JKP `` NAISSUS`` REGIONALNI LIDER

img 0506

 

Služba za upravljanje i kontrolu sistema kvaliteta Javno Komunalnog preduzeća "Naissus", akreditovana za samostalno obavljanje kontrole vodomera


 

Dobijanjem akreditacije za obavljanje kontrole vodomera, Služba za upravljanje i kontrolu sistema kvaliteta u niškom vodovodu, ovlašćena je od nedavno da samostalno kontroliše ove merne uredjaje, tj. baždari vodomere. Kako je do donošenja novog zakona o metrologiji, ove poslove obavljala Direkcija za mere i dragocene metale, u niškom vodovodu su se stekli tehnički i kadrovski uslovi da ovu delatnost preuzme resorna služba. Na osnovu  parametara o tehničkoj i kadrovskoj sposobnosti, Akreditaciono telo Srbije procenilo je da je Služba za kontrolu i upravljanje kvaliteta u niškom vodovodu, potpuno spremna da preuzme poslove kontrole vodomera, ne samo na nivou preduzeća, već i uz uslugu prema trećem licu

"Dobijanjem ove akreditacije, Javno komunalno preduzeće "Naissus", je postalo regionalni lider u procesima kontrolisanja mernih uredjaja, ali ono što je u ovom trenutku najbitnije je ogromna finansijska ušteda za preduzeće na godišnjem nivou", rekao je direktor niškog vodovoda Ivica Veličković. "Ovakvim načinom poslovanja u ovom segmentu funkcionisanja vodovodnog sistema, niški vodovod će dostići uštedu i do milion dinara godišnje", kaže Veličkovoć i dodaje, da je zadovoljstvo veće kada se uzme u obzir da je projekat akreditacije baždarnice u vrednosti od sedam miliona dinara, finansiran sopstvenim sredstvima preduzeća I da je ovaj posao uspešno završen kao rezultat znanja I višemesečnog rada stručnjaka iz JKP ‘’Naissus’’-a

Kao dokaz organizacione i kadrovske sposobnosti u obavljanju kontrole mernih uredjaja u skladu sa svim tehničkim normama i standardima (SRPS, ISO/IEC 17020 : 2002), niški vodovod je akreditovan i za pružanje ovih usluga trećem licu. Na nivou preduzeća, u ovom trenutku, naglašava Veličković, kontroliše se 10 hiljada vodomera i dodaje, da će se sa uvodjenjem usluge prema trećem licu, taj broj duplirati.

U narednom periodu, osim akreditacije za kontrolu , niški vodovod očekuje i sertifikat za overavanje vodomera, koji će nakon procene, resorno Ministarstvo dodeliti Službi za upravljanje i kontrolu sistema kvaliteta. Sa dobijanjem i ovog setifikata, JKP "Naissus" će u potpunosti samostalno  moći da obavlja kontrolisanje i overavanje vodomera za svoje, ali i za potrebe trećeg lica.

  • 01 akreditacija bazdarnice
  • 02 akreditacija bazdarnice
  • 03 akreditacija bazdarnice

Simple Image Gallery Extended

 

.

 

.

 


.