POJAČANA DINAMIKA RADOVA NA IZGRADNJI JUŽNOG KANALIZACIONOG KOLEKTORA

 

naaslov

Radovi na Južnom kanalizacionom kolektoru se nastavljaju pojačanom dinamikom i u dve smene kako bi se obavili predviđeni poslovi u što kraćem roku i oslobodila raskrsnica za saobraćaj na Palilulskoj rampi. Do sada je izgrađeno 48 metara cevi, unutrašnjeg prečnika ID 1600mm i montirana šahta RŠ2.
Raskrsnica je zatvorena za saobraćaj 16. aprila i trebalo je da prema rešenju o regulaciji saobraćaja ostane tako do 25-og maja ove godine.
Posebnim naporima izvođač radova JKP"Naissus" će od srede 18-og aprila osloboditi za saobraćaj ulice: Hajduk Veljkovu, Vojvode Gojka i Božidarčevu. Zatvorena ostaje jedino Episkopska od Palilulske rampe do semafora na raskrsnici kod crkve Sveti Nikola. Gradonačelnik Niša Darko Bulatović obišao je radove 16-og aprila u 21 sat i tom prilikom istakao:
- Radi se o ključnoj raskrsnici, sa velikom frekvencijom saobraćaja. Kako imamo obiman posao koji je decenijama čekao, mi moramo Južni kanalizacioni kolektor da sastavimo na samoj Palilulskoj rampi gde se ukrštaju više ulica: Hajduk Veljkova, Episkopska, gornji i donji deo Vojvode Gojka i Božidarčeva. Neophodno je da Južni kolektor priključimo i završimo ovu deonicu. Njega povezujemo sa EI kolektorom, kod stadiona"Železničar", gde Južni kolektor prelazi sa druge strane pruge i na taj način rešavamo decenijske probleme koje smo imali sa plavljenjem prostora oko Kliničkog centra, stadiona"Čair", prolaza u Zetskoj ulici, kao i celoj ulici, stambenih objekata u okolini ulice Sestre Baković, tako da će građani u tom delu grada ovim konačnim rešenjem moći da odahnu i da nemaju više straha od poplave. Večeras smo ovde jer radnici JKP"Naissus" rade produženo radno vreme kako bi ostvarili veći učinak i izvršili brže planirane radove da bi vratili raskrsnicu u osnovnu saobraćajnu funkciju. Gledamo da iskoristimo svaki trenutak i da se što više posla uradi i evo večeras ljudi rade do 22 sata.
Direktor JKP"Naissus" Igor Vučić je pohvalio požrtvovanje svojih ljudi i naglasio:
- Radove izvodi JKP"Naissus" i vrednost radova je nešto više od 13 miliona dinara. Javno komunalno preduzeće Naissus kao odgovorni izvođač radova, angažovalo je mehanizaciju i ljudstvo u punom kapacitetu, kako bi što pre izveli ove radove na postavljanju ovog dela kolektora. Zadata dužina je 33 metra, koja se postavlja na raskrsnici u visini Palilulske rampe, a ukupna deonica je 142 metra. Za ovaj zadatak je angažovano dodatno ljudstvo kako bi u otežanim vremenskim uslovima jer pada kiša, uspeli da iznesemo ovaj posao na najbolji mogući način i u što kraćem roku.
 
Prema ugovoru ukupna vrednost predviđenih radova sa uračunitim porezom na dodatu vrednost iznosi 13.243.870,00 dinara i predviđeni rok za završetak radova je 90 dana. Ugovor je sačinjen između Grada Niša i Javno komunalnog preduzeća “Naissus“ za obavljanje radova na izgradnji dela Južnog kanalizacionog kolektora u dužini od 142 m, od ukupno projektovane dužine 410 metara. Kolektor ide paralelno sa desne strane železničke pruge Niš – Dimitrovgrad – Državna granica, na rastojanju 9 metara od osovine koloseka, i projektovanim dubinama rova od 4,30m do 5,30m.

