REPUBLIČKO VODNI INSPEKTORI OBIŠLI IZVORIŠTE STUDENA NIŠKOG VODOVODNOG SISTEMA

prva sl

 

Povodom održavanja godišnjeg sastanka,  Republički vodni inspektori sa teritorije uže Srbije, obišli su izvorište Studena u sistemu Javno komunalnog preduzeća Naissus.

Pod stalnom kontrolom pre svega zaposlenih u JKP Naissus, nalaze se sva izvorišta i objekti, ali istovremeno, funckionisanje čitavog vodovodnog sistema kontrolišu i državni inspekcijski organi, koji svojim aktivnostima samo potvrdjuju ozbiljnost posla koje obavlja niški vodovod, kaže direktor JKP Naissusa Dejan Andrejevic.

18 vodnih inspektora sa teritorije uže Srbije, danas je imalo priliku da sazna nešto više o kapacitetima i funkcionisanju izvorišta Studena, koje predstavlja jednu od najvećih prirodnih atrakcija u ovom delu naše zemlje.

Inače, prema proceni Republičkog vodnog inspektora nišavskog upravnog okruga Miroslava Miloševića, izvorište Studena u sistemu JKP Naissusa, predstavlja etalon vrednosti i osnovu kontrole i ispravnosti vode u odnosu na sva druga izvorišta u regionu.

 • 01 obilaz izvor studena
 • 02 obilaz izvor studena
 • 03 obilaz izvor studena
 • 04 obilaz izvor studena
 • 05 obilaz izor studena
 • 06 obilaz izvor studena
 • 07 obilaz izvor studena
 • 08 obilaz izvor studena
 • 09 obilaz izvor studena
 • 10 obilaz izvor studena
 • 11 obilaz izvor studena

Simple Image Gallery Extended

 

 

ČVORIŠTE KORENA DRVETA IZAZVALO KVAR NA MREŽI

za naslov

 

Na raskrsnici Bulevara Nemanjića i ulice Vojvode Mišića, kvar na vodovodnoj mreži je izazvalo čvorište korena drveta. Do curenja vode je došlo usled pritiska korenskih grana na vodovodnu cev. Problem su ekipe niškog vodovoda detektovale u kratkom roku. Kako se, osim korenja drveta, na tom mestu nalaze toplovodna mreža i podzemni elektirčni dalekovod, radovi na saniranju ovog kvara su potrajali od 10 -12-og oktobra, ukupno tri dana. Bez obzira na otežavajuće okolnosti na terenu, ekipe JKP"Naissus" saniraju havariju i vraćaju redovan sistem vodosnabdevanja u predviđenom roku.

 • 01 kvar na bulevaru
 • 02 kvar na bulevaru
 • 03 kvar na bulevaru
 • 04 kvar na bulevaru
 • 05 kvar na bulevaru
 • 06 kvar na bulevaru
 • 07 kvar na bulevaru
 • 08 kvar na bulevaru
 • 09 kvar na bulevaru
 • 10 kvar na bulevaru

Simple Image Gallery Extended

JKP `` NAISSUS`` REGIONALNI LIDER

img 0506

 

Služba za upravljanje i kontrolu sistema kvaliteta Javno Komunalnog preduzeća "Naissus", akreditovana za samostalno obavljanje kontrole vodomera


 

Dobijanjem akreditacije za obavljanje kontrole vodomera, Služba za upravljanje i kontrolu sistema kvaliteta u niškom vodovodu, ovlašćena je od nedavno da samostalno kontroliše ove merne uredjaje, tj. baždari vodomere. Kako je do donošenja novog zakona o metrologiji, ove poslove obavljala Direkcija za mere i dragocene metale, u niškom vodovodu su se stekli tehnički i kadrovski uslovi da ovu delatnost preuzme resorna služba. Na osnovu  parametara o tehničkoj i kadrovskoj sposobnosti, Akreditaciono telo Srbije procenilo je da je Služba za kontrolu i upravljanje kvaliteta u niškom vodovodu, potpuno spremna da preuzme poslove kontrole vodomera, ne samo na nivou preduzeća, već i uz uslugu prema trećem licu

"Dobijanjem ove akreditacije, Javno komunalno preduzeće "Naissus", je postalo regionalni lider u procesima kontrolisanja mernih uredjaja, ali ono što je u ovom trenutku najbitnije je ogromna finansijska ušteda za preduzeće na godišnjem nivou", rekao je direktor niškog vodovoda Ivica Veličković. "Ovakvim načinom poslovanja u ovom segmentu funkcionisanja vodovodnog sistema, niški vodovod će dostići uštedu i do milion dinara godišnje", kaže Veličkovoć i dodaje, da je zadovoljstvo veće kada se uzme u obzir da je projekat akreditacije baždarnice u vrednosti od sedam miliona dinara, finansiran sopstvenim sredstvima preduzeća I da je ovaj posao uspešno završen kao rezultat znanja I višemesečnog rada stručnjaka iz JKP ‘’Naissus’’-a

Kao dokaz organizacione i kadrovske sposobnosti u obavljanju kontrole mernih uredjaja u skladu sa svim tehničkim normama i standardima (SRPS, ISO/IEC 17020 : 2002), niški vodovod je akreditovan i za pružanje ovih usluga trećem licu. Na nivou preduzeća, u ovom trenutku, naglašava Veličković, kontroliše se 10 hiljada vodomera i dodaje, da će se sa uvodjenjem usluge prema trećem licu, taj broj duplirati.

U narednom periodu, osim akreditacije za kontrolu , niški vodovod očekuje i sertifikat za overavanje vodomera, koji će nakon procene, resorno Ministarstvo dodeliti Službi za upravljanje i kontrolu sistema kvaliteta. Sa dobijanjem i ovog setifikata, JKP "Naissus" će u potpunosti samostalno  moći da obavlja kontrolisanje i overavanje vodomera za svoje, ali i za potrebe trećeg lica.

 • 01 akreditacija bazdarnice
 • 02 akreditacija bazdarnice
 • 03 akreditacija bazdarnice

Simple Image Gallery Extended

 

.

 

.

 


.

  IZMEŠTANJE STUDENSKOG CEVOVODA

first


Sa  izgradnjom  trase koridora 10 od Niša do Dimitrovgrada, počeli su i radovi na izmeštanju dela magistralnog cevovoda vodovodnog sistema Studena-Niš, koji je do sada postojao na deonici auto puta kroz selo Jelašnica. Investitor izgradnje koridora, grčka firma Terna, nakon detaljne  procene stručnosti, poslove izvodjača radova na izmeštanju cevovoda poverila je Javno komunalnom preduzeću Naissus.                                                           

Trasa Studenskog cevovoda dugačka kilometar i 400 metara, biće u potpunosti izmeštena sa dosadašnje lokacije, koja se nalazila na delu auto puta koji prolazi kroz selo Jelašnica. Javno komunalno preduzeće Naissus, kao najkompetentiji izvodjač radova, prema proceni investitora, sredinom septembra je počelo sa poslovima izmeštanja cevovoda. Kako su se zbog dotrajalosti mreže često javljali i veliki gubici vode, sa realizacijom ovog projekta, taj problem biće trajno rešen, a vodovodne cevi zamenjene.

Po rečima v.d.direktora Ivice Veličkovića, radovi su otpočeli sredinom septembra ove godine izmeštanjem dela Studenskog cevovoda i sem velikog ekonomskog efekta koje će imati JKP“Naissus“, od velikog značaja biće poboljšanje kvaliteta pijaće vode i smanjenje gubitaka na kompletnom cevovodu od Studene do Niša.

Osim smanjenja gubitaka vode, sa izmeštanjem ovog dela magistralnog  cevovoda i korisnici niškog vodovoda će ubuduće imati redovnije i bolje vodosnabdevanje. Vrednost ovih radova je 37 miliona dinara, a  njihov završetak planiran je za dva meseca.

 • 01 izmestanje cevovoda
 • 02 izmestanje cevovoda
 • 03 izmestanje cevovoda
 • 04 izmestanje cevovoda
 • 05 izmestanje cevovoda
 • 06 izmestanje cevovoda
 • 07 izmestanje cevovoda
 • 08 izmestanje cevovoda
 • 09 izmestanje cevovoda

Simple Image Gallery Extended


 


 


                                                                                                                                                                                   

Manji broj velikih dužnika za vodu – JKP "Naissus" tokom jula meseca postigao rekordnu naplatu dugovanja

slika za naslov

 

Sa uvodjenjem nove politike naplate dugovanja za usluge u vodosnabdevanju, JKP "Naissus" je samo u julu mesecu postigao rekordne rezultate. Ukupno je naplaćeno oko 120 miliona dinara, od čega su dugovanja fizičkih lica prema vodvodu umanjena za 39 miliona dinara, dok je od  pravnih lica, naplaćen dug od blizu  40 miliona dinara, kao i 6 miliona 674 hiljade dinara iz sektora male privrede. U ukupnu cifru dugovanja, naplaćeni su i dugovi za usluge prema kupcima.

Efikasnost naplate dugovanja drastično je povećana u poslednjih mesec dana i sa ponovnim uvodjenjem službe inkasanata, koji su na terenu, samo u julu mesecu naplatili dug od 6 miliona dinara.