POLITIKA ISPLATE ZARADA U JKP „NAISSUS“, NIŠ

 

blagajna

 

Uredbom o načinu i kontroli obračuna i isplate zarada u javnim preduzećima i ograničenju mase zarade, koju je donela Vlada Republike Srbije, jasno je određeno da nije dozvoljena isplata ličnih dohodaka, kojom bi se prekoračila planirana masa zarade u skladu sa Programom poslovanja JKP „Naissus“ za 2014. godinu. Na ovaj program poslovanja niškog vodovoda, osnivač je dao saglasnost 03.02.2014. godine Rešenjem br. 06-48/2014-35-02.

Kolektivnim ugovorom kod Poslodavca, a u skladu sa stavom 2. člana 53.   cena rada za najjednostavniji rad u JKP „Naissus“ treba da iznosi 60% od prosečne zarade u Republici Srbiji.

Kako postignuti rezultati poslovanja u 2014. godini ne omogućavaju isplatu osnovne zarade u skladu sa članom 53. Kolektivnog ugovora kod poslodavca, cena rada se sporazumno utvrđuje između Direktora preduzeća i reprezentativnih sindikata preduzeća. U skladu sa Pravilnikom o sistematizaciji JKP ``Naissus", zarada u martu 2014. godine kretala se od 19,020.70 dinara za najjednostavniji rad.

Pravilnikom o sistematizaciji, osnovna zarada zaposlenog je uvećana koeficijentom posla, koji se utvrđuje aktom Poslodavca o organizaciji i sistematizaciji poslova.

Članom 62. Kolektivnog ugovora preduzeća, određeno je da zaposleni ima pravo na uvećanje zarade za 0,5% po osnovu vremena provedenog na radu za svaku punu godinu rada ostvarenog u radnom odnosu.

Kolektivni ugovor kroz član 64., takođe određuje pravo zaposlenog na isplatu toplog obroka za dane provedene na radu u visini od 15% prosečne mesene zarade, po zaposlenom u Republici. Prema poslednjem objavljenom statističkom podatku, za mesec april iznos toplog obroka bio je 8967,00 dinara.

U skladu sa članom 65. KU, zaposleni ima pravo na regres za godišnji odmor u visini 75% prosečne zarade u Republici za septembar prethodne godine i koji se isplaćuje svakog meseca kao sastavni deo zarade, što za mesec april iznosi 2850,00 dinara.

Aktom Poslodavca o organizaciji i sistematizaciji poslova u preduzeću, koeficijenti zaposlenih određeni su prema stručnoj spremi i radnim mestima. Koeficijent posla zamenika direktora 6, saradnika direktora 5, resornih direktora 5,5, a rukovodilaca sektora 4,5. Najniži koeficijent posla u preduzeću je 1,2 za obavljanje najjednostavijeg rada, bez potrebnih kvalifikacija, dok se u zavisnosti od stepena obrazovanja i stručne spreme koeficijenti radnika okvirno kreću 1,7 za drugi stepen,1,8 za treći, za četvrti 2,0, za peti 2,4, za šesti 2,5, dok je za sedmi stepen obrazovanja određen koeficijent 3,0.

Neto zarada direktora JKP "Naissus"-a, sa koeficijentom 8, uzimajući u obzir redovni rad, državni praznik, minuli rad, topli obrok i regres za februar 2014. iznosila je 106.812.53, odnosno 109.897.21 dinara, za mart ove godine.


ZAKLJUČAK O ODBACIVANJU INICIJATIVE ZA OCENU ZAKONITOSTI ODREDBE ČLANA 2. STAV 1. TAČKA 9. ODLUKE O ODREĐIVANJU KOMUNALNIH DELATNOSTI OD LOKALNOG INTERESA ("SLUŽBENI LIST GRADA NIŠA", BROJ 5/14 )

zakljucak

 

Dana 06.06.2014.godine, Ustavni sud Republike Srbije doneo je Zaključak o odbacivanju inicijative za ocenu zakonitosti odredbe člana 2. stav 1. tačka 9. Odluke o određivanju komunalnih delatnosti od lokalnog interesa ("Službeni list Grada Niša", broj 5/14) od 30.01.2014.godine.

U obrazloženju se navodi da pomenutom odlukom nisu povređena načela obezbeđenja konkurentnosti, transparentnosti i načelo jednakosti ponuđača i ne mogu se dovesti ni u kakvu pravnu vezu sa ovlašćenjem skupštine jedinice lokalne samoprave (skupština Grada), da svojim aktom odredi komunalne delatnosti od lokalnog interesa.