 • 01kolektor
 • 02 kolektor
 • 03kolektor
 • 04kolektor
 • 05kolektor
 • 06kolektor
 • 07kolektor

Simple Image Gallery Extended

KRENULI RADOVI NA REKONSTRUKCIJI VODOVODNE I KANALIZACIONE MREŽE U DANIČIĆEVOJ ULICI

nasnaslov
Sklopljenim ugovorom između Grada Niša i Javno komunalnog preduzeća"Naissus" obavjaju se komunalni radovi kao delatnost od javnog interesa. To podrazumeva održavanje postrojenja javnog vodovoda i kanalizacije, izvođenje radova na prevezivanju i zameni priključnih veza, rekonstrukciji vodovodnih i kanalizacionih mreža i ponovno prevezivanje prilikom redovnog održavanja i rekonstrukcije javnih saobraćajnica, vodovodne i kanalizacione mreže na teritoriji grad Niša. Vrednost ugovora je 30 miliona dinara sa uračunatim porezom na dodatu vrednost, na godišnjem nivou.
- Od novembra prošle godine kenulo se u rekonstrukciju Daničićeve ulice i tada je ustanovljeno da vodovodna mreža nije postavljena na 1,7m dubine, nego na 0,7m i podrazumeva niz aktivnosti koje treba uraditi a što nije bilo predviđeno planovima. To znači stavljanje u plan i program, obezbeđivanje finansijskih sredstava, novi ugovor ali kako smo bili na kraju godine, to nije bilo moguće uraditi tada. Početkom ove godine su krenule aktivnosti na pripremi svega ovoga kako bi došli u situaciju da konačno posle toliko vremena ljudi koji žive u ovoj ulici i koji su se namučili, da danas vide početak radova na rekonstrukciji vodovodne mreže i početakm izgradnje kanalizacione mreže od Mramorske ulice do ulice Ivana Milutinovića. Nakon toga biće urađeno i saniranje kolovoza sa novim trotoarima i sve ono što su građani i meštani ove ulice tražili - istakao je ovom prilikom gradonačelnik Niša Darko Bulatović.

Radovi na rekonstruciji vodovodne mreže sadrže postavljanje cevi, dužine oko 500 metara-DCI prečnika 400 mm i cevi polietilen DN 160mm, kao i izgradnju kanalizacione mreže u dužini od 111 metara-PEHD, prečnika 300mm. Rok za zvršetak radova je 90 dana. Nakon ovih radova biće izgrađena kolovozna konstrukcija i trotoari koji su neophodni.

 • 01daniciceva
 • 02daniciceva
 • 03daniciceva
 • 04daniciceva
 • 05daniciceva
 • 06daniciceva
 • 07daniciceva
 • 08daniciceva
 • 09daniciceva

Simple Image Gallery Extended

NASTAVAK RADOVA NA IZGRADNJI JUŽNOG KANALIZACIONOG KOLEKTORA

nasnas - copy

Radovi na Južnom kanalizacionom kolektoru su nastavljeni sa prvim lepim vremenom i ugrađeno je oko 20 metara cevi, unutrašnjeg prečnika ID 1600 mm. Radovi su otpočeli na Palilulskoj rampi, sečenjem asfalta od postojeće kanalizacione šahte u Božidsarčevoj ulici. Prema ugovoru ukupna vrednost predviđenih radova sa uračunatim porezom na dodatu vrednost iznosi 13.243.870,00 dinara i predviđeni rok za završetak radova je 90 dana.
Ugovor je sačinjen između Grada Niša i Javno komunalnog preduzeća"Naissus", za obavljanje radova na izgradnji dela Južnog kanalizacionog kolektora u dužini od 142 m, od ukupno projektovane dužine 410 metara. Kolektor ide paralelno sa desne strane železničke pruge Niš - Dimitrovgrad - Državna granica, na rastojanju 9 metara od osovine koloseka i  projektovanim dubinama rova od 4,30m do 5,30m.
- Povezivanje Južnog kolektora, neizgrađenog dela, od visine stadiona"Železničara" do Palilulske rampe i izgradnjom Čairskog kolektora od Kliničkog centra do ulice Sestre Baković, gde će se ulivati u Južni kolektor. Ovde je stalno bio prisutan problem atmosferskih voda i poplava unazad 15-tak godina, na stadionu"Čair", sportskoj hali, u Zetskoj ulici, Kliničkom centru, i mnoga domaćinstva su plavljena na ovom prostoru. Izgradnjom Čairskog kolektora smo delimično uspeli da rešimo problem a Južnim kolektorom i trajno ćemo rešiti sve probleme plavljenja koji su bili na pomenutim lokacijama - istakao je tom prilikom gradonačelnik Niša Darko Bulatović.
Značaj izgradnje Južnog kolektora, prvenstveno je rasterećenje postojećeg EI kolektora u ulici Dušana Popovića, koji je star 70 godina i u lošem stanju.
- Ovo je nastavak radova na izgradnji mreže kolektora koji će prikupljati otpadne vode sa teritorije celog grada Niša, konkretno u ovom slučaju se radi o trasi Južnog kolektora, koji će prikupljati otpadne vode iu južnog dela grada (Palilula, Apelovac, Kovanluk). Namena Južnog kolektora je povezivanje sa Čairskim i EI kolektorom, kako bi omogućio rasterećenje većih količina atmosferskih voda u užem gradskom jezgru - zaključio je direktor JKP"Naissus" Igor Vučić.

