RADOVI NA PREVEZIVANJU KORISNIKA NA NOVOIZGRAĐENU VODOVODNU I KANALIZACIONU MREŽU, NA LOKACIJI“VINOGRADARSKI INSTITUT“

nasslov

Prema nalogu za izvođenje radova dobijenom od Sekretarijata za investicije grada Niša, JKP“Naissus“je pristupio obavljanju poslova na prevezivanju korisnika na vodovodnu i kanalizacionu mrežu na lokaciji“Vinogradarski institut“.
Elaboratom je predviđeno da se ugašena vodovodna mreža priključaka zameni novom mrežom i novim priključcima, gde će svaka zgrada imati svoj vodomer i svoju vodomernu šahtu. Planirano je 6 priključaka sa 6 vodomernih šahti, i 3 priključka na kanalizacionu mrežu. Ukupna vednost predviđenih radova na prevezivanju priključaka, na lokaciji“Vinogradarski institut“ iznosi 1.651.441,40 din. bez PDV-a. Rok izvođenja radova je 30 dana.
Svrha predviđenih radova jeste da se korisnicima Vinogradarskog instituta omogući kvalitetno snabdevanje vodom postupkom prevezivanja na novoizgrađenu mrežu PE DN 225mm, kao i obezbeđenje nesmetanog odvođenja otpadnih voda priključenjem na novoizgrađenu kanalizacionu mrežu PEHD 400mm.

 • 1vinograd institut
 • 2vinograd institut
 • 3vinograd institut
 • 4vinograd institut
 • 5vinograd institut
 • 6vinograd institut
 • 7vinograd institut
 • 8vinograd institut
 • 9avinograd institut
 • 9bvinograd institut
 • 9vinograd institut

Simple Image Gallery Extended