СЕРВИСНЕ ИНФО

ГОРЊИ МАТЕЈЕВАЦ, НА ВИШЕ ЛОКАЦИЈА

Вода на површини, нужно је раскопавање на више локација у селу Горњи Матејевац (ул. Краља Александра бб, Хајдук Вељкова, угао ул. Обилићеве и Савске). Због радова на поправци водоводне мреже биће у прекиду снабдевање водом до 15 сати у селу...

СЕЛО ДОЊЕ МЕЂУРОВО, УЛИЦА МОРАВСКА БР. 24

Вода на улици, потребно је раскопавање у Моравској улици, код броја 24, у селу Доње Међурово. Због интервенције на водоводној мрежи биће у прекиду водоснабдевање до 15 сати у делу села Доње Међурово...

КВАРОВИ ПО ШАХТАМА

Обављају се интервенције током дана по шахтама и на позив грађана.

ПРОДУЖЕН РОК ЗА ОТПЛАТУ ДУГОВАЊА НА РАТЕ УЗ МОГУЋНОСТ ОТПИСА КАМАТЕ

ЈКП „Наиссус“ Ниш обавештава кориснике услуга да је, по препоруци Градоначелника и Градског већа, у складу са одлуком бр. 1233-2/2019-03, на снази нова Одлука о допуни акцијских одлука о репрограму дуговања за утрошену воду и услуге канализације, за све...

КВАЛИТЕТ ВОДЕ У НИШКОМ ВОДОВОДНОМ СИСТЕМУ

Поштовани корисници, Вода из нишког водовода је здравствено потпуно исправна и високог квалитета. Производња и дистрибуција воде за пиће одвијају се потпуно безбедно и несметано. Комплетни процеси обављају се под строгим режимом контроле, у складу са...

УПОЗОРЕЊЕ: У СЕЛУ ХУМ ОСТАЈЕ РЕЖИМ ХЕМИЈСКОГ ТРЕТИРАЊА ВОДЕ У ДЕЛУ НОВОИЗГРАЂЕНЕ ВОДОВОДНЕ МРЕЖЕ

Услед технолошког процеса на новоизграђеној водоводној мрежи остаје упозорење корисницима са новим прикључцима у селу Хум да не користе воду за пиће, али могу као техничку воду. У току је процес испирања новоизграђене мреже и упозоравамо мештане који имају...

Поштовани корисници,

Од петка 08. маја 2020. год. креће наплата рачуна за утрошену воду и услуге канализације на благајни ЈКП“Наиссус“, у времену од 07 до 19 сати, на адреси у улици Кнегиње Љубице 1/I. На основу наредбе Градског штаба за ванредне ситуације Града Ниша (број 1325-1/2020-01, дана 06.05.2020.год.) спроводиће се мере заштите услед пандемије изазване Корона вирусом Ковид 19, по препоруци Владе Републике Србије.

Радно време благајне сваког радног дана је од 07 до 19 сати, и суботом од 08 до 14 сати.

Мере превенције за кориснике подразумевају процедуру контролисаног уласка у објекат благајне ЈКП“Наиссус“:

  • На улазу у објекат је постављен сунђер добро натопљен дезинфекционим средством и дозери за обавезну дезинфекцију руку при уласку у објекат. Дозери за дезинфекцију руку биће присутни и у санитарним чворовима.
  • Препоручена дистанца између корисника је 2 метра.
  • Организацију уласка у објекат врши запослено лице у одговарајућим интервалима и сходно прописаној дистанци.
  • Запослени на уласку носи маску и рукавице а пожељно је и да корисници носе маску при доласку на шалтер.
  • Запослени у шалтерској служби су у обавези да користе рукавице и маску која прекрива нос и уста.
  • У поступку наплате услуга препоручује се бесконтактно плаћање платним картицама (корисник прислања картицу аутомату за очитавање, без додиривања исте од стране запосленог). Уколико се услуга плаћа готовином, неопходна је дезинфекција рукавица запосленог након сваке наплате, а пре било које друге радње. Све папире треба уклонити са шалтера.
  • Предвиђен је максимално дозвољен број корисника у просторији благајне, улазак наредне особе је могућ тек кад један од корисника изађе.
  • Дезинфекција радних и манипулативних површина биће спровођена на свака 2 сата током рада.

Наведене препоруке ће се у складу са одлукама Републичког и Градског штаба за ванредне ситуације, стањем на терену и фазном приступу у организацији рада шалтерских служби прилагођавати и по потреби допуњавати или мењати.

Безготовинско плаћање је могуће извршити електронским путем коришћењем апликација пословних банака или на шалтерима банака, овлашћених мењачница и експозитурама поште. Корисници услуга могу извршити плаћање редовних рачуна, заосталих дуговања као и обавеза преузетих потписивањем уговора о наплати потраживања у више месечних рата.

Плаћање се обавља тако што корисник, поред основних личних података, предвиђени износ уплаћује на један од бројева жиро рачуна ЈКП „Наиссус„ Ниш, а у рубрици „позив на број“ унесе матични број потрошача из оригиналног рачуна ЈКП „Наиссус“ Ниш. Бројеви жиро рачуна су исписани у горњем десном углу оригиналног рачуна за воду и услуге канализације.

Бријеви жиро рачуна:

105-353-37 АИК БАНКА

170-30005495000-14 UNICREDIT BANKA

275-0010228420274-35 SOSIETE GENERALE BANKA

160-7345-60 BANKA INTESA, 205-40950-40 КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА

265-4020310000450-07 RAIFFEISEN BANK

200-2236000101002-19 ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА

205-3010000025020-06 EUROBANK

340-0000011020604-83 ERSTE BANK

Како је препорука да преко шалтера треба обављати само неопходне услуге, које није могуће урадити на други начин све потребне иформације можете добити на телефоне 018/502 777 или 0800 323 320 (бесплатан позив) или упутити рекламацију рачуна и друге захтеве на мејл  reklamacije@naissus.co.rs

Pin It on Pinterest