KRENULI RADOVI NA REKONSTRUKCIJI VODOVODNE I KANALIZACIONE MREŽE U DANIČIĆEVOJ ULICI

nasnaslov
Sklopljenim ugovorom između Grada Niša i Javno komunalnog preduzeća"Naissus" obavjaju se komunalni radovi kao delatnost od javnog interesa. To podrazumeva održavanje postrojenja javnog vodovoda i kanalizacije, izvođenje radova na prevezivanju i zameni priključnih veza, rekonstrukciji vodovodnih i kanalizacionih mreža i ponovno prevezivanje prilikom redovnog održavanja i rekonstrukcije javnih saobraćajnica, vodovodne i kanalizacione mreže na teritoriji grad Niša. Vrednost ugovora je 30 miliona dinara sa uračunatim porezom na dodatu vrednost, na godišnjem nivou.
- Od novembra prošle godine kenulo se u rekonstrukciju Daničićeve ulice i tada je ustanovljeno da vodovodna mreža nije postavljena na 1,7m dubine, nego na 0,7m i podrazumeva niz aktivnosti koje treba uraditi a što nije bilo predviđeno planovima. To znači stavljanje u plan i program, obezbeđivanje finansijskih sredstava, novi ugovor ali kako smo bili na kraju godine, to nije bilo moguće uraditi tada. Početkom ove godine su krenule aktivnosti na pripremi svega ovoga kako bi došli u situaciju da konačno posle toliko vremena ljudi koji žive u ovoj ulici i koji su se namučili, da danas vide početak radova na rekonstrukciji vodovodne mreže i početakm izgradnje kanalizacione mreže od Mramorske ulice do ulice Ivana Milutinovića. Nakon toga biće urađeno i saniranje kolovoza sa novim trotoarima i sve ono što su građani i meštani ove ulice tražili - istakao je ovom prilikom gradonačelnik Niša Darko Bulatović.

Radovi na rekonstruciji vodovodne mreže sadrže postavljanje cevi, dužine oko 500 metara-DCI prečnika 400 mm i cevi polietilen DN 160mm, kao i izgradnju kanalizacione mreže u dužini od 111 metara-PEHD, prečnika 300mm. Rok za zvršetak radova je 90 dana. Nakon ovih radova biće izgrađena kolovozna konstrukcija i trotoari koji su neophodni.

 • 01daniciceva
 • 02daniciceva
 • 03daniciceva
 • 04daniciceva
 • 05daniciceva
 • 06daniciceva
 • 07daniciceva
 • 08daniciceva
 • 09daniciceva

Simple Image Gallery Extended

MEĐUNARODNI SKUP LABORATORIJA U CILJU MEĐULABORATORIJSKOG POREĐENJA UZORKOVANJA

naslaborat - copy

U sredu 04. aprila 2018-te godine održan je skup laboratorija međunarodnog karaktera u Republici Srbiji, na prostoru izvorišta"Studena", u okviru JKP"Naissus". Učestvovali su eksperti iz oblasti kvaliteta voda iz laboratorija koje se bave vodama sa ovom tematikom. Organizator skupa bio je Savez hemijskih inženjera Srbije u saradnji sa laboratorijom JKP"Naissus". Na skupu je učestvovalo više od 70 učesnika iz 22 laboratorije. Pored laboratorija iz Srbije, prisustvovale su i laboratorije iz Crne Gore, Republike Srpske.
- Veliki odaziv laboratorija nam govori da vodovodi žele da kontinuirano proveravaju svoj rad. Kroz primere svojih uzorkovanja, laboratorije dokazuju da su visoko profesionalne, odgovorne i da međusobno razmenjuju praktična iskustva. Posebno je važno da sa više strana dobijemo potvrde kvaliteta vode sa naših izvorišta - u ime preduzeća je istakao direktor JKP"Naissus" Igor Vučić.
Nakon pozdrava, prisutnima se obratio Nenad Kostić, predstavnik Saveza hemijskih inženjera Srbije, koji je pojasnio proceduru.
- Sve laboratorije vrše uzorkovanje istog mernog mesta i određuju parametre na terenu. Ostatak uzoraka transportuju do svojih laboratorija gde nastavljaju sa određivanjem parametara koji su predmet upoređivanja. Nakon toga rezultate svojih ispitivanja laboratorije dostavljaju Savezu hemijskih inženjera, koji će nakon pregleda i statističkih proračuna dostaviti izveštaje u kojima su vrednovani rezultati ispitivanja. Laboratorije učesnice koje ne pokažu zadovoljavajuće rezultate moraće da preduzmu odgovarajuće korektivne mere u svom procesu rada, kako bi aktivnosti uzorkovanja, transporta i ispitivanja sprovodile na odgovarajući način. Konačne rezultate očekujemo za 4-6 nedelja.
Test material na kome laboratorije preispituju svoj rad je prirodna voda za piće sa izvorišta Studena.
- Zadovoljstvo nam je što smo domaćini ovakvog skupa, i ne samo domaćini nego i laboratorija podugovarač ali i aktivan učesnik poređenja rezultata ispitivanja. Domaćin skupa Sektor sanitarne kontrole sa laboratorijom JKP"Naissus" je od strane predstavnika Saveza hemijskih inženjera Srbije odabran kao profesionalna, posebna, kompetentna i akreditovana laboratorija SRPS ISO/IEC 17025:2006, te su rezultati ove laboratorije međunarodno priznati - naglasila je rukovodilac Sektora sanitarne kontrole sa laboratorijom JKP"Naissus" Suzana Stoimenov.

