Sve važne informacija o funkcionisanju JKP NAISSUS Niš

u vreme vanrednog stanja proglašenog usred epidemije
Korona virusom COVID-19