Vodovod sutra

NIVOS – Niški Vodovodni Sistem

Povećanje kapaciteta industrijskih postrojenja i povećanje broja stanovnika prouzrokuje neprekidni trend povećanja potreba za pitkom vodom. Niš je u stalnoj borbi da se niški vodovodni sistem – NIVOS zaštiti, modernizuje, rekonstruiše, kao i efikasno, ekonomično i stručno iskoristi a ujedno dogradi i proširi novim kapacitetima i vodovodnim objektima.

Strateško opredeljenje, za rešenje vodosnabdevanja Niša u budućnosti, je u realizaciji investiciono-tehničkih projekata:

 • Rekonstrukcija, dogradnja i zaštita izvorišta ''Mediana''
 • Rekonstrukcija i izgradnja magistralnih razvodnih cevovoda
 • Izgradnja rezervoarskog prostora
 • Regionalni vodovodni sistem ''Selova''

Budućnost niškog vodovodnog sistema – NIVOS-a je u:

 • realizaciji NIVOS-a prema generalnom rešenju
 • zaštiti izvorišta
 • upotreba WESNET-a – iterativnog programskog paketa za personalne računare
 • za upravljanje postojećim sistemom za vodosnabdevanje
 • za projektovanje i analize postojećeg ili budućeg sistema
 • uvođenje informacionog sistema
 • uvođenje telemetrijskog sistema (merači protoka, merači pritiska, merači parametara kvaliteta vode, logeri)
 • uvođenje sistema daljinskog upravljanja
 • realizaciji mehanizacije prema savremenim standardima i potrebama u održavanju
 • smanjenje gubitaka u vodovodnoj mreži
 • razvojni programi
 • kvalitet
 • finansiranje

NIKAS – Niški Kanalizacioni Sistem

Generalno rešenje za izradu investiciono-tehničke dokumentacije ''Sistema za prikupljanje, odvođenje i prečišćavanje otpadnih voda grada Niša – 2021.g.'' sastoji se u sledećem:

 • Kanalizacione mreže
 • Industrijskih predtretmana
 • Centralnog gradskog postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda

Budućnost niškog kanalizacionog sistema – NIKAS-a je u:

 • realizaciji NIKAS-a prema generalnom rešenju
 • zaštiti kanalizacione mreže, objekata i recipijenta
 • realizaciji mehanizacije prema savremenim standardima i potreama u održavanju
 • kvalitetu
 • finansiranju

Vodovod nekad

vodovod-nekad

U I veku naše ere NAIS je snabdevan vodom iz obližnje Kameničke reke, na čijem je izvorištu (''Devojačno ždrelo'') bila urađena kaptaža. Odatle do grada (oko 8 km) vodio je aquaeductus, sagrađen u obliku masivnog zida (debljine oko 1.65 m), kroz čiju su unutrašnjost bile sprovedene keramičke cevi.

Čitaj dalje: Vodovod nekad

Vodovod DANAS

vodovod-danas 

VODOSNABDEVANJE grada Niša se danas ostvaruje preko tri teritorijalno posebna a funkcionalno uslovno veoma zavisna vodovodna sistema: Mediana, Studena, LJuberađa - Niš.Navedeni sistemi sa izvorištima, dovodnim sistemom, odgovarajućom distributivnom i razvodnom mrežom, pumpnim stanicama i rezervoarima predstavljaju Niški Vodovodni Sistem (NIVOS).

Čitaj dalje: Vodovod danas