Važnost međulaboratorijskog poređenja uzorkovanja je u tome da laboratorije preispituju, dokazuju i potvrđuju kvalitet uzorkovanja i laboratorijskih ispitivanja, a sve to u konačnom predstavlja tačnost, pouzdanost i potvrdu kvaliteta vode za piće koja se distribuira potrošačima.

 • 01laborat
 • 02laborat
 • 03laborat
 • 04laborat
 • 05laborat
 • 06laborat
 • 07laborat
 • 08laborat
 • 09laborat

Simple Image Gallery Extended

U SELU MILJKOVAC NORMALIZOVANO VODOSNABDEVANJE

vodai

Prestalo je snabdevanje pijaćom vodom posredstvom autocisterne za selo Miljkovac, jer su se stekli uslovi od danas, za snabdevanje iz bunara Miljkovac, što znači da je u ovom selu normalizovano vodosnabdevanje.

NASTAVAK RADOVA NA IZGRADNJI JUŽNOG KANALIZACIONOG KOLEKTORA

nasnas - copy

Radovi na Južnom kanalizacionom kolektoru su nastavljeni sa prvim lepim vremenom i ugrađeno je oko 20 metara cevi, unutrašnjeg prečnika ID 1600 mm. Radovi su otpočeli na Palilulskoj rampi, sečenjem asfalta od postojeće kanalizacione šahte u Božidsarčevoj ulici. Prema ugovoru ukupna vrednost predviđenih radova sa uračunatim porezom na dodatu vrednost iznosi 13.243.870,00 dinara i predviđeni rok za završetak radova je 90 dana.
Ugovor je sačinjen između Grada Niša i Javno komunalnog preduzeća"Naissus", za obavljanje radova na izgradnji dela Južnog kanalizacionog kolektora u dužini od 142 m, od ukupno projektovane dužine 410 metara. Kolektor ide paralelno sa desne strane železničke pruge Niš - Dimitrovgrad - Državna granica, na rastojanju 9 metara od osovine koloseka i  projektovanim dubinama rova od 4,30m do 5,30m.
- Povezivanje Južnog kolektora, neizgrađenog dela, od visine stadiona"Železničara" do Palilulske rampe i izgradnjom Čairskog kolektora od Kliničkog centra do ulice Sestre Baković, gde će se ulivati u Južni kolektor. Ovde je stalno bio prisutan problem atmosferskih voda i poplava unazad 15-tak godina, na stadionu"Čair", sportskoj hali, u Zetskoj ulici, Kliničkom centru, i mnoga domaćinstva su plavljena na ovom prostoru. Izgradnjom Čairskog kolektora smo delimično uspeli da rešimo problem a Južnim kolektorom i trajno ćemo rešiti sve probleme plavljenja koji su bili na pomenutim lokacijama - istakao je tom prilikom gradonačelnik Niša Darko Bulatović.
Značaj izgradnje Južnog kolektora, prvenstveno je rasterećenje postojećeg EI kolektora u ulici Dušana Popovića, koji je star 70 godina i u lošem stanju.
- Ovo je nastavak radova na izgradnji mreže kolektora koji će prikupljati otpadne vode sa teritorije celog grada Niša, konkretno u ovom slučaju se radi o trasi Južnog kolektora, koji će prikupljati otpadne vode iu južnog dela grada (Palilula, Apelovac, Kovanluk). Namena Južnog kolektora je povezivanje sa Čairskim i EI kolektorom, kako bi omogućio rasterećenje većih količina atmosferskih voda u užem gradskom jezgru - zaključio je direktor JKP"Naissus" Igor Vučić.

 • 01 kolekt
 • 02 kolekt
 • 03 kolekt
 • 04 kolekt
 • 05 kolekt
 • 06 kolekt
 • 07 kolekt
 • 08 kolekt
 • 09 kolekt

Simple Image Gallery Extended

JKP“NAISSUS“ NASTAVLJA DA AKTIVNO UČESTVUJE U ODBRANI I ZAŠTITI NASELJA 9. MAJ I RADNE ZONE DONJE MEĐUROVO

novo selo

Obilne padavine koje traju više nedelja ne dozvoljavaju predah angažovanju velikog broja ljudi, organizacija, pojedinaca i stalno uključene mehanizacije. Pod rukovodstvom operativnog tima Štaba za vanredne situacije često se menja organizacija i plan zaštite zavisno od situacije na terenu. Pre nekoliko dana je opšina Niška Banja proglasila vanredno stanje zbog narušenog vodosnabdevanja u okolnim selima koja imaju svoje lokalne vodosisteme i koji su zbog zamućenja postali neispravni (Jelašnica, Bancarevo, Kunovica, Radikina Bara, Lazarevo Selo i naselja Ostrovica i Prosek).
U ponedeljak 26.03.2018.god. je i opšina Palilula usled vodene stihije proglasila vanredno stanje na svojoj teritoriji, zbog poplava u Naselju 9. maj, kao i zamućene vode za piće u selima: Berbatovo, Vukmanovo i Donje Vlase. JKP“Naissus“ je nastavio angažovanje, pored višenedeljne pomoći Naselju 9. maj, hitno se pristupilo upućivanju autocisterni sa pijaćom vodom ugroženim selima u ove dve opštine.
- Odmah po proglašenju vanrednih situacija u opštinama GO Niška Banja i GO Palilula, JKP“Naissus“ je uključilo raspoloživo ljudstvo i mehanizaciju i pridružilo se planu Štaba za vanredne situacije da se obezbedi i otpremi pijaća voda na određena seoska područja. Juče i danas snabdevamo pijaćom vodom sela Vukmanovo, Berbatovo i Donje Vlase u opštini Palilula – naglasio je direktor JKP“Naissus“ Igor Vučić.
Ovo Javno preduzeće aktivno učestvuje, danju i noću u odbrani od poplave u Naselju 9. maj, sa velikim brojem stalno angažovanih ljudi, mašinama za iskop zemlje, dve potapajuće pumpe, dva vozila kanaldžeta (koja takođe ispumpavaju vodu) i prevoženjem velike količine džakova sa peskom. Jedna potapajuća pumpa je premeštena iz ulice dr Save Petrovića u Novobrdarsku ulicu. Po nalogu Štaba za vanredne situacije džakovi sa peskom su u toku dana transportovani u ulicama: Rudarskoj, Radivoja Dinulovića i Novobrdarskoj. Radnicima ovog preduzeća na kratko su se pridružili i pomogli igrači i stručni štab Rukometnog kluba Železničar iz Niša. U toku popodneva ugrožene lokacije u Naselju 9. maj su obišli pored predstavnika vojske i čelni ljudi grada, gradonačelnik Niša Darko Bulatović i predsednik opštine Palilula Aleksandar Ždrale.
- Voda koja se sliva sa Bubnja i Ledene Stene prolazi ispod puta, ispod asfalta juri nekih 300 litara u sekundi, izliva se u njive iznad radne zone Donje Međurovo i dolazi na najnižu tačku, sa desne strane pruge prema radnoj zoni Donje Međurovo. Ovde loše urađenim ispustima, ispod pruge prelazi na drugu stranu. Ovaj nivo ovde je za oko metar veći nego na drugoj strani Naselja 9. maj, i onda je prirodna posledica kuda putuje ova voda i kako da je zaustavimo i sprečimo dalje prodiranje i ugržavanje domaćinstava. Mi danas zahvaljujući vojsci, preduzećima i svim službama pokušavamo da pomognemo u svim pojedinačnim slučajevima i da se nađemo ljudima. Neizgrađivanjem atmosferskih kolektora, nekanalisanjem atmosferskih voda, koje bi oticale kanalima prema reci Nišavi, imamo taj problem da shvatimo koliko ljudski nemar u poslednjih 15, možda i 20 godina može da uzrokuje ogromne štete, kako za ljude, tako i za poljoprivredu, njive, stambene objekte i drugo. Bez obzira, nastavljamo zaštitu ugroženim domaćinstvima, sa velikim brojem ljudi, uz pomoć vojske i svom raspoloživom mehanizacijom dok ne obuzdamo vodenu stihiju – istakao je gradonačelnik Bulatović.

Važno je napomenuti da je usled nastanka neispravnih uzoraka vode proglašena vanredna situacija u selima opština GO Niška Banja i GO Palilula, isključivo u okviru seoskih vodovoda koji nisu deo niškog vodovodnog sistema.
JKP"Naissus" naglašava da je voda kojom niški vodovod snabdeva korisnike na teritoriji Grada Niša sa okolinom, potpuno zdrava, fizički-hemijski i bakteriološki ispravna i u skladu sa svim parametrima koji su definisani Pravilnikom o higijenskoj ispravnosti vode za piće Republike Srbije. Svi naši korisnici imaju dovoljne količine vode, koja je pod stalnim režimom kontrole od strane akreditovane laboratorije niškog vodovoda i Instituta za javno zdravlje u Nišu, čiji rezultati analiza potvrđuju da je voda u Niškom vodovodnom sistemu odličnog kvaliteta.

 • 01novo
 • 02dscn1277
 • 03dscn1279
 • 04dscn1278
 • 05dscn1323
 • 06dscn1282
 • 07dscn1286
 • 08dscn1301
 • 09dscn1287
 • 10dscn1311
 • 11novose
 • 12dscn1338
 • 13dscn1349

Simple Image Gallery Extended