Program poslovanja


2021

Dokumentacija

Program poslovanja za 2021. godinuPreuzmi .pdf
Podaci o broju zaposlenih i radno angažovanih lica u JKP „Naissus“ NiPREUZMI
  

2020

Dokumentacija

Program poslovanja za 2020. godinuPreuzmi .pdf
Tromesečni izveštaj za prvi kvartal 2020. godinePreuzmi .pdf
Tromesečni izveštaj za drugi kvartal 2020. godinePreuzmi .pdf
Tromesečni izveštaj za treći kvartal 2020. godinePreuzmi .pdf

2019

Dokumentacija

Program poslovanja za 2019. godinuPreuzmi .pdf
Program o izmenama Programa poslovanja za 2019. godinuPreuzmi .pdf
Tromesečni izveštaj za prvi kvartal 2019. godinePreuzmi .pdf
Tromesečni izveštaj za drugi kvartal 2019. godinePreuzmi .pdf
Tromesečni izveštaj za treći kvartal 2019. godinePreuzmi .pdf
Tromesečni izveštaj za četvrti kvartal 2019. godinePreuzmi .pdf

2018

Dokumentacija

Program poslovanja za 2018. godinuPreuzmi .pdf
Tromesečni izveštaj za prvi kvartal 2018. godinePreuzmi .pdf
Tromesečni izveštaj za drugi kvartal 2018. godinePreuzmi .pdf
Tromesečni izveštaj za treći kvartal 2018. godinePreuzmi .pdf
Tromesečni izveštaj za četvrti kvartal 2018. godinePreuzmi .pdf

2017

Dokumentacija

Program poslovanja za 2017. godinuPreuzmi .pdf
Program o izmenama I Programa poslovanja za 2017. godinuPreuzmi .pdf
Program o izmenama II Programa poslovanja za 2017. godinuPreuzmi .pdf
Tromesečni izveštaj za prvi kvartal 2017. godinePreuzmi .pdf
Tromesečni izveštaj za drugi kvartal 2017. godinePreuzmi .pdf
Tromesečni izveštaj za treći kvartal 2017. godinePreuzmi .pdf
Tromesečni izveštaj za četvrti kvartal 2017. godinePreuzmi .pdf

2016

Dokumentacija

Program poslovanja za 2016. godinuPreuzmi .pdf
Tromesečni izveštaj za prvi kvartal 2016. godinePreuzmi .pdf
Tromesečni izveštaj za drugi kvartal 2016. godinePreuzmi .pdf
Tromesečni izveštaj za treći kvartal 2016. godinePreuzmi .pdf
Tromesečni izveštaj za četvrti kvartal 2016. godinePreuzmi .pdf

2015

Dokumentacija

Program poslovanja za 2015. godinuPreuzmi .pdf
Program o izmenama Programa poslovanja za 2015. godinuPreuzmi .pdf
Tromesečni izveštaj za prvi kvartal 2015. godinePreuzmi .pdf
Tromesečni izveštaj za drugi kvartal 2015. godinePreuzmi .pdf
Tromesečni izveštaj za treći kvartal 2015. godinePreuzmi .pdf
Tromesečni izveštaj za četvrti kvartal 2015. godinePreuzmi .pdf

2014

Dokumentacija

Program poslovanja za 2014. godinuPreuzmi .pdf
Program o izmenama Programa poslovanja za 2014. godinuPreuzmi .pdf
Tromesečni izveštaj za prvi kvartal 2014. godinePreuzmi .pdf
Tromesečni izveštaj za drugi kvartal 2014. godinePreuzmi .pdf
Tromesečni izveštaj za treći kvartal 2014. godinePreuzmi .pdf
Tromesečni izveštaj za četvrti kvartal 2014. godinePreuzmi .pdf

 

Finansijski izveštaji

2018

Dokumentacija

Izveštaj o poslovanju za 2018. godinuPreuzmi .pdf
Izveštaj revizora 2018. godinePreuzmi .pdf

2017

Dokumentacija

Izveštaj o poslovanju za 2017. godinuPreuzmi .pdf
Izveštaj revizora 2017. godinePreuzmi .pdf

2016

Dokumentacija

Izveštaj o poslovanju za 2016. godinuPreuzmi .pdf
Izveštaj revizora 2016. godinePreuzmi .pdf

2015

Dokumentacija

Izveštaj o poslovanju za 2015. godinuPreuzmi .pdf
Izveštaj revizora 2015. godinePreuzmi .pdf

2014

Dokumentacija

Izveštaj o poslovanju za 2014. godinuPreuzmi .pdf
Izveštaj revizora 2014. godinePreuzmi .pdf

2013

Dokumentacija

Izveštaj o poslovanju za 2013. godinuPreuzmi .pdf
Izveštaj revizora 2013. godinePreuzmi .tif