Ustavni sud konstatuje da ne postoje pretpostavke iz člana 167. Ustava za pokretanje postupaka za ocenu zakonitosti osporene odredbe Odluke, pa je sledstveno tome, Sud na osnovu člana 36. stav 1. tačka 5. Zakona o Ustavnom sudu ("Službeni glasnik RS", broj 109/07, 99/11 i 18/13 Odluka US), inicijativu odbacio kao očigledno neosnovanu.

 • 01 ocena zakonitosti
 • 02 ocena zakonitosti

Simple Image Gallery Extended

REDOVNO SNABDEVANJE PIJAĆOM VODOM

 

erste voda

 Ovim saopštenjem obaveštavamo korisnike u delu sela Gornji Matejevac, koji su proteklih dana imali neredovno snabdevanje vodom zbog velike havarije nastale usled pokretanja klizišta i naleta bujičnih voda, da su svi višednevni rezultati interne kontrole vode iz rekonstruisane vodovodne mreže, potvrdili fizičko - hemijsku i bakteriološku ispravnost vode za piće.

          Ovim se potvrđuje da je kvalitet vode u delu sela Gornji Matejevac potpuno usklađen sa odredbama Pravilnika o higijenskoj ispravnosti vode za piće i da se time režim snabdevanja vodom na pomenutoj teritoriji od, 30.05.2014.godine, proglašava redovnim.

 • 01 pitka voda
 • 02 pika voda
 • 03 pitka voda
 • 04 pitka voda

Simple Image Gallery Extended

OŠTEĆEN DEO VODOVODNE MREŽE U ZETSKOJ ULICI

ersteee

Rekonstrukcijom toplovoda u Zetskoj ulici, danas oko 9 casova, mehanizacija privatnog preduzeća, koja je angažovana kao izvodjač radova, oštetila je vodovodnu mrežu preseka 300 mm, što je izazvalo prekid u snabdevanju vodom korisnika u Zetskoj ulici, od Doma rukometa do ugla bulevara dr Zorana Djindjića i Zetske ulice.

      Klinički centar nije imao prekid u snabdevanju vodom i tamo je vodosnabdevanje redovno. Ekipe niškog vodovoda su na terenu i očekuje se da će se normalizacija u vodosnabdevanju u ovom delu grada uspostaviti najkasnije do 18 sati.

 • 01 havarija
 • 02 havarija
 • 03 havarija
 • 04 hava
 • 05 havarija

Simple Image Gallery Extended

U GORNJEM MATEJEVCU SANIRANA HAVARIJA NA VODOVODNOJ MREŽI

erste1

 Dezinfikovane cevi i posle detaljnih laboratorijskih analiza o ispravnosti, voda će biti proglašena ispravnom za piće

Velika havarija na vodovodnoj mreži , koju je uzrokovalo rušenje pomoćnog objekta jedne kuće u Gornjem Matejevcu usled pojave klizišta, sanirana je. 12 metara oštećenih vodovodnih cevi zamenjeno je novim, kao i šahta, koju je odneo Matejevački potok. Uporedo sa radovima na saniranju oštećene vodovodne mreže, počeli su I radovi na obezbedjivanju kritičnog dela potoka, koje izvodi DVP "Erozija". Postavljanjem potpornog zida, dužine 15 metara,koje će za par dana biti završeno, trajno će biti rešeni problemi klizišta I time zaštićen cevovod u ovom delu sela.

Blizu 300 domaćinstava u ovom selu, koja su bez vode ostala zbog oštećenja dela vodovodne mreže, trenutno imaju tehničku vodu, ali se normalizacija vodosnabdevanja očekuje za nekoliko dana, kaže direktor JKP "Naissus".

" Nakon saniranja oštećene mreže, ekipe JKP Naissus-a, obavile su ispiranje I dezinfekciju postavljenih cevi, rekao je direktor niškog vodovoda. Trenutno, meštanima dela Gornjeg Matejevca u kome se nalazi ambulanta I obdanište, kroz sistem je puštena tehnička voda, ali je neophodno da od Insistuta za Javno zdravlje , napominje Andrejević, dobijemo potvrdu o tri uzastopna uzorka o ispravnosti vode. Tek tada, kada budemo sasvim sigurni da je voda potpuno bezbedna, proglasićemo je ispravnom za piće. Očekujemo da će meštani sela za par dana imati uredno vodosnabdevanje, dodaje direktor JKP Naissus-a.  

Inače, tokom radova na saniranju ove havarije, JKP "Naissus" je meštane snabdevao pijaćom vodom iz cisterni, koje su svakodnevno kružile selom.

 • 01 okoncani radovi
 • 02 okoncani radovi
 • 03 okoncani radovi
 • 04 okoncani radovi
 • 05 okoncani radovi
 • 06 okoncani radovi

Simple Image Gallery Extended