JKP“NAISSUS“ ULAŽE ZNAČAJNA SREDSTVA ZA OBEZBEĐENJE SIGURNIJEG I REDOVNIJEG VODOSNABDEVANJA MORAVSKIH SELA

naass

Pored sela Miljkovac JKP“Naissus“ obavlja sanaciju moravskog sistema izvorišta“Pešter“. Cevovod se postavlja u dužini od 1800 metara, prečnik cevi je 200 mm. Prosečna izdašnost izvorišta je 20 litara u sekundi, a maksimalna 40 litara u sekundi. Saniranjem postojećeg cevovoda i uključivanjem izvorišta“Pešter“se vrši rasterećenje pumpne stanice“Nais“.
- Izvorište“Pešter" posle 15 godina stavlja se u funkciju i zajedno sa njim formiramo u velikoj meri jedan, rekao bih autonoman vodovodmni sistem koji će pokrivati 10 sela. Činjenica da se nalazimo na mestu, gde je do sada voda dolazila iz izvorišta“Ljuberađa“, nekih stotinu kilometara, najbolje govori šta mi dobijamo stavljanjem u funkciju izvorišta“Pešter“. Sada radimo rekonstrukciju, nekih 1400 metara do izvorišta“Pešter“ i 300 metara do rezervoara Miljkovac, odakle će voda gravitaciono ići i snabdevati sela: Miljkovac, Paljinu, Gornju Toponicu, Donju Toponicu, Donju Trnavu, Supovac, Mezgraju, Trupale i Vrtište, i na taj način se obezbeđuje rešenje problema vodosnabdevanja moravskih sela – tom prilikom je izjavio gradonačelnik Niša Darko Bulatović.
Ekipe JKP“Naissus“ su sa prvim lepim danima izašle na teren, i pre otvaranja građevinske sezone operativa je otpočela poslove zacrtane planom poslovanja za 2019-tu godinu.
- Ovde se nalazimo na lokaciji izvorišta“Pešter“. Radi se rekonstrukcija cevovoda od kaptaže“Pešter“do rezervoara“Miljkovac“. U pitanju je polietilenska cev 200 mm, u dužini od nekih 1800 metara. Vrednost radova iznosi 6,5 milona dinara bez pdv-a, a rok za završetak istih je planiran do kraja aprila. Treba istaći da ovu investiciju ulaže JKP“Naissus“svojim vanrednim zalaganjem svih resursa i posebno odgovornim ekonomičnim poslovanjem. Očekujemo da ćemo ove radove završiti za nekih mesec dana i na taj način osposobiti moravski vodovod da radi u svom punom kapacitetu. Da pojasnim da su potrebe desetak moravskih sela oko 30 litara u sekundi, samo sa izvorišta“Pešter“ ćemo dobijati 20 litara u sekundi, što će obezbediti dovoljan kapacitet za sigurno i redovno vodosnabdevanje – zaključio je direktor JKP“Naissus“ Igor Vučić.
Gradska opština Crveni krst ima 25 sela kod kojih je prioritet komunalna infrastruktura, istakao je predsednik opštine Crveni krst, prof. Dr Miroslav Milutinović i dodao:
- Ovde se pristupilo rešavanju problema vodosnabdevanja, konkretno se rešavaju 10 sela. Siguran sam da ubuduće neće biti pritužbi na redovno snabdevanje vodom. Ovaj vodovod od izvorišta“Pešter“ je do sada bio neupotrebljiv, kažem sa 13 milona dinara biće napravljen, zahvaljujući komunalnom preduzeću“Naissus“ ova naša 10 sela uvek će imati pitku vodu.
Ovim poduhvatom se omogućuje stabilno i redovno snabdevanje svih korisnika na prostoru moravskih sela a ujedno se i smanjuju troškovi oko distribucije vode iz udaljenog izvorišta kao i troškovi potrošnje električne energije na pumpnoj stanici“Nais“.

 • 01pester
 • 02pester
 • 03pester
 • 04pester
 • 05pester
 • 06pester
 • 07pester
 • 08pester
 • 0910pester
 • 0911pester
 • 0912pester
 • 09a pester
 • 09pester

Simple Image Gallery Extended