INFORMACIJA O RADOVIMA NA VODOVODNOJ MREŽI U NASELJU DUVANIŠTE

br 0714

 

JKP "Naissus" obaveštava da će zbog planiranih obimnijih radova na vodovodnoj mreži, od ponedeljka 28. jula, do ponedeljka 04. avgusta 2014. godine, dolaziti do povremenog pada pritiska vode na točećim mestima, kod korisnika koji žive u naselju Duvanište.
Napominjemo da se ovakav pad pritiska u sistemu može odraziti na redovno snabdevanje vodom, isključivo kod korisnika u zgradama koje nemaju potpuno ispravnu hidroforsku instalaciju, čije je održavanje u nadležnosti skupštine stanara.
U stambenim zgradama sa ispravnom hidroforskom instalacijom i individualnim domaćinstvima u naselju Duvanište, pad pritiska u vodovodnoj mreži neće izazvati probleme u vodosnabdevanju.

Važno je da u navedenom periodu JKP"Naissus" obezbeđuje i dodatno snabdevanje pijaćom vodom iz cisterne koja će da kruži na više lokacija u naselju.