TRADICIONALNI STRUČNI SUSRET VIK NOVI SAD I JKP“NAISSUS“NIŠ

susret rukovodstva


 

U okviru 31-godišnje saradnje između novosadskog i niškog vodovoda,i ove godine 14. decembra, menadžmenti i stručnjaci oba preduzeća okupili su se u Nišu.


Тема ovogodišnjih susreta bila je ″Vodovod – danas i sutra ″ na osnovu koje su formirane radne grupe iz gotovo svih bitnih segmenata funkcionisanja vodovodnog sistema. Kroz 5 radnih grupa, razmenjena su iskustva iz oblasti novih zakonskih regulativa u vodovodima, investicija, naplate, cena i analiza, zatim polozaj zaposlenih u vodovodu, kvaliteta vode i kontakata sa potrošačima.

 Kolegama iz novosadskog vodovoda predstavljena je i služba Sektora sanitarne kontrole JKP''Naissus''-a . Tokom druženja, oni su upoznati sa kompletnim funkcionisanjem Sluzbe fizičko-hemijske laboratorije i tehničkim kapacitetima Laboratorije za pijaće i otpadne vode.


Drugog dana susreta, za goste iz Novog Sada organizovan je i obilazak izvorišta Studena i Medijana, kao i turistickih atrakcija grada Niša u okviru kojih su posetili Arheološku salu Narodnog muzeja, Ćele Kulu i Tvrđavu.


 • susret vodovoda nis i novi sad 1
 • susret vodovoda nis i novi sad 10
 • susret vodovoda nis i novi sad 11
 • susret vodovoda nis i novi sad 12
 • susret vodovoda nis i novi sad 13
 • susret vodovoda nis i novi sad 2
 • susret vodovoda nis i novi sad 3
 • susret vodovoda nis i novi sad 4
 • susret vodovoda nis i novi sad 5
 • susret vodovoda nis i novi sad 6
 • susret vodovoda nis i novi sad 7
 • susret vodovoda nis i novi sad 8
 • susret vodovoda nis i novi sad 9
 • susret vodovoda nis i novi sad

Simple Image Gallery Extended

 

 

 

PREZENTACIJA ELABORATA REKONSTRUKCIJE PUMPNIH STANICA LJUBERAĐA I BABUŠNICA

vesko

 

CILJ IZRADE ELABORATA

 

 • POBOLJŠANJE ENERGETSKE EFIKASNOSTI SISTEMA
 • POTPUNA KOMPATIBILNOST REŽIMA RADA REDNO VEZANIH PUMPNIH STANICA U LJUBERAĐI I BABUŠNICI
 • UREĐENJE FREKVENTNE REGULACIJE ZA VEĆI OPSEG PROTOKA OVIH PUMPNIH STANICA
 • ELIMINACIJA PRELIVA U PUMPNOJ STANICI BABUŠNICA
 • TAČNA AKVIZICIJA BILANSA VODE OVOG SISTEMA
 • PRIPREMA ZA IZRADU GLAVNIH PROJEKATA OVOG SISTEMA
 • Prezentaciju pripremio mašin. inž. Goran Vešović
 • prezentacija elaborat 1
 • prezentacija elaborat 2
 • prezentacija elaborat 3
 • prezentacija elaborat 4
 • prezentacija elaborat 5
 • prezentacija elaborat 6
 • prezentacija elaborat 7

Simple Image Gallery Extended 

ODRŽAN SAJAM VODA 2012

sajam voda


 

    

      Od 06. do 08. novembra u Beogradu održan je  četvrti po redu Sajam voda koji je na jednom mestu okupio proizvođače i distributere opreme, uređaja i hemikalija, predstavnike naučnih institucija, projektantskih firmi, vodoprivrednih preduzeća, lokalnih samouprava, javno komunalnih preduzeća, ministarstava kao i finansijske institucije koje kroz donacije i zajmove investiraju novac u vodoprivredu.

 

Sajam voda je posetio Ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede u Vladi Republike Srbije Goran Knežević,  koji  se ovom prilikom upoznao sa najnovijim tehničkim I tehnološkim dostignućima u oblasti proizvodnje vode i odvođenja otpadnih voda.

Direktor JKP ‘’Naissus’’ Ivica Veličković  koji je sa saradnicima obišao Sajam voda, istakao je da se na ovakvim  skupovima mogu na najbrži I najbolji način dobiti informacije o tome šta je ovog trenutka na tržištu najbolje i najefikasnije za funkcionisanje naših sistema. Ovde se uz nova znanja sklapaju i nova poslovna prijateljstva, ali i učvršćuju ona stara, već dobro proverena.

 

Direktor Veličković je pohvalio organizaciju ovogodišnjeg Sajma voda, sa posebnim naglaskom na ulogu resornih Ministarstava, Privredne komore Srbije – Udruženja za komunalne delatnosti i Udruženja za tehnologiju vode i sanitarno inženjerstvo, koji su doprineli da Sajam voda 2012. bude najrespektabilniji skup iz ove oblasti u Jugoistočnoj Evropi.

 

 • sajam voda1
 • sajam voda2
 • sajam voda3
 • sajam voda4
 • sajam voda5

Simple Image Gallery Extended

 

DIREKTOR IVICA VELIČKOVIĆ O PLANOVIMA JKP »NAISUS«

 

naissus - direktor


 

SNABDEVANJE VODOM JEDNAKO ZA SVE


   Proteklo leto okarakterisala je velika suša, sa veoma malo padavina. Bez obzira na sušu, Nišlije su imale uredno snabdevanje vodom zahvaljujući ulaganjima JKP »Naisus« u izvorišta i ceo sistem. Kako bi svi korisnici na području Niša i okoline imali stabilno i kvalitetno snabdevanje, mora se još raditi i ulagati. Ivica Veličković, v.d. direktora ovog preduzeća, ističe da će sve dobre navike i projekte nastaviti, kao i da je sa novim menadžmentom osmislio planove koji će unaprediti snadbevanje vodom u trenutno problematičnim mestima poput Mramora.

  -U naselju Mramor postoji višegodišnji problem vodosnabdevanja. Osnovni razlog tog problema je što je distributivna mreža u vlasništvu meštana a ne pod ingerencijom JKP »Naisus«. Kako je mreža stara više desetina godina, dolazi do čestih pucanja cevovoda, što ima za posledicu velike gubitke. Kako meštani kažu, režiski odbor za vodosnabdevanje prestao je da radi pre par godina i nema nikog da se stara o mreži, niti bilo ko naplaćuje utrošenu vodu. To je stvorilo velike dugove, pa tako dug po vodomeru koji meri utrošenu vodu u prvoj visinskoj zoni iznosi oko 20.000.000 dinara, a voda koja se isporučuje drugoj i trećoj zoni se ne evidentira, pa su tako dugovi prema »Naisusu« daleko veći. Smatramo da je rešenje za nagomilane probleme, kao što su održavanje mreže, očitavanje vodomera i naplata, da »Naisus« preuzme vodosnabdevanje naselja Mramor i Mramorski Potok -kaže Ivica Veličković, v.d. direktora JKP »Naisus«, i dodaje: -Kako bi »Naisus« preuzeo vodovodnu mrežu u ovim naseljima, neophodno je da zajednički rade opština Palilula, Grad Niš, meštani, kao i Direkcija za izgradnju grada.

Na inicijativu novog menadžmenta JKP »Naisus« organizovan je sastanak sa čelnicima opštine Palilula, kao i meštanima Mramora i Mramorskog Potoka, na kome je donet predlog rešavanja dugogodišnje boljke ovih naselja. Model rešenja je zapravo da Grad obezbedi sredstva za nastavak rekonstrukcije vodovoda, da žitelji ovih naselja izmire svoja dugovanja, a nadležna preduzeća preduzmu mere iz njihove oblasti, a predlog je upućen gradskim vlastima, opštini Palilula i Direkciji za izgradnju.

-Kako bi se ovaj problem rešio, neophodno je da svako u svom domenu preduzme obaveze. Mi smo uputili predlog Gradu da u budžetu za narednu godinu predvidi sredstva za rekonstrukciju vodovodne mreže u iznosu od 54 miliona dinara i verujemo da ćemo naići na razumevanje. Očekujemo pozitivan odgovor od gradskih vlasti, jer smo i do sada imali odličnu saradnju. Što se tiče žitelja Mramora, oni će imati obavezu da isplate dug za utrošenu električnu energiju za rad pumpne stanice, kao i da sarađuju sa svim nadležnim preduzećima. Dužnost Direkcije za izgradnju grada, prema našem predlogu, biće da izvrši legalizaciju pumpne stanice i rezervoara -kaže Veličković i napominje: -Što se tiče obaveza našeg preduzeća, mi smo neke korake već preduzeli. Formirali smo tehničku ekipu koja je zajedno sa predstavnicima Mramora i Mramorskog potoka identifikovala sve korisnike vodovodne mreže i nedostatke u šahtama. Naša dužnost biće i da sprovedemo baždarenje vodomera, a pre svega da izvršimo rekonstrukciju mreže, ako budžet grad obezbedi neophodna sredstva. Ukoliko sve bude išlo po planu, meštani ovih sela imaće kvalitetnu vodu i redovno očitavanje utrošenog, a naplaćivaće im se sa pojedinačnim računima.

Da podsetimo, iako je je 2007. godine započeta rekonstrukcija vodovoda u tom mestu, izgrađen potisni cevovod, novi rezervoar od 100 kubnih metara, rekonstruisan stari od 600 kubnih metara, kao i deo vodovodne mreže treće visinske zone, posao nije priveden kraju. Upravo zato rukovodstvo »Naisusa« želi da nastavi sa rekonstrukcijom i reši dugogodišnji problem. Prema Veličkovićevim rečima, sličan problem imaju i druga sela, te je u planu da se nakon Mramora i Mramorskog potoka sličan model rešavanja primeni i u tim mestima.

-Želimo da svi građani imaju mogućnost za kvalitetno vodosnabdevanje i da i sela u okolini, koja imaju hroničan problem sa lošom vodovodnom mrežom, dobiju obnovljenu mrežu i čistu vodu u svakom trenutku -ističe Veličković.

     Problem na kome se radi u ovom preduzeću je i loša naplata, pa je aktuelna i primena reprogramiranja duga, kako bi građani sa velikim dugovima uspeli da izmire svoje obaveze.

-Prihvatajući preporuku Gradskog veća, Upravni odbor našeg preduzeća je doneo odluku kojom se liberalizuje otplata duga. Naime, dužnici mogu da zaključe ugovor o reprogramu duga i otplaćuju svoje obaveze u ratama i po povoljnijim uslovima. Zato apelujemo na korisnike koji imaju velike dugove za vodu, da se što pre jave, jer će se ovi ugovori potpisivati do kraja godine. Oni koji su već koristili ovu povoljnost neće imati pravo na reporgramiranje duga, a ugovor kod nas mogu potpisati individualna domaćinstva i pravna lica, dok oni koji žive u stambenim zgradama, rade to preko »Objedinjene naplate« -kaže Veličković i dodaje: -Kako su nam veliki dužnici i tržni centri počećemo da i to rešavamo, omogućujući da svaki korisnik plati za sebe, jer je ovako sa jednim vodomerom dolazilo do velikih problema. Želimo da nađemo nove modalitete i u intenzivnim smo pregovorima i rešeni smo da iznađemo najbolje rešenje. Naša želja jeste da uvek izađemo u susret korisnicima, jer mi tu jesmo zarad njih. Naš zadatak je da im uvek, i u svakom trenutku, omogućimo da imaju kvalitetno snabdevanje vodom i dobru vodu.

 

           

Gabrovac

Ukoliko se program rešenja problema vodosnadbevanja u Mramoru bude pokazao kao uspešan, sličan model primeniće se i u Gabrovcu, najavljuje Veličković.

-Mi vršimo pripreme da preuzmemo ingerencije za upravljanjem nad vodovodnom mrežom u tom selu, ali je potrebno da se još dogovorimo sa Direkcijom za izgradnju grada, Upravom za komunalne delatnosti i naravno Gradom o mogućnosti da se izdvoje sredstva u iznosu od oko šest miliona za završetak rekonstrukcije mreže -kaže Veličković.


Izvod iz intervjua Narodnim novinama (utorak 20.11.2012)


 

 

POSLE 30 GODINA PROBLEMI SA VODOSNABDEVANJEM U MRAMORU PRIVODE SE KRAJU

sastanak o mramoru


  NA SASTANKU SA ČELNICIMA OPŠTINE PALILULA, PREDSTAVNICIMA GRADA, SELA I MENADŽMENTA JAVNO KOMUNALNOG PREDUZEĆA"NAISSUS" NAĐENO REŠENJE O TRAJNOJ REKONSTRUKCIJI VODOVODNE MREŽE U SELU MRAMOR

 

  Problemi dottrajalog cevovoda u selu Mramor, koji su proteklih godina osim neredovnog vodosnabdevanja prouzrokovali i velike gubitke vode, kako za meštane tako i za niški vodovod, uskoro se privode kraju. Sa sanacijom postojeće vodovodne mreže i priključivanjem na gradsku vodovodnu mrežu, dogovorom menadžmenta JKP"Naissus", predstavnika grada i sela, kao i čelnika opštine Palilula na čijoj se teritoriji i nalazi ovo selo dugogodišnji problemi u vodosnabdevanju biće trajno rešeni.

Iako je 2007. godine započeta rekonstrukcija, izgrađen potisni cevovod, novi rezervoar od 100 kubnih metara, rekonstruisan stari od 60 kubnih metara kao i deo vodovodne mreže treće visinske zone, posao nije priveden do kraja i meštani sela Mramor vodom su se snabdevali iz pumpne stanice koja se nalazi na toj lokaciji. Kako se bi se ovaj posao završio u potpunosti i problem vodosnabdevanja u ovom selu trajno rešio, Ministrarstvo za Kapitalne investicije za ove namene odobrilo je 56 miliona dinara.

Meštani sela Mramor podneli su inicijativu gradskom Veću da zbog sveukupne situacije grad preduzme mere za nastavak rekonstrukcije, kako bi i JKP"Naissus" mogao da preuzme na upravljanje vodovodnu mrežu, odnosno njeno održavanje, očitavanje, ispostavu pojedinačnih računa i naplatu. Menadžment niškog vodovoda učestvovao je u razgovorima sa predstavnicima grada i sela Mramor kako bi se našlo rešenje da se radovi nan rekonstrukciji vodovodne mreže završe i na taj način steknu uslovi za njeno preuzimanje.


 • sastanak o mramoru 1
 • sastanak o mramoru 2
 • sastanak o mramoru 3

Simple Image Gallery Extended