremene tehnologije u tretmanu otpadnih voda”;

•              Bari, Italija – Stručni seminar “Monitoring i rehabilitacija zagađenih oblasti koje ugrožavaju snabdevanje stanovništva pijaćom vodom”;

                •              Niška Banja, Srbija – Međunarodna konferencija “Otpadne vode, čvrst otpad i opasan otpad”

•              Brisel (EU Parlament), Belgija – Stručni seminar „Voda kao višestruki resurs“;

•              Niš, Srbija – Regionalna konferencija o javno-privanim partnerstvima (USAID);

                •              Niš, Srbija –  Regionalna konferencija na temu javno-privatnih partnerstava – iskustva iz regiona;

•              Brisel, Belgija – Seminar “Resourceful Water”;

•              Niš, Srbija – EjaurEau III, the European federation of national water services, redovna godišnja sesija;

•              Madrid, Španija – Tehnička studijska poseta, posete objektima iz oblasti pitkih I otpadnih voda, prisustvo edukativnim sesijama i sastanci sa relevantnim partnerima iz Španije

•              Niš, Srbija – Srpsko – Mađarski forum na temu upravljanja vodama

•              Hrvatska – Tehnička studijska poseta – član ekspertske delegacije za projekte iz oblasti životne sredine;

Objavljeni stručni radovi:

o             First results of IWA methodology implementation in DMA in Nis,

o             Contracting Models for Design, Build, Financing and Operation of Municipal Wastewater Treatment Plants in the Course of Implementation of EU Directives,

o             Construction of Municipal Wastewater Treatment Plants according to DBFO Model,

o             Analysis and Calculation of Deficiency in Drinking Water Reservoirs Capacity in Nis Water Supply System,

o             Planning and Design of Small Capacity Urban Wastewater Treatment Plants,

o             Definition of Priority Investment Projects as a Condition for EU Financing the Construction of Wastewater Treatment Plant and Related Infrastructure

               

Članstvo u stručnim telima:

•              Član Tehničkog saveta JKP za vodovod i kanalizaciju “Naissus” Niš

•              Član Akcionog tima za smanjenje gubitaka u vodovodnom sistemu JKP za vodovod i kanalizaciju “Naissus” Niš

•              Član Odbora za energetsku efikasnost JKP za vodovod i kanalizaciju “Naissus” Niš

•              Sertifikovani trener IAWD za izgradnju kapaciteta u oblasti energetske efikasnosti u sistemima vodosnabdevanja

Rukovodstvo

V.D. Direktora, Tamara Milić

 

 

Rođena je 11.07.1986. godine u Nišu. Osnovnu školu i gimnaziju „11. oktobar“ završila je u Beloj Palanci. Zvanje diplomiranog inženjera zaštite na radu stiče na Fakultetu zaštite na radu Univerziteta u Nišu 2011. godine. Zavanja master inženjera zaštite na radu i master inženjera zaštite životne sredine na smeru upravljanje komunalnim sistemom stiče 2011. odnosno 2015. godine.

 

 

Govori tečno engleski jezik.

 

 

Radno iskustvo

 

2023. – JKP „Naissus“ Niš: V.D. Direktora
2021.-  2023. – JKP „Naissus“ Niš: Izvršna direktorka za tehnički sistem
2020. – JP „Parking servis“ Niš: Predsednica nadzornog odbora
2020. – 2021. JKP „Naissus“ Niš: Rukovodilac sektora
2019. – 2020. Pro Tent Obrenovac: Vodeći stručni saradnik za BZNR
2016. – 2020. Gradska Opština Medijana: Član opštinskog veća
2013. – 2018. JKP „Naissus“ Niš: inženjer izvorišta, saradnik za bezbednost i zdravlje na radu, šef službe BZNR i ZŽRS, šef projektnog finansiranja, šef službe za bezbednost i zdravlje na radu
2012. – 2013. Biznis centar Julijana N.M: poslovi bezbednosti i zdravlja na radu.

 

Snezana Marković

Izvršna direktorka za  poslovni sistem,Snežana Marković

 

Rođena je 28.06.1960. godine u Nišu. Osnovno obrazovanje i gimnaziju „Bora Stanković“ završila je u Nišu. Diplomirala je na Ekonomskom fakultetu  Univerziteta u Nišu 1984. godine. Svoj radni vek započinje u niškom vodovodu 1987. godine u kojem je i danas zaposlena bez prekida. Govori ruski jezik.


Radno iskustvo

 

2019. – JKP „Naissus“ Niš:
Izvršna direktorka za poslovni sistem

1987. – 2019. JKP „Naissus“ Niš:
Šefica službe za plan i analizu,
Rukovodilac merno-naplatne službe i
AOP, Rukovodilac finansijskog sektora,
Ekonomista u Sektoru investicija i razvoja,
Interni revizor