NIŠLIJE PIJU NAJKVALITETNIJU VODU - JKP“NAISSUS“- 81 GODINA RADA I POSTOJANJA

 

naslovna

Na Vidovdan 28.06.2018-te godine JKP“Naissus“ obeležava 81 godinu rada i postojanja. Tim povodom održan je svečani kolegijum rukovodstva preduzeća na čelu sa direktorom Igorom Vučićem, kome su svojim prisustvom ukazali čast gradonačelnik Niša Darko Bulatović i predsednik Nadzornog odbora Miroljub Ćupić. Ovaj sastanak je protekao u skromnoj i radnoj atmosferi, gde su rukovodioci sektora predstavili trenutno stanje u svojim oblastima odgovornosti, o problemima sa kojima se susreću, o radovima i realizaciji ostvarenog i šta su konkretni planovi do kraja godine. Gradonačelnik je nakon završenih izveštaja svih sektora pozdravio direktora i sve prisutne, čestitao dan firme svim zaposlenima i poželeo sugrađanima da nastave da konzumiraju jednu od najboljih voda u regionu i da imaju što manje problema u vodosnabdevanju. Posebno je istakao ostvareni napredak u proteklom periodu, kako je to rezultat ozbiljnog pristupa direktora, kao i celog rukovodećeg tima ali i da se nastavi tako dalje, sa odgovornim pristupom, domaćinskim poslovanjem, uštedama na mestima gde je to ostvarivo, a mnogo je takvih mesta, kao i na racionalizaciji u određenim segmentima procesa poslovanja. Pored ostalog kao važno je naglasio:
- Ne smemo da zaboravimo ljude,  oni su ključni. Usvakom čoveku postoji veliki potencijal, koji uz korektan i uvažavjući pristup može biti dodatno motivisan i produktivan. Koristim priliku da svim zaposlenima čestitam dan vodovoda koji se poklapa sa velikim nacionalnim praznikom“Vidovdanom“. Uspeh preduzeća je uspeh svakog radnika ponaosob – zaključio je gradonačelnik.
Nakon kolegijuma svi prisutni su prešli u prostoriju gde je uz pomoć Aktiva dobrovoljnih davalaca krvi upriličena akcija dobrovoljnih davalaca za sve zaposlene, kojima se pridružio i jedan profesionalac, snimatelj televizije Belle Amie Goran Ćopić.
U daljem tekstu prenosimo intervju sa v.d. direktora JKP“Naissus“ Igorom Vučićem, sa kojim je razgovarala novinarka Narodnih novina Vesna Petrović.

NIŠLIJE PIJU NAJKVALITETNIJU VODU

Javno komunalno preduzeće „Naissus“ je trenutno jedna od vodećih firmi na jugu Srbije i po broju radnika, ali i po kapacitetima koje ima, organizaciji, po prihodima, a u prilog tome idu i konkretni finansijski pokazatelji
*Kada se postavi pitanje kvaliteta, potvrđeno je da Nišlije piju najkvalitetniju vodu ne samo u ovom delu zemlje već u celoj Srbiji
                Javno komunalno preduzeće „Naissus“ je trenutno jedna od vodećih firmi na jugu Srbije i po broju radnika, ali i po kapacitetima koje ima, organizaciji, po prihodima. U prilog tome idu i konkretni finansijski pokazatelji. Godina 2017. je završena sa ostvarenom dobiti od preko 106 miliona i 175 hiljada dinara. Po naplati to je bila najuspešnija godina  u poslednjih deset godina, a procenat naplate je 101,4 posto, dok su obaveze prema dobavljačima iznosile 118 miliona dinara, a na današnji dan, odnosno za prvi kvartal ostvarena dobit je 50 miliona 885 hiljada dinara što je najbolji rezultat za prvi kvartal, takođe, u poslednjih deset  godina. Obaveze pema dobavljačima su smanjene i sada iznose 66 miliona 039 hiljada dinara, odnosno, pepolovljene su, kaže v.d. direktora JKP „Naissus“ Igor Vučić, a povodom obeležavanja 81. godine rada ovog niškog javnog preduzeća koje će godišnjicu, kako kaže i v.d. direktora Vučić, obeležiti radno i na terenu, ali i humanom akcijom radnika koji su dobrovoljni davaoci krvi.
POZITIVNI FINANSIJSKI POKAZATELJI
             „U prethodnom periodu od nekih sedam meseci uspeli smo radnicima da isplatimo solidarnu pomoć za 2017.godinu,  da pomerimo rok isplate akontacije i plate za desetak dana unapred, naplatu smo podigli u odnosu na isti period u protekloj godini za nekih  40 miliona dinara. Svi ovi pokazatelji imaju jedan dobar trend i može se reći  po indikatorima performansi poslovanja preduzeća da “Naissus“ posluje uspešno“, dodaje v.d. direktora Vučić.
       I kada se radi o naplati usluga JKP „Naissus“ može da se pohvali.
             „Prosečan račun po domaćinstvu iznosi 920 dinara.Cena vode nije menjana, odnosno podizana, poslednje tri godine niti to planiramo u narednom periodu i sa takvom, najnižom cenom vode, od 49 dinara po kubiku, možemo uspešno da poslujemo. Sa druge strane vodi se računa o smanjenju svih troškova reprezentacije koju smo prepolovili kroz program poslovanja za 2018.godinu“, naglašava v.d. direktora JKP „Naissus“ Igor Vučić.
            Što se tiče potraživanja ona trenutno iznose milijardu i 535 miliona dinara. Od toga je potraživanje prema domaćinstvima 619 miliona, a prema privredi 594, 5 miliona. Ostala potraživanja se vode preko Objedinjene naplate koja vrši  deo usluga za ovo preduzeće.
            „Najveća potraživanja su nam zarobljena u određenim selima koje JKP „Naissus“ još nije preuzeo na održavanje i gde se isporuka vode meri na jednom vodomeru ispred sela, a meštani sami sakupljaju novac da isplate dug, što, ne retko, ide teško. Neki planovi za budućnost su da neka od tih sela,  Gornji Matejevac, Sečanica i Krušče, kada se dug isplati, „Naissus“ preuzme na upravljanje. U tim pregovorima veliku ulogu ima i Grad Niš i gradsko rukovodstvo koje nam daje podršku i koje će obezbediti određena sredstva u narednom periodu za rekonstrukciju ovih seoskih vodovoda kako bi smo sistem preuzeli na održavanje u što boljem stanju“.
              Kada se postavi pitanje kvaliteta, potvrđeno je da Nišlije piju najkvalitetniju vodu ne samo u ovom delu zemlje već u celoj Srbiji.
            „To je zaista tako i dovoljno je samo reći da sa planinskih izvorišta odakle dobijamo vodu ,a to su  Studena,Ljuberađa, Mokra, Divljana i Krupac vodu tretiramo samo hlorom, što je naša zakonska obaveza. Niška voda je u fizičko-hemijskom i bakteorološkom pogledu potpuno ispravna  i analize  koje vršimo u našoj akreditovanoj laboratoriji, na najmanje 30 uzoraka dnevno, to potvrđuju. Pored naše laboratorije,  prate nas i naši supervizori  Institut za javno zdravlje Niš, kao i Institut Batut u Beogradu. Imamo 15.000 kontrola na godišnjem nivou i 40 kontrola dnevno“.
             Prethodnih godina nije postojala akumulacija kapitala da bi investicije bile na značajnijem nivou i obezbedilo dugoročnost i održivost sistema. Bez pomoći grada i gradskog rukovodstva JKP „Naissus“ ne može da se razvija na način na koji bi trebalo i želeo.
             „Očekavanja su da iduće godine značajna novčana sredstva budu izdvojena iz gradskog budžeta i ista budu uložena u rekonstrukciju  postojećih sistema. U prvom planu mislim na magistralni cevovod Ljuberađa - Niš koji je u dužini od oko 80 kilometara.Čeka nas i rekonstrukcija seoskih  vodovoda što će biti veliki poduhvat, a naredne godine će se raditi i na trajnom povećanju kapaciteta izvorišta Medijana. Ove godine smo sa Institutom „Jaroslav Černi“ zaključili ugovor po kome su oni u obavezi da do kraja godine urade elaborat o trajnom povećenju kapaciteta ovog izvorišta za nekih 200 litara u sekundi. Na taj način bi imali visok stepen sigurnosti u vodosnabdevanju našeg grada i okoline, a sa našeg sistema se snabdeva oko 300.000 korisnika“.
U NOVE POSLOVE UZ POMOĆ GRADA
               Kada se radi o dugoročnim planovima JKP „Naissus“ postaće aktivan subjekat u delu izgradnje kolektorske mreže.
              „U postupku je i izrada elaborata za buduću Fabriku otpadnih voda koja će se graditi u Nišu na potezu Ciganski ključ. Nedostaje određena dogradnja kolektora, 35 kilometara kolektoreske mreže, ali je to, opet u ingirenciji grada, ali se time zaokružuje ceo sistem kolektroske mreže“.
               Početkom godine je rukovodstvo JKP „Naissus“ potpisalo i ugovor o poverenim poslovima sa gradom o rekonstrukciji  vodovodne i kanalizacione mreže kod urgentnog, redovnog i povremenog održavanja sobraćajnica.
               „Takav slučaj imamo  u ulici Aleksandra Medvedeva koja se radi i gde je izvođač radova primetio da je vodovodna mreža stara i ovih dana ulazimo u te radove. Završava se i Daničićeva ulica, gde vršimo radove po istom osnovu. Do kraja godine radiće se i u naselju Šljaka gde ima najviše havarija“.
          Osim što vodi brigu u građanima i korisnicima svojih usluga, rukovodstvo JKP „Naissus“ nije zapostavilo ni zaposlene.
               „Učestala je i kontrola bezbednosti radnika na njihovim radnim mestima. Svako od njih mora da ima zaštitnu opremu, jer su nama  zdravlje i bezbednost ljudi  uvek na prvom mestu.Od njih se traži da, kao i mi, poštujemo sva pravila posla koje nalaže Zakon o radu“, dodaje v.d. direktora Vučić.
       Rukovodstvo „Naissusa“ izlazi u susret i građanima za koje je uveden Dan otvorenih vrata. Do sada je na ovaj način rešeno preko 80 posto prigovora u njihovu korist, ali na obostrano zadovoljstvo.
       Svim zaposlenim u JKP ‚‚Naissus‚‚- u čestitam 81. godinu rada i postojanja našeg preduzeća, a korisnicima poručujem da ćemo biti uvek tu da odgovorimo svim njihovim zahtevima, kako bi građanima Niša i okoline  omogućili da nesmetano koriste najbolju vodu u Srbiji i ovom delu Balkanskog poluostrva.

 • jkp naissus1
 • jkp naissus2
 • jkp naissus3
 • jkp naissus4
 • jkp naissus5 gradonacelnik darko bulatovic
 • jkp naissus6
 • jkp naissus7
 • jkp naissus8
 • jkp naissus9
 • jkp naissus9a
 • jkp naissus9b
 • jkp naissus9c

Simple Image Gallery Extended

U DANIČIĆEVOJ ULICI RADOVI U ZAVRŠNOJ FAZI

zanaslov - copy

Sklopljenim ugovorom između Grada Niša i Javno komunalnog preduzeća"Naissus" obavjaju se komunalni radovi kao delatnost od javnog interesa. To podrazumeva održavanje postrojenja javnog vodovoda i kanalizacije, izvođenje radova na prevezivanju i zameni priključnih veza, rekonstrukciji vodovodnih i kanalizacionih mreža i ponovno prevezivanje prilikom redovnog održavanja i rekonstrukcije javnih saobraćajnica, vodovodne i kanalizacione mreže na teritoriji grad Niša. Vrednost ugovora je 21 milion dinara sa uračunatim porezom na dodatu vrednost.
U završnoj fazi su radovi na rekonstruciji vodovodne mreže, koji sadrže postavljanje cevi, dužine oko 500 metara - (DCI prečnika 400 mm i cevi polietilen DN 160mm), kao i izgradnju kanalizacione mreže u dužini od 111 metara-PEHD, prečnika 300mm. Radovi su počeli 11. aprila 2018. godine, sa  predviđenim rokom  završetka od 90 dana.
- Cevi su bile plitko postavljene, govorim o mreži koja je postavljena pre 40 godina i rekonstrukcija je bila neophodna. Izvođač radova na asfaltiranju, pri postavljanju novog sloja asfalta je primetio da su cevi zaista nisko postavljene, na dubini 0,7m umesto 1,7m. JKP“Naissus“ je preko poverenih poslova od grada dobio ovaj zadatak da izvrši rekonstrukciju čitave mreže. To će značiti za stanovnike ovde novi kvalitet života i funkcionisanja, redovno vodosnabdevanje i odvođenje otpadnih voda – istakao je v.d.direktora JKP“Naissus“ Igor Vučić
JKP ‘’’Naissus’’ takođe obavlja i završne poslove na infrastrukturnoj i komunalnoj pripremi industrijske zone ’’Lozni kalem’’. U toku su radovi na utiskivanju zaštitne cevi koja prolazi ispod Bulevara Svetog Cara Konstantina, u dužini od 60 metara.  Vrednost radova je 27.8 miliona dinara, sa uračunatim porezom na dodatu vrednost.
Provlačenjem poslednjih 60 metara cevi (prečnika 1000 mm), biće završena izgradnja atmosferske kanalizacije na Laznom kalemu, u ukupnoj dižini od 775 m. Očekivani  završetak radova na ovoj lokaciji je za 15 dana. Ovim se stvoraju uslovi za nesmetan početak rada fabrike IMI i potpuno komunalno i infrastrukturno pripremiti industrijsku zonu ‘’Lozni kalem’’ za dolazak drugih potencijalnih investitora.

 • daniciceva1
 • daniciceva2
 • daniciceva3
 • daniciceva4
 • daniciceva5
 • daniciceva6
 • daniciceva7 dir igor vucic i teh dir ivan jocic
 • daniciceva8
 • daniciceva9

Simple Image Gallery Extended

MEĐUNARODNA STRUČNA MANIFESTACIJA - DANI VODE NIŠ 30. I 31. MAJ 2018.

sajam vode

Asocijacija za zaštitu i ocuvanje voda Južne Srbije (WASS) iz Niša uz svesrdnu pomoc mnogih institucija i strukovnih asocijacija iz zemlje i inostranstva, drugu godinu za redom je organizovala manifestaciju „DANI VODE NIŠ 2018“ – Medunarodni sajam vodovodne i kanalizacione opreme sa pratecom strucnom konferencijom, održavao se 30. i 31. maja 2018. godine u Nišu. Sam dogadaj je i ove godine bio podeljen na dva dela.Prvi je Medunarodna strucna konferencija na temu "Cirkularna ekonomija i otpadne vode" u kojoj su ucešce uzeli predstavnici domacih i inostranih relevantnih institucija i organizacija. Ova konferencija podržana je od mnogobrojnih medunarodