JKP“NAISSUS“ NASTAVLJA DA AKTIVNO UČESTVUJE U ODBRANI I ZAŠTITI NASELJA 9. MAJ I RADNE ZONE DONJE MEĐUROVO

novo selo

Obilne padavine koje traju više nedelja ne dozvoljavaju predah angažovanju velikog broja ljudi, organizacija, pojedinaca i stalno uključene mehanizacije. Pod rukovodstvom operativnog tima Štaba za vanredne situacije često se menja organizacija i plan zaštite zavisno od situacije na terenu. Pre nekoliko dana je opšina Niška Banja proglasila vanredno stanje zbog narušenog vodosnabdevanja u okolnim selima koja imaju svoje lokalne vodosisteme i koji su zbog zamućenja postali neispravni (Jelašnica, Bancarevo, Kunovica, Radikina Bara, Lazarevo Selo i naselja Ostrovica i Prosek).
U ponedeljak 26.03.2018.god. je i opšina Palilula usled vodene stihije proglasila vanredno stanje na svojoj teritoriji, zbog poplava u Naselju 9. maj, kao i zamućene vode za piće u selima: Berbatovo, Vukmanovo i Donje Vlase. JKP“Naissus“ je nastavio angažovanje, pored višenedeljne pomoći Naselju 9. maj, hitno se pristupilo upućivanju autocisterni sa pijaćom vodom ugroženim selima u ove dve opštine.
- Odmah po proglašenju vanrednih situacija u opštinama GO Niška Banja i GO Palilula, JKP“Naissus“ je uključilo raspoloživo ljudstvo i mehanizaciju i pridružilo se planu Štaba za vanredne situacije da se obezbedi i otpremi pijaća voda na određena seoska područja. Juče i danas snabdevamo pijaćom vodom sela Vukmanovo, Berbatovo i Donje Vlase u opštini Palilula – naglasio je direktor JKP“Naissus“ Igor Vučić.
Ovo Javno preduzeće aktivno učestvuje, danju i noću u odbrani od poplave u Naselju 9. maj, sa velikim brojem stalno angažovanih ljudi, mašinama za iskop zemlje, dve potapajuće pumpe, dva vozila kanaldžeta (koja takođe ispumpavaju vodu) i prevoženjem velike količine džakova sa peskom. Jedna potapajuća pumpa je premeštena iz ulice dr Save Petrovića u Novobrdarsku ulicu. Po nalogu Štaba za vanredne situacije džakovi sa peskom su u toku dana transportovani u ulicama: Rudarskoj, Radivoja Dinulovića i Novobrdarskoj. Radnicima ovog preduzeća na kratko su se pridružili i pomogli igrači i stručni štab Rukometnog kluba Železničar iz Niša. U toku popodneva ugrožene lokacije u Naselju 9. maj su obišli pored predstavnika vojske i čelni ljudi grada, gradonačelnik Niša Darko Bulatović i predsednik opštine Palilula Aleksandar Ždrale.
- Voda koja se sliva sa Bubnja i Ledene Stene prolazi ispod puta, ispod asfalta juri nekih 300 litara u sekundi, izliva se u njive iznad radne zone Donje Međurovo i dolazi na najnižu tačku, sa desne strane pruge prema radnoj zoni Donje Međurovo. Ovde loše urađenim ispustima, ispod pruge prelazi na drugu stranu. Ovaj nivo ovde je za oko metar veći nego na drugoj strani Naselja 9. maj, i onda je prirodna posledica kuda putuje ova voda i kako da je zaustavimo i sprečimo dalje prodiranje i ugržavanje domaćinstava. Mi danas zahvaljujući vojsci, preduzećima i svim službama pokušavamo da pomognemo u svim pojedinačnim slučajevima i da se nađemo ljudima. Neizgrađivanjem atmosferskih kolektora, nekanalisanjem atmosferskih voda, koje bi oticale kanalima prema reci Nišavi, imamo taj problem da shvatimo koliko ljudski nemar u poslednjih 15, možda i 20 godina može da uzrokuje ogromne štete, kako za ljude, tako i za poljoprivredu, njive, stambene objekte i drugo. Bez obzira, nastavljamo zaštitu ugroženim domaćinstvima, sa velikim brojem ljudi, uz pomoć vojske i svom raspoloživom mehanizacijom dok ne obuzdamo vodenu stihiju – istakao je gradonačelnik Bulatović.

Važno je napomenuti da je usled nastanka neispravnih uzoraka vode proglašena vanredna situacija u selima opština GO Niška Banja i GO Palilula, isključivo u okviru seoskih vodovoda koji nisu deo niškog vodovodnog sistema.
JKP"Naissus" naglašava da je voda kojom niški vodovod snabdeva korisnike na teritoriji Grada Niša sa okolinom, potpuno zdrava, fizički-hemijski i bakteriološki ispravna i u skladu sa svim parametrima koji su definisani Pravilnikom o higijenskoj ispravnosti vode za piće Republike Srbije. Svi naši korisnici imaju dovoljne količine vode, koja je pod stalnim režimom kontrole od strane akreditovane laboratorije niškog vodovoda i Instituta za javno zdravlje u Nišu, čiji rezultati analiza potvrđuju da je voda u Niškom vodovodnom sistemu odličnog kvaliteta.

 • 01novo
 • 02dscn1277
 • 03dscn1279
 • 04dscn1278
 • 05dscn1323
 • 06dscn1282
 • 07dscn1286
 • 08dscn1301
 • 09dscn1287
 • 10dscn1311
 • 11novose
 • 12dscn1338
 • 13dscn1349

Simple Image Gallery Extended

SAOPŠTENJE ZA JAVNOST JKP“NAISSUS“ 25.03.2018.

dsc 0815

Nakon iznošenja neproverenih i netačnih informacija u jednom delu javnosti, JKP ``Naissus`` saopštava da je voda kojom niški vodovod snabdeva korisnike na teritoriji Grada Niša sa okolinom, potpuno zdrava, fizičko-hemijski i bakteriološki ispravna i u skladu sa svim parametrima koji su definisani Pravilnikom o higijenskoj ispravnosti vode za piće Republike Srbije. Svi naši korisnici imaju dovoljne količine vode, koja je pod stalnim režimom kontrole od strane akreditovane laboratorije niškog vodovoda i Instituta za javno zdravlje u Nišu, čiji rezultati analiza potvrđuju da je voda u Niškom vodovodnom sistemu izuzetnog kvaliteta.

Naglašavamo da su problemi sa neispravnim uzorcima vode koji su uzrokovali proglašenje vanredne situacije u vodosnabdevanju na teritoriji GO Niška Banja, nastali u seoskim vodovodima ove gradske opštine, koji nisu deo Niškog vodovodnog sistema i nad kojima JKP ``Naissus`` nema nikakvu nadležnost.

Niški vodovod je u cilju pomoći meštanima sela: Jelašnica, Bancarevo, Kunovica, Radikina Bara, Lazarevo Selo i naseljima Ostrovica i Prosek, stavio na raspolaganje sve raspoložive resurse do uspostavljanja redovnog stanja. Trenutno se snabdevanje vodom u pomenutim selima obavlja putem autocisterni niškog vodovoda, kojima su priključene i autociterne Vojske Republike Srbije.

Sve dodatne informacije dostupne su putem telefona Pozivnog centra JKP ``Naissus``

018/502-777

POČETAK RADOVA NA IZGRADNJI JUŽNOG KANALIZACIONOG KOLEKTORA

naslov

Ugovorom između Grada Niša i Javno komunalnog preduzeća “Naissus“ obavljaju se radovi na izgradnji dela Južnog kanalizacionog kolektora u dužini od 142m, od ukupno projektovane dužine 410 metara. Kolektor ide paralelno sa desne strane železničke pruge Niš – Dimitrovgrad – Državna granica, na rastojanju 9 metara od osovine koloseka, i projektovanim dubinama rova od 4,30m do 5,30m.

Radovi su otpočeli na Palilulskoj rampi, sečenjem asfalta od postojeće kanalizacione šahte u Božidarčevoj ulici. Prema ugovoru ukupna vrednost predviđenih radova sa uračunitim porezom na dodatu vrednost iznosi 13.243.870,00 dinara i predviđeni rok za završetak radova je 90 dana. Po nalogu Nadzornog organa je došlo do prekida radova, usled nepovoljnih vremenskih uslova a i činjenice da investitor nije obezbedio radni prostor na celoj dužini trase (nisu porušeni zatečeni objekti).

Kolektor treba izgraditi od spiralno motanih cevi sa glatkom unutrašnjom površinom od materijala PEHD (polietilen visoke tvrdoće), unutrašnjeg prečnika ID 1600mm. Dužina pojedinačne cevi sa mufom i zaptivnim gumama je 6 metara i međusobno spajanje cevi se vrši zavarivanjem. Projektom je predviđena ugradnja gotovih kanalizacionih šahti sa mufom i zaptivnim gumama RŠ 2 i RŠ 3, od materijala PEHD.
 
Značaj izgradnje Južnog kolektora, prvenstveno je rasterećenje postojećeg EI kolektora u ulici Dušana Popovića, koji je star 70 godina i u lošem stanju. Spajanjem ovih kolektora prekida se veza EI kolektora sa kolektorom u ulici Setre Baković, a samim tim se omogućava prihvatanje i odvođenje većih količina atmosferskih voda u užem gradskom jezgru. U perspektivi to znači dugoročno rešavanje problema plavljenja ulica.

 • dsc_0981
 • dsc_0987
 • dsc_0989
 • dsc_0996
 • dsc_0997
 • dsc_0999
 • dsc_1004
 • juzni kolektor of

Simple Image Gallery Extended


PRIRODA ZA VODU - SVETSKI DAN VODA 22.03.2018.

mediana1

foto: izvorište Mediana

Svetski dan voda obeležava se svake godine 22.marta. Taj dan je usvojen rezolucijom UN-a u decembru 1992. godine. Od 1993. godine ovaj dan je počeo da se obeležava u celom svetu. Ovim datumom Ujedinjene nacije žele da podsete na važnost zaštite voda i na nedostatak vode za piće u mnogim krajevima sveta.
Tema Svetskog dana voda 2018. godine je"Priroda za vodu", a proučava prirodna rešenja za izazove s kojima se suočavamo u 21. veku. Ovogodišnja tema istražuje kako možemo koristiti prirodu za poboljšanje kvaliteta vode. Danas, 2,1 milijarda ljudi živi bez sigurne pitke vode kod kuće, što utiče na njihovo zdravlje, obrazovanje i život. Cilj održivog razvoja obavezuje svet da obezbedi da svako ima pristup ispravnoj pijaćoj vodi do 2030. godine i uključuje ciljeve zaštite prirodnog okruženja i smanjenja zagađenja.
U Srbiji je voda dobrog kvaliteta a ovde u Nišu JKP"Naissus" može da potvrdi da postoje dovoljne količine pijaće vode, koja je odličnog kvaliteta pod stalnim nadzorom licencirane laboratorije i Instituta za javno zdravlje Niš. Ovih dana smo svedoci da voda iako je najvažniji resurs i neophodna za zdravlje ljudi, usled obilnih padavina (kiša i sneg) prouzrokuje veće količine koje poplavljuju objekte i stvaraju materijalnu štetu. Aktuelna je situacija u Naselju 9. maj i radnoj zoni Donje Međurovo. JKP"Naissus" nastavlja pomoć najugroženijima i stalno angažovanje na odbrani nasipa i zaštiti imovine i objekata.

Nova decenija će započeti Svetskim danom voda 22. marta 2018.god. a prestaje na Svetski dan voda 22. marta 2028. godine i u centar pažnje stavlja održivi razvoj i integralno upravljanje vodnim resursima za postizanje društvenih, ekonomskih i ekoloških ciljeva te sprovođenje međunarodno dogovorenih programa i projekata vezanih uz vodu. Predstojeća dekada treba da ponudi odgovore i rešenja na neka od glavnih pitanja današnjice - kako smanjiti poplave, suše i zagađenja vode?

 • 01mediana
 • 02mediana
 • 03mediana

Simple Image Gallery Extended  
VELIKA KIŠA USLOVLJAVA STALNO ANGAŽOVANJE JKP“NAISSUS“

nass

Operativni tim Štaba za vanredne situacije Grada Niša je zbog velikih padavina u stalnoj akciji odbrane od poplave i zaštite imovine i objekata na određenim lokacijama. U sastavu tima su uključeni stručnjaci iz javno-komunalnih preduzeća Grada Niša: Naissus, Medijana, Elektrodistribucija Niš, Južna Morava, Erozija, Građevinsko-arhitektonski fakultet, Institut za zaštitu zdravlja, Gradska opština Palilula i Grad Niš.

Na terenu je neprekidno angažovano ljudstvo i mehanizacija JKP“Naissus“ od kada su počele obimne padavine što je prouzrokovalo izbijanje veće količine vode na više prigradskih lokacija kao i u nekim delovima grada. Stalno su angažovana dva vozila kanalizacije na ispumpavanju vode na prostoru firmi“Fripak“ i“Šin Von“. Pumpe su uključene u više ulica u Naselju 9. maj: Ratarskoj, Save Petrovića i Pločničkoj. U dogovoru sa Štabom za vanredne situacije intervenišemo iza Kazneno-popravnog zavoda Niš na pražnjenju Bubanjskog kolektora kako bi smanjili nivo vode na prostoru kompanije“Šin Von“. U proteklih deset dana ekipe JKP“Naissus“ su preko dana ali i tokom noći branile nasipe nadošlih potoka i reka. Aktivnosti su obavljane na Jelašničkoj reci, u selu Popovac, vikend naselju Donja Toponica, Mezgraji, Gabrovcu, Čamurliji i radnoj zoni Donje Međurovo.

- Ekipe JKP“Naissus“ ovih dana angažovane su na ispumpavanju vode na više lokacija. Akciju vodi Štab za vanredne situacije, a radnici vodovoda, sa raspoloživom mehanizacijom, uključeni su da pomognu. Radi se u Novom Selu, Čamurliji, Gabrovcu, Mezgraji, Popovcu. Na nekim lokacijama su postavljeni džakovi sa peskom. Poslednjih deset dana radimo pojačanim intenzitetom – istakao je v.d. direktora JKP“Naissus“ Igor Vučić.

Usled blagog zamućenja bilo je problema sa vodosnabdevanjem u Niškoj Banji, Jelašnici, Proseku, Suvom Dolu, naselju Nikola Tesla. Viši delovi ovih naselja ostali su bez vode, tamo je poslata autocisterna sa špijaćom vodom i problem je rešen u narednih 24 sata. Autocisterne su u nekoliko navrata snabdevale neka moravska sela: Miljkovac, Vrelo, Paligrace, Donja Trnava ali je i ovde u kratkom vremenu sistem vraćen u stanje redovnog vodosnabdevanja.

Usled pojačanog intenziteta atmosferskih padavina ekipe službe održavanja su vanredno bile angažovane proteklih dana na više lokacija po gradu na čišćenju kanalizacione mreže i otpušavanju mnogobrojnih slivnika.

 • dsc_0933
 • dsc_0934
 • dsc_0936
 • dsc_0937
 • dsc_0952
 • dsc_0954
 • dsc_0956
 • dsc_0960
 • dsc_0963
 • dsc_0969
 • dsc_0970
 • dsc_0976
 • dsc_0978

Simple Image Gallery Extended