NASTAVAK RADOVA NA IZGRADNJI JUŽNOG KANALIZACIONOG KOLEKTORA

nasnas - copy

Radovi na Južnom kanalizacionom kolektoru su nastavljeni sa prvim lepim vremenom i ugrađeno je oko 20 metara cevi, unutrašnjeg prečnika ID 1600 mm. Radovi su otpočeli na Palilulskoj rampi, sečenjem asfalta od postojeće kanalizacione šahte u Božidsarčevoj ulici. Prema ugovoru ukupna vrednost predviđenih radova sa uračunatim porezom na dodatu vrednost iznosi 13.243.870,00 dinara i predviđeni rok za završetak radova je 90 dana.
Ugovor je sačinjen između Grada Niša i Javno komunalnog preduzeća"Naissus", za obavljanje radova na izgradnji dela Južnog kanalizacionog kolektora u dužini od 142 m, od ukupno projektovane dužine 410 metara. Kolektor ide paralelno sa desne strane železničke pruge Niš - Dimitrovgrad - Državna granica, na rastojanju 9 metara od osovine koloseka i  projektovanim dubinama rova od 4,30m do 5,30m.
- Povezivanje Južnog kolektora, neizgrađenog dela, od visine stadiona"Železničara" do Palilulske rampe i izgradnjom Čairskog kolektora od Kliničkog centra do ulice Sestre Baković, gde će se ulivati u Južni kolektor. Ovde je stalno bio prisutan problem atmosferskih voda i poplava unazad 15-tak godina, na stadionu"Čair", sportskoj hali, u Zetskoj ulici, Kliničkom centru, i mnoga domaćinstva su plavljena na ovom prostoru. Izgradnjom Čairskog kolektora smo delimično uspeli da rešimo problem a Južnim kolektorom i trajno ćemo rešiti sve probleme plavljenja koji su bili na pomenutim lokacijama - istakao je tom prilikom gradonačelnik Niša Darko Bulatović.
Značaj izgradnje Južnog kolektora, prvenstveno je rasterećenje postojećeg EI kolektora u ulici Dušana Popovića, koji je star 70 godina i u lošem stanju.
- Ovo je nastavak radova na izgradnji mreže kolektora koji će prikupljati otpadne vode sa teritorije celog grada Niša, konkretno u ovom slučaju se radi o trasi Južnog kolektora, koji će prikupljati otpadne vode iu južnog dela grada (Palilula, Apelovac, Kovanluk). Namena Južnog kolektora je povezivanje sa Čairskim i EI kolektorom, kako bi omogućio rasterećenje većih količina atmosferskih voda u užem gradskom jezgru - zaključio je direktor JKP"Naissus" Igor Vučić.

  • 01 kolekt
  • 02 kolekt
  • 03 kolekt
  • 04 kolekt
  • 05 kolekt
  • 06 kolekt
  • 07 kolekt
  • 08 kolekt
  • 09 kolekt

Simple Image Gallery Extended