IZMEŠTANJE STUDENSKOG CEVOVODA

first


Sa  izgradnjom  trase koridora 10 od Niša do Dimitrovgrada, počeli su i radovi na izmeštanju dela magistralnog cevovoda vodovodnog sistema Studena-Niš, koji je do sada postojao na deonici auto puta kroz selo Jelašnica. Investitor izgradnje koridora, grčka firma Terna, nakon detaljne  procene stručnosti, poslove izvodjača radova na izmeštanju cevovoda poverila je Javno komunalnom preduzeću Naissus.                                                           

Trasa Studenskog cevovoda dugačka kilometar i 400 metara, biće u potpunosti izmeštena sa dosadašnje lokacije, koja se nalazila na delu auto puta koji prolazi kroz selo Jelašnica. Javno komunalno preduzeće Naissus, kao najkompetentiji izvodjač radova, prema proceni investitora, sredinom septembra je počelo sa poslovima izmeštanja cevovoda. Kako su se zbog dotrajalosti mreže često javljali i veliki gubici vode, sa realizacijom ovog projekta, taj problem biće trajno rešen, a vodovodne cevi zamenjene.

Po rečima v.d.direktora Ivice Veličkovića, radovi su otpočeli sredinom septembra ove godine izmeštanjem dela Studenskog cevovoda i sem velikog ekonomskog efekta koje će imati JKP“Naissus“, od velikog značaja biće poboljšanje kvaliteta pijaće vode i smanjenje gubitaka na kompletnom cevovodu od Studene do Niša.

Osim smanjenja gubitaka vode, sa izmeštanjem ovog dela magistralnog  cevovoda i korisnici niškog vodovoda će ubuduće imati redovnije i bolje vodosnabdevanje. Vrednost ovih radova je 37 miliona dinara, a  njihov završetak planiran je za dva meseca.

 • 01 izmestanje cevovoda
 • 02 izmestanje cevovoda
 • 03 izmestanje cevovoda
 • 04 izmestanje cevovoda
 • 05 izmestanje cevovoda
 • 06 izmestanje cevovoda
 • 07 izmestanje cevovoda
 • 08 izmestanje cevovoda
 • 09 izmestanje cevovoda

Simple Image Gallery Extended


 


 


                                                                                                                                                                                   

JKP `` NAISSUS`` REGIONALNI LIDER

img 0506

 

Služba za upravljanje i kontrolu sistema kvaliteta Javno Komunalnog preduzeća "Naissus", akreditovana za samostalno obavljanje kontrole vodomera


 

Dobijanjem akreditacije za obavljanje kontrole vodomera, Služba za upravljanje i kontrolu sistema kvaliteta u niškom vodovodu, ovlašćena je od nedavno da samostalno kontroliše ove merne uredjaje, tj. baždari vodomere. Kako je do donošenja novog zakona o metrologiji, ove poslove obavljala Direkcija za mere i dragocene metale, u niškom vodovodu su se stekli tehnički i kadrovski uslovi da ovu delatnost preuzme resorna služba. Na osnovu  parametara o tehničkoj i kadrovskoj sposobnosti, Akreditaciono telo Srbije procenilo je da je Služba za kontrolu i upravljanje kvaliteta u niškom vodovodu, potpuno spremna da preuzme poslove kontrole vodomera, ne samo na nivou preduzeća, već i uz uslugu prema trećem licu

"Dobijanjem ove akreditacije, Javno komunalno preduzeće "Naissus", je postalo regionalni lider u procesima kontrolisanja mernih uredjaja, ali ono što je u ovom trenutku najbitnije je ogromna finansijska ušteda za preduzeće na godišnjem nivou", rekao je direktor niškog vodovoda Ivica Veličković. "Ovakvim načinom poslovanja u ovom segmentu funkcionisanja vodovodnog sistema, niški vodovod će dostići uštedu i do milion dinara godišnje", kaže Veličkovoć i dodaje, da je zadovoljstvo veće kada se uzme u obzir da je projekat akreditacije baždarnice u vrednosti od sedam miliona dinara, finansiran sopstvenim sredstvima preduzeća I da je ovaj posao uspešno završen kao rezultat znanja I višemesečnog rada stručnjaka iz JKP ‘’Naissus’’-a

Kao dokaz organizacione i kadrovske sposobnosti u obavljanju kontrole mernih uredjaja u skladu sa svim tehničkim normama i standardima (SRPS, ISO/IEC 17020 : 2002), niški vodovod je akreditovan i za pružanje ovih usluga trećem licu. Na nivou preduzeća, u ovom trenutku, naglašava Veličković, kontroliše se 10 hiljada vodomera i dodaje, da će se sa uvodjenjem usluge prema trećem licu, taj broj duplirati.

U narednom periodu, osim akreditacije za kontrolu , niški vodovod očekuje i sertifikat za overavanje vodomera, koji će nakon procene, resorno Ministarstvo dodeliti Službi za upravljanje i kontrolu sistema kvaliteta. Sa dobijanjem i ovog setifikata, JKP "Naissus" će u potpunosti samostalno  moći da obavlja kontrolisanje i overavanje vodomera za svoje, ali i za potrebe trećeg lica.

 • 01 akreditacija bazdarnice
 • 02 akreditacija bazdarnice
 • 03 akreditacija bazdarnice

Simple Image Gallery Extended

 

.

 

.

 


.

  POTVRDA HUMANOSTI NA DELU

prva strana

 

Akcija "Tvojih pet minuta - nečiji ceo život" još jednom je pokazala načelo humanosti kao osnovnu vrednost zaposlenih.

JKP"Naissus" kao društveno odgovorno preduzeće pored osnovne delatnosti, posebnu pažnju poklanja čoveku i zaštiti njegovog zdravlja. I ova akcija, 98-a po redu je tradicionalno ispunila očekivanja Zavoda za transfuziju krvi i prikupila 70 jedinica krvi.

Važno je istaći da je JKP"Naissus" 14-og juna ove godine na Svetski dan Crvenog krsta, u Gradskoj kući proglašeno za najhumaniji kolektiv.

 • 01 akcija dobr dav krvi
 • 02 akcija dobr dav krvi
 • 03 akcija dobr dav krvi
 • 04 akcija dobr dav krvi
 • 05 akcija dobr dav krvi
 • 06 akcija dobr dav krvi
 • 07 akcija dobr dav krvi
 • 08 akcija dobr dav krvi
 • 09 akcija dobr dav krvi
 • 10 akcija dobr dav krvi
 • 11 akcija dobr dav krvi
 • 12 akcija dobr dav krvi
 • 13 akcija dobr dav krvi

Simple Image Gallery Extended

Manji broj velikih dužnika za vodu – JKP "Naissus" tokom jula meseca postigao rekordnu naplatu dugovanja

slika za naslov

 

Sa uvodjenjem nove politike naplate dugovanja za usluge u vodosnabdevanju, JKP "Naissus" je samo u julu mesecu postigao rekordne rezultate. Ukupno je naplaćeno oko 120 miliona dinara, od čega su dugovanja fizičkih lica prema vodvodu umanjena za 39 miliona dinara, dok je od  pravnih lica, naplaćen dug od blizu  40 miliona dinara, kao i 6 miliona 674 hiljade dinara iz sektora male privrede. U ukupnu cifru dugovanja, naplaćeni su i dugovi za usluge prema kupcima.

Efikasnost naplate dugovanja drastično je povećana u poslednjih mesec dana i sa ponovnim uvodjenjem službe inkasanata, koji su na terenu, samo u julu mesecu naplatili dug od 6 miliona dinara.

 

JAVNO KOMUNALNO PREDUZEĆE"NAISSUS", PROSLAVILO 76 GODINA POSTOJANJA I RADA

0 naslovna


Povodom obeležavanja godišnjice rada i postojanja niškog vodovoda, kojoj su prisustvovali gradonačelnik Niša prof.dr Zoran Perišić, saradnici, poslovni partneri i zaposleni ovog preduzeća, direktor Naissusa Ivica Veličković je rekao, da je protekla radna godina zaokružena realizacijom velikih i bitnih projekata, značajanih za funkcionisanje čitavog vodovodnog sistema.


JKP “Naissus“ je društveno odgovorno preduzeće i danas ostvaruje zavidne rezultate u obezbeđivanju ispravne  i kvalitetne pijaće vode, kao što je to radilo i proteklih 76 godina.

 • 01 sa gradonacelnikom
 • 02 sa gradonacelnikom
 • 03 u laboratoriji
 • 04 godisnjica firme
 • 05 godisnjica firme
 • 06 godisnjica firme
 • 07 godisnjica firme
 • 08 godisnjica firme
 • 09 godisnjica firme
 • 10 godisnjica firme
 • 11 godisnjica firme
 • 12 godisnjica firme
 • 13 godisnjica firme
 • 14 sa gradonacelnikom

Simple Image Gallery Extended