СЕРВИСНЕ ИНФО

УЛИЦА БУЛЕВАР НЕМАЊИЋА БР.72

Вода на средини улице, нужан је ископ на Булевару Немањића, код броја 72. Због радова на поправци водоводне мреже могућ је прекид водоснабдевања до 15 сати у делу улице Булевар Немањића, на простору од улице Сремске до...

НАСЕЉЕ МЕДОШЕВАЦ, УЛИЦА ЂУКЕ ДИНИЋА БР.1

Вода на површини, потребан је ископ у насељу Медошевац, у улици Ђуке Динића, код броја 1. Због радова на поправци водоводне мреже биће у прекиду водоснабдевање до 15 сати у улици...

СЕЛО ПРВА КУТИНА, УЛИЦА ПРВОКУТИНСКА БР.99

Вода је извучена из шахте и затворена на сервисном вентилу у улици Првокутинској бр. 99, у селу Прва Кутина. Због радова на оспособљавању прикључне везе биће у прекиду водоснабдевањe до 15 сати у делу улице Првокутинске (могућ је прекид само на...

УГАО УЛИЦА ВОЖДА КАРАЂОРЂА И ВОЈВОДЕ ВУКА

Вода на улици, потребан је ископ на углу улица Вожда Карађорђа и Војводе Вука. Због радова на поправци водоводне мреже биће у прекиду водоснабдевањe до 15 сати у делу улице Војводе Вука, на простору од улице Генерала Боже Јанковића до улице...

СЕЛО ГОРЊИ МАТЕЈЕВАЦ, УЛИЦА КРАЉА АЛЕКСАНДРА БР.64

Вода на улици, нужан је ископ у улици Краља Александра, код броја 64 (прилаз), у селу Горњи Матејевац. Због радова на поправци водоводне мреже биће у прекиду водоснабдевањe до 15 сати у делу улице Краља Александра и околним улицама: Падинској, Гаврила Принципа,...

НАСЕЉЕ МЕДОШЕВАЦ, УЛИЦА ЂУКЕ ДИНИЋА БР. 1

Вода на површини, потребан је ископ у насељу Медошевац, у улици Ђуке Динића, код броја 1. Због радова на поправци водоводне мреже биће у прекиду водоснабдевање до 15 сати у улици...

УЛИЦА АЛЕКСЕ НЕНАДОВИЋА БР.12

Квар је у шахти, потребно је оспособљавање првог вентила у улици Алексе Ненадовића, код броја 12. Због радова на поправци прикључне везе биће у прекиду водоснабдевањe до 15 сати у делу улице...

СРЕДСВО ЗА ДЕЗИНФЕКЦИЈУ НА ЛОКАЦИЈИ МЕДИЈАНА, ПАРКИНГ НА УЛАЗУ У ЈКП“НАИССУС“ МЕДИЈАНА

Наступио је зимски период и пад температуре, и стим у вези постоји ризик да се дезинфекциона течност (на бази ХЛОРА), НАТРИЈУМ ХИПOХЛОРИТ (NaClO) замрзне. То је разлог зашто су дезинфекциони судови уклоњени са свих локација. Од петка 25.12.2020.године средство...

НАПЛАТА РАЧУНА ЗА УТРОШЕНУ ВОДУ И УСЛУГЕ КАНАЛИЗАЦИЈЕ ПРЕЛАЗИ ИЗ ЈКП“НАИССУС“ У ЈКП“ОБЈЕДИЊЕНА НАПЛАТА“ НИШ

ЈКП“Наиссус“ Ниш обавештава од 01.01.2021. године, кориснике услуга који припадају категорији домаћинства, почев од рачуна за 12/2020. године, па убудуће надлежност наплате рачуна за утрошену испоручену воду и услуге каналисања, фактурисање, достављање и...

БЕЗГОТОВИНСКО ПЛАЋАЊЕ РАЧУНА

Безготовинско плаћање је могуће извршити електронским путем коришћењем апликација пословних банака или на шалтерима банака, овлашћених мењачница и експозитурама поште. Корисници услуга могу извршити плаћање редовних рачуна, заосталих дуговања као и обавеза...

Неколико дана киша и снег интензивно падају у нашем региону и то је условило повећањем степена замућења воде на већини изворишта. Ова ситуација неповољно утиче на целокупан систем водоснабдевања тако да је у протеклих 48 сати дошло до повећане мутноће воде на извориштима водоводног система Љуберађа – Ниш ( Љуберађа, Мокра, Дивљана и Крупац) и изворишта Студена.

Уколико се тенденција замућења настави нишки водовод биће принуђен да неке од наведених изворишта искључи и привремено стави ван функције а њихово поновно ангажовање зависиће искључиво од хидролошких прилика. Оваква ситуација може директно да утиче на количину воде у нишком водоводном систему што за последицу има ограничења у редовном снабдевању водом наших суграђана у вечерњим сатима и то у вишим деловима града са десне обале реке Нишаве: насеље Виник (Подвиник и виши делови насеља Пантелеј), насеље Ледена Стена, насеље Ратко Јовић, Ћамурлијски пут и села моравског водовода.

За кориснике у вишим деловима Пантелеја биће обезбеђена ауто-цистерна за снабдевање пијаћом водом од 14 до 18 сати. ЈКП“Наиссус“ позива суграђане да рационално користе воду из нишког водовода и тиме осигурају систем водоснабдевања и избегавање већих несташица воде у Нишу и околини.

У деловима града где остаје редовно водоснабдевање, вода је исправна за пиће. Служба санитарне контроле са лабораторијама у склопу ЈКП“Наиссус“  спроводи сталан интегрисан систем контроле по принципу непрекидне провере и хигијенске праксе:

– Мониторинг (санитарна контрола) здравствене безбедности  воде за пиће нишког водоводног система у свим фазама производње и дистрибуције ради јавног снабдевања становништва водом за пиће.

– Примена мера контроле систематским  физичко- хемијским и микробиолошким лабораторијским испитивањима вода.

Утврђивање здравствене исправности воде за пиће, истовремено се обавља свакодневно у Служби санитарне контроле са лабораторијом и у Институту за јавно здравље Ниш као и екстерном контролом  физичко-хемијске и хидрoбиолошке анализе вода у Институту за јавно здравље Србије „Др Милан Јовановић– Батут“ и радиолошка испитивања у Институту за нуклеарне науке „Винча“ у Београду. Наставља се стални надзор и непрекидна санитарна контрола воде од стране лабораторија ЈКП“Наиссус“ и у складу с тим периодично објављујемо саопштења о степену замућења воде у ванредним временским условима и са напоменом да је вода хемијски и бактериолошки безбедна за пиће у одрживом систему водоснабдевања.

Pin It on Pinterest