 • 01 kolekt
 • 02 kolekt
 • 03 kolekt
 • 04 kolekt
 • 05 kolekt
 • 06 kolekt
 • 07 kolekt
 • 08 kolekt
 • 09 kolekt

Simple Image Gallery Extended

MEĐUNARODNI SKUP LABORATORIJA U CILJU MEĐULABORATORIJSKOG POREĐENJA UZORKOVANJA

naslaborat - copy

U sredu 04. aprila 2018-te godine održan je skup laboratorija međunarodnog karaktera u Republici Srbiji, na prostoru izvorišta"Studena", u okviru JKP"Naissus". Učestvovali su eksperti iz oblasti kvaliteta voda iz laboratorija koje se bave vodama sa ovom tematikom. Organizator skupa bio je Savez hemijskih inženjera Srbije u saradnji sa laboratorijom JKP"Naissus". Na skupu je učestvovalo više od 70 učesnika iz 22 laboratorije. Pored laboratorija iz Srbije, prisustvovale su i laboratorije iz Crne Gore, Republike Srpske.
- Veliki odaziv laboratorija nam govori da vodovodi žele da kontinuirano proveravaju svoj rad. Kroz primere svojih uzorkovanja, laboratorije dokazuju da su visoko profesionalne, odgovorne i da međusobno razmenjuju praktična iskustva. Posebno je važno da sa više strana dobijemo potvrde kvaliteta vode sa naših izvorišta - u ime preduzeća je istakao direktor JKP"Naissus" Igor Vučić.
Nakon pozdrava, prisutnima se obratio Nenad Kostić, predstavnik Saveza hemijskih inženjera Srbije, koji je pojasnio proceduru.
- Sve laboratorije vrše uzorkovanje istog mernog mesta i određuju parametre na terenu. Ostatak uzoraka transportuju do svojih laboratorija gde nastavljaju sa određivanjem parametara koji su predmet upoređivanja. Nakon toga rezultate svojih ispitivanja laboratorije dostavljaju Savezu hemijskih inženjera, koji će nakon pregleda i statističkih proračuna dostaviti izveštaje u kojima su vrednovani rezultati ispitivanja. Laboratorije učesnice koje ne pokažu zadovoljavajuće rezultate moraće da preduzmu odgovarajuće korektivne mere u svom procesu rada, kako bi aktivnosti uzorkovanja, transporta i ispitivanja sprovodile na odgovarajući način. Konačne rezultate očekujemo za 4-6 nedelja.
Test material na kome laboratorije preispituju svoj rad je prirodna voda za piće sa izvorišta Studena.
- Zadovoljstvo nam je što smo domaćini ovakvog skupa, i ne samo domaćini nego i laboratorija podugovarač ali i aktivan učesnik poređenja rezultata ispitivanja. Domaćin skupa Sektor sanitarne kontrole sa laboratorijom JKP"Naissus" je od strane predstavnika Saveza hemijskih inženjera Srbije odabran kao profesionalna, posebna, kompetentna i akreditovana laboratorija SRPS ISO/IEC 17025:2006, te su rezultati ove laboratorije međunarodno priznati - naglasila je rukovodilac Sektora sanitarne kontrole sa laboratorijom JKP"Naissus" Suzana Stoimenov.

Važnost međulaboratorijskog poređenja uzorkovanja je u tome da laboratorije preispituju, dokazuju i potvrđuju kvalitet uzorkovanja i laboratorijskih ispitivanja, a sve to u konačnom predstavlja tačnost, pouzdanost i potvrdu kvaliteta vode za piće koja se distribuira potrošačima.

 • 01laborat
 • 02laborat
 • 03laborat
 • 04laborat
 • 05laborat
 • 06laborat
 • 07laborat
 • 08laborat
 • 09laborat

Simple Image Gallery Extended

U SELU MILJKOVAC NORMALIZOVANO VODOSNABDEVANJE

vodai

Prestalo je snabdevanje pijaćom vodom posredstvom autocisterne za selo Miljkovac, jer su se stekli uslovi od danas, za snabdevanje iz bunara Miljkovac, što znači da je u ovom selu normalizovano vodosnabdevanje.