OBAVEŠTENJE KORISNICIMA - OTPLATA DUGA NA 60 RATA

kvalitet stedimo_vode

JKP“Naissus“ obaveštava svoje korisnike da od 15. decembra 2017. do 02. marta 2018. godine omogućava dužnicicma da zaključe ugovor o otplati duga na 60 rata i to po osnovu dugovanja za vodovodne i kanalizacione usluge ili ranije zaključenih ugovora o obračunu i isplati duga na više mesečnih rata.

Za sve vreme trajanja ugovora kamata se ne obračunava.

Troškovi nastali pred javnim izvršiteljima, u smislu troškova nagrade za uspešnost sprovođenja postupka, kao i troškovi nastali tokom sprovođenja postupka, moraju biti izmireni pre zaključenja ugovora.

Pored ostalih napominjemo neke od tačaka odluke:

  • Da je visina rate fiksna i ne manja od 1000 dinara
  • Da se dužnik ugovorom obaveže da pored redovnog plaćanja rata po ugovoru, redovno izmiruje i nova, redovna mesečna zaduženja.
  • Da je datum dospeća rate isti dan u mesecu po izboru dužnika prilikom zaključenja ugovora, a da se kamata zaračunava samo ukoliko dužnik ne izvrši uplatu rate do dospeća.

Za korisnike socijalne pomoći koji se nalaze u evidenciji Centra za socijalni rad Niš, primenjivaće se istovetni uslovi priznanja i otplate duga po osnovu usluga vodovoda i kanalizacije kao i u 2017. godini.

Dodatne informacije mogu se dobiti na telefon 502-748 ili lično u službi naplate JKP“Naissus“, u ulici Kneginje Ljubice 1/1.

 

JKP“Naissus“

Služba odnosi s javnošću