PREDSTAVLJANJE UREĐAJA I NOVE OPREME ZA EFIKASNIJE POSLOVANJE JKP"NAISSUS"

prvastrana


Šta je JKP"Naissus" dobilo novom opremom za detekciju kvarova na vodovodnoj mreži?

     - Daleko je veća osetljivost. Zahtevi tendera  su bili oprema specijalizovana za cevi prečnika Ø 400 i naročito osetljiva za cevi od plastike.

     - Korelatorom imamo mogućnost rada na cevi Ø 500 na deonici od 1,5km. Dosadašnjom opremom samo do 150m. Jedini kolerator ove klase u krugu od 1000 km.

     - Logeri šuma se postavljaju noću, u vremenu od 2:00 do 4:00h, kada su uslovi za ispitivanje najbolji (najveća tišina, smanjena potrošnja i pritisak u mreži je najveći). Značajno je da nema noćnog rada ljudstva, što utiče na smanjenje troškova poslovanja. Za sada imamo šest komada ali su već našli nekoliko kvarova koje nismo mogli naći starom opremom. Ovakvim logerima u stacionarnom režimu sa permanentnim očitavanjem, pokriveni su gradovi: Peking, Dubai i London.

     - Geofon je posebno napravljen za detekciju kvarova na plastičnim cevovodima, kojih je sve više u našoj mreži.

     - Naši ispitivači kvarova na vodovodu dobijaju transfer novih znanja, koji je neophodan u ovakvom poslu.

 

Šta je JKP"Naissus" dobilo novom opremom za video inspekciju na kanalizacionoj mreži?

     - Zahvaljujući novoj i tehnološki inovativnijoj kameri, uspostavljena je veća preglednost, bolja kontrola i osigurana samostalnost u inspekciji kanalizacione mreže. Značajno je manja potreba za ispiranjem cevovoda i izvlačenjem materijala, pa se manjom upotrebom cisterni smanjuju troškovi video inspekcije i održavanja.

     - Nova kamera ima obezbeđen servis u Srbiji, što sa starom nije bio slučaj. Proizvođač je među najboljima u svetu, pa postoji garancija i veća pouzdanost u radu i manje kvarova.

     - Mogućnost snimanja priključnih veza direktno iz cevovoda, što je veliko unapređenje.

     - Trenutno radi u Zetskoj ulici i ulici Dušana Popovića i pripadajućem slivu. Očekivanja su da detektuje kvarove i pomogne u rešavanju višedecenijskog problema plavljenja podvožnjaka u Zetskoj.

 • 01 prezentacija
 • 02 prezentacija
 • 03 prezentacija
 • 04 prezentacija
 • 05 prezentacija
 • 06 sedma sila
 • 07 prezentacija
 • 08 prezentacija
 • 09 prezentacija
 • 10 prezentacija
 • 11 prezentacija
 • 12 prezentacija
 • 13 prezentacija
 • 14 prezentacija
 • 15 prezentacija
 • 16 prezentacija
 • 17 prezentacija

Simple Image Gallery Extended