Cenovnik usluga za vodomere


JKP „Naissus" – Niš pruža usluge servisiranja i zamene vodomera koje obavlja SoV (Služba održavanja vodomera), kao i usluge kontrolisanja i overavanja vodomera koje su u nadležnosti OKT (Ovlašćeno kontrolno telo).


Potrošačima, koji su u sistemu JKP „Naissus" (NIVOS)

Potrošačima, koji su u sistemu NIVOS-a sa statusom "samostalni", ne vrši se naplata usluga (zamena, servisiranje, kontrolisanje  i overavanje), osim u slučajevima oštećenja vodomera izazvanog nepažnjom potrošača.
Potrošači NIVOS-a sa statusom "kontrolni" plaćaju usluge svaki put kada dođe do zamene vodomera (zamena, servisiranje, kontrolisanje i overavanje), osim kada je neispravnost vodomera uzrokovana lošim kvalitetom elemenata u garantnom roku (2 godine).

Potrošačima, koji ne pripadaju NIVOS-u

Potrošači, koji nisu u sistemu NIVOS-a, a imaju potrebu da im se izvrši usluga servisiranja, kontrolisanja i overavanja vodomera,  sami ih donose (i preuzimaju) u JKP Naissus (Vrežinski put bb) u Službu održavanja vodomera, pri čemu su u obavezi kada im je potrebna samo kontrolisanje i overavanje da podnesu:
•    Popunjen Zahtev za kontrolisanje/overavanje vodomera
•    Dokaz o uplati Republičke administrativne takse, po zahtevu
•    Dokaz o uplati  ili uplatu po predračunu za zahtevanu uslugu

Potrošačima, koji su u sistemu NIVOS-a, a sumnjaju u ispravnost i tačnost vodomera

Potrošač koji sumnja u ispravnost i/ili tačnost rada vodomera (merilo u upotrebi), mora da se obrati Direkciji za mere i dragocene metale (DMDM), Generala Bože Jankovića br.32 (tel. 018 527 897). U dogovoru DMDM sa Službom za održavanje vodomera JKP Naissus, ekipa montera vrši zamenu vodomera u prisustvu ovlašćenog lica DMDM i potrošača pri čemu skinuti vodomer preuzima ovlašćeno lice DMDM, na dalju nadležnost.
Ukoliko se u Izveštaju o vanrednom pregledu merila u upotrebi ovlašćenog lica DMDM konstatuje metrološka neispravnost vodomera, potrošaču se ne vrši fakturisanje troškova zamene, servisiranja, kontrolisanja i overavanja.
Ukoliko se kontrolisanjem vodomera utvrdi da vodomer potrošača u nekom od režima ispitivanja prikazuje veću procentualnu grešku od dozvoljene, potrošač ostvaruje pravo na korekciju računa u skladu s Pravilnikom o reklamaciji računa JKP Naissus. Ukoliko se kontrolisanjem vodomera utvrdi da vodomer potrošača u svim režimima ispitivanja radi u dozvoljenim granicama, potrošaču se fakturiše iznos za zamenu, servisiranje, kontrolisanje i overavanje.


R.Br.

NAZIVNI

PREČNIK

mm

ZAMENA

VODOMERA

rsd

SERVISIRANJE

rsd

KONTROLISANJE

rsd

OVERAVANJE

rsd

1.

13 do 20

1175,00

1022,00

205,00

110,00

2.

25 do 30

1477,00

3.

40

2027,00

160,00

4.

50

2350,00

5908,00

600,00

160,00

5.

80

3070,00

6458,00

800,00

260,00

6.

100

3790,00

7833,00

1000,00

480,00

7.

150

4510,00

9208,00

1200,00

480,00

8.

50 / 20

2350,00

8662,50

2400,00

160,00

9.

80 / 20

3070,00

9350,00

2600,00

260,00

10.

100 / 25

3790,00

11637,50

2800,00

480,00

 1. ·Na gore navedenu cenu zaračunava se PDV od 20%
 2. ·Navedene cene se odnose na vodomere proizvođača INSA-Zemun i kompatibilne.
 3. ·Cena servisiranja se ne odnosi na zamene kućišta, kompletnog mehanizma, adaptera za daljinsko očitavanje i holendera.
 4. ·Odobrava se popust na cenu kontrolisanja, u zavisnosti od broja vodomera:

Vodomeri DN 13-40 mm                     Vodomeri DN 50-150 mm

- Serija od 200-499 kom - 15%           - Serija od 6-12 kom - 15%

- Serija od 500-999 kom - 30%           - Serija od 13-24 kom - 30%

- Serije preko 1000 kom - 40%           - Serije preko 25 kom - 40%

KONTAKT:

 1. ·Služba održavanja vodomera:   tel. +381 18 502 694
 2. ·Šef službe održ.vodomera: tel.+38118 502 636, e-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.


KONTROLNO TELO JKP za vodovod i kanalizaciju Nassus Niš je Akreditovano od strane ATS (Akreditaciono telo Srbije), akreditacioni broj 06-147, prema standardu SRPS ISO/IEC 17020: 2012 i ovlašćeno od Ministarstva privrede, DMDM (Direkcija za mere i dragocene metale), pod registracionom brojem OM-086, za obavljanje poslova prvog, periodičnog i vanrednog overavanja vodomera za hladnu vodu sledećih metroloških karakteristika:
•    Nazivnih prečnika od Dn 13 mm do 40 mm, nazivnog protoka do 10 m3/h i opsega protoka od 0,015 m3/h  do 20 m3/h;
•    Nazivnih prečnika od Dn 50 mm do 150 mm, nazivnog protoka do 150 m3/h i opsega protoka od 0,45 m3/h  do 150 m3/h

 

Služba za upravljanje i kontrolu sistema kvaliteta

Kontrolno telo – OM 086

sertifikat

Podnošenje zahteva

za konrolisanje/overavanje vodomera

Zahtev za kontrolisanje / overavanje vodomera

pdf-icon-6 doc-icon-6

Primer naloga za uplatu administrativnih taksi

  doc-icon-6

Obrasci za korisnike usluga

Anketni list

doc-icon-6

Prigovor / žalba korisnika

pdf-icon-6 doc-icon-6

Dokumenta

kontrolnog tela

 

Sertifikat o akreditaciji

pdf-icon-6

Rešenje o ovlsšćivanju

pdf-icon-6
Izjava o politici kvaliteta  pdf-icon-6

Kodeks ponašanja zaposlenih

 pdf-icon-6

KONTAKT

 1. ·Kontrolno telo:   tel. +381 18 502 849
 2. ·Tehnički rukovodilac KT: Aleksandar Cvetković, dipl.inž.maš.
       
  tel.+381 18 502 649, e-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

 

usluge1

pozivni-centar3