JAVNO KOMUNALNO PREDUZEĆE "NAISSUS" PROSLAVILO 77 GODINA POSTOJANJA I RADA

uno

Svečanom akademijom, u petak 27. juna, JKP "Naissus" je obeležilo 77 godina od osnivanja

"Posle 77 godina postojanja i rada, JKP "Naissus", u ovom trenutku je moderan, evropski sistem od regionalnog i republičkog značaja, koji je na najvišem nivou uspeo u ostvarivanju svog osnovnog zadatka – proizvodnja i distribucija najkvalitetnije vode do naših korisnika" , rekao je povodom obeležavanja 77. godišnjice postojanja i rada niškog vodovoda, direktor Dejan Andrejević.

"U proteklih godinu dana, niški vodovod je krenuo sa realizacijom značajnih projekata. Sa izgradnjom trase koridora 10, od Niša do Dimitrovgrada, počeli su i radovi na izmeštanju dela magistralnog cevovoda vodovodnog sistema Studena – Niš. Krajem prošle godine, naše aktivnosti bile su usmerene prema velikom poslu – izgradnji prve trase Popovačkog kolektora. Ozbiljno smo krenuli u rešavanje problema vododsnabdevanja za nekoliko sela na teritoriji GO Crveni Krst, odlučili smo da uz saradnju sa Direkcijom za izgradnju grada, obavimo havarijsku rekonstrukciju dela cevovoda sistema "Vrelo". Dobijanjem Akreditacije baždarnice za baždarenje mernih uredjaja, stekli smo uslove za pružanje usluga vodovodima u širem regionu i uštedeli sredstva, koja smo do sada trošili za tu namenu, kao što i očekujemo da će naša laboratorija za praćenje kvaliteta vode, sa velikim stručnim kapacitetima i iskustvom, dobiti potvrdu o akreditaciji i time dobiti mogućnost za rad prema trećim licima. Ovo je samo početak i jedan deo važnih poslova, koje smo završili i započeli kao sistem koji nema odmora. Radimo 365 dana u godini, 24 sata dnevno, bez trenutka pauze, sa ciljem da Nišlije piju najbolju i najkvalitetniju vodu u Srbiji. Do tog rezultata došli smo angažovanjem svih u niškom vodovodu, od mojih najbližih saradnika, pa do radnika koji svakodnevno obavljaju najteže poslove, u vrlo često i nemogućim uslovima. Neke od njih, JKP "Naissus", na ovaj dan nagradjuje za istaknuti doprinos u unapredjenju funkcionisanja čitavog sistema", istakao je direktor niškog vodovda na Svečanoj akademiji.

Javno Komunalno preduzeće "Naissus" je u okviru obeležavanja jubileja, za izuzetan doprinos u radu, nagradilo 21 radnika iz različitih sektora sistema. Radnik meseca, prema proceni menadžmenta za izuzetan doprinos u radu i konstantno angažovanje u rešavanju i najtežih problema je Dragan Stanković, direktor proizvodnje vode, održavanja vodovodne i kanalizacione mreže. Medju nagradjenim radnicima je i Tamara Milić, saradnik u službi za bezbednost i zdravlje na radu, koju je niški vodovod, za izuzetno zalaganje, nagradio 10-dnevnim letovanjem u Grčkoj.

U okviru proslave godišnjice niškog vodovoda, obeležen je i jubilej dobrovoljnih davalaca krvi - ove godine akcija je obavljena stoti put - u znaku jubileja i 50-ta godišnjica od osnivanja. U petak 27.06.2014.god. u “Ledenoj sali“ na lokaciji Medijana, organizovan je 100-ti susret dobrovoljnih davalaca krvi i Zavoda za transfuziju. Aktiv je proglašen za jedan od najboljih u Srbiji, i u 2013. godini nagradjen je Zlatnom plaketom Crvenog krsta Srbije, u znak priznanja za izuzetne rezultate na omasovljavanju dobrovoljnog davalaštva. Ove godine u prvoj akciji, Niški vodovod imao je rekordan broj davanja, prikupljeno je 107 jedinica krvi.

 • 01 dan firme
 • 02 dan firme
 • 03 dan firme
 • 04 dan firme
 • 05 dan firme
 • 06 dan firme
 • 07 dan firme
 • 08 dan firme
 • 09 dan firme
 • 10 dan firme
 • 11 dan firme
 • 12 dan firme
 • 13 dan firme
 • 14 dan firme
 • 15 dan firme
 • 16 dan firme
 • 17 dan firme
 • 18 dan firme
 • 19 dan firme
 • 20 dan firme
 • 21 dan firme
 • 22 dan firme
 • 23 dan firme
 • 24 dan firme
 • 25 dan firme
 • 26 dan firme
 • 27 dan firme

Simple Image Gallery ExtendedPOLITIKA ISPLATE ZARADA U JKP „NAISSUS“, NIŠ

 

blagajna

 

Uredbom o načinu i kontroli obračuna i isplate zarada u javnim preduzećima i ograničenju mase zarade, koju je donela Vlada Republike Srbije, jasno je određeno da nije dozvoljena isplata ličnih dohodaka, kojom bi se prekoračila planirana masa zarade u skladu sa Programom poslovanja JKP „Naissus“ za 2014. godinu. Na ovaj program poslovanja niškog vodovoda, osnivač je dao saglasnost 03.02.2014. godine Rešenjem br. 06-48/2014-35-02.

Kolektivnim ugovorom kod Poslodavca, a u skladu sa stavom 2. člana 53.   cena rada za najjednostavniji rad u JKP „Naissus“ treba da iznosi 60% od prosečne zarade u Republici Srbiji.

Kako postignuti rezultati poslovanja u 2014. godini ne omogućavaju isplatu osnovne zarade u skladu sa članom 53. Kolektivnog ugovora kod poslodavca, cena rada se sporazumno utvrđuje između Direktora preduzeća i reprezentativnih sindikata preduzeća. U skladu sa Pravilnikom o sistematizaciji JKP ``Naissus", zarada u martu 2014. godine kretala se od 19,020.70 dinara za najjednostavniji rad.

Pravilnikom o sistematizaciji, osnovna zarada zaposlenog je uvećana koeficijentom posla, koji se utvrđuje aktom Poslodavca o organizaciji i sistematizaciji poslova.

Članom 62. Kolektivnog ugovora preduzeća, određeno je da zaposleni ima pravo na uvećanje zarade za 0,5% po osnovu vremena provedenog na radu za svaku punu godinu rada ostvarenog u radnom odnosu.

Kolektivni ugovor kroz član 64., takođe određuje pravo zaposlenog na isplatu toplog obroka za dane provedene na radu u visini od 15% prosečne mesene zarade, po zaposlenom u Republici. Prema poslednjem objavljenom statističkom podatku, za mesec april iznos toplog obroka bio je 8967,00 dinara.

U skladu sa članom 65. KU, zaposleni ima pravo na regres za godišnji odmor u visini 75% prosečne zarade u Republici za septembar prethodne godine i koji se isplaćuje svakog meseca kao sastavni deo zarade, što za mesec april iznosi 2850,00 dinara.

Aktom Poslodavca o organizaciji i sistematizaciji poslova u preduzeću, koeficijenti zaposlenih određeni su prema stručnoj spremi i radnim mestima. Koeficijent posla zamenika direktora 6, saradnika direktora 5, resornih direktora 5,5, a rukovodilaca sektora 4,5. Najniži koeficijent posla u preduzeću je 1,2 za obavljanje najjednostavijeg rada, bez potrebnih kvalifikacija, dok se u zavisnosti od stepena obrazovanja i stručne spreme koeficijenti radnika okvirno kreću 1,7 za drugi stepen,1,8 za treći, za četvrti 2,0, za peti 2,4, za šesti 2,5, dok je za sedmi stepen obrazovanja određen koeficijent 3,0.

Neto zarada direktora JKP "Naissus"-a, sa koeficijentom 8, uzimajući u obzir redovni rad, državni praznik, minuli rad, topli obrok i regres za februar 2014. iznosila je 106.812.53, odnosno 109.897.21 dinara, za mart ove godine.


JAVNE ČESME NA TERITORIJI OPŠTINE MEDIJANA PUŠTENE U RAD

cesma naslov

            

Sa početkom letnje sezone i velikih vrućina, Javno Komunalno preduzeće "Naissus" je nakon sanitarnog ispiranja, uzorkovanja vode i laboratorijske analize njene ispravnosti, u rad pustilo 11 javnih česama na teritoriji Opštine Medijana. Prema analizama laboratorije JKP "Naissus", voda sa javnih česama, koje su proteklih dana puštene u rad, potpuno je hemijski i bakteriološki ispravna za piće.

Ukupno 11 javnih česama je u funkciji na teritoriji Opštine Medijana i to:

  1. Česma na Trgu Pavla Stojkovića

  2. Česma na Trgu 14. Oktobar - Marger

  3. Česma na Trgu Episkopske i Rajićeve ulice - Donina česma

  4. Česma Puž - park Čair

  5. Česma "Trebinjska" u ulici Vojvode Mišića

  6. Česma "Rotarijanska" na Trgu Republike

  7. Česma u parku Sv. Sava - preko puta ulaza u Opštinu

  8. Česma "Ktitor" u naselju Duvanište

  9. Česma na platou preko puta hotela "My Place"

10. Česma "Burence" u ulici Hajduk Veljko

11. Česma u Čairu kod fontane

              Posle detaljnih uzorkovanja i laboratorijske analize, za par dana će u rad biti puštena i česma u parku Sv. Sava kod fontane. Inače, posle rekonstrukcije, Opština Medijana je svojom nadležnošću, dve česme na Bulevaru Zorana Djindjića i Sindjelićevom Trgu, pustila u rad.

 

ZAKLJUČAK O ODBACIVANJU INICIJATIVE ZA OCENU ZAKONITOSTI ODREDBE ČLANA 2. STAV 1. TAČKA 9. ODLUKE O ODREĐIVANJU KOMUNALNIH DELATNOSTI OD LOKALNOG INTERESA ("SLUŽBENI LIST GRADA NIŠA", BROJ 5/14 )

zakljucak

 

Dana 06.06.2014.godine, Ustavni sud Republike Srbije doneo je Zaključak o odbacivanju inicijative za ocenu zakonitosti odredbe člana 2. stav 1. tačka 9. Odluke o određivanju komunalnih delatnosti od lokalnog interesa ("Službeni list Grada Niša", broj 5/14) od 30.01.2014.godine.

U obrazloženju se navodi da pomenutom odlukom nisu povređena načela obezbeđenja konkurentnosti, transparentnosti i načelo jednakosti ponuđača i ne mogu se dovesti ni u kakvu pravnu vezu sa ovlašćenjem skupštine jedinice lokalne samoprave (skupština Grada), da svojim aktom odredi komunalne delatnosti od lokalnog interesa.

Ustavni sud konstatuje da ne postoje pretpostavke iz člana 167. Ustava za pokretanje postupaka za ocenu zakonitosti osporene odredbe Odluke, pa je sledstveno tome, Sud na osnovu člana 36. stav 1. tačka 5. Zakona o Ustavnom sudu ("Službeni glasnik RS", broj 109/07, 99/11 i 18/13 Odluka US), inicijativu odbacio kao očigledno neosnovanu.

 • 01 ocena zakonitosti
 • 02 ocena zakonitosti

Simple Image Gallery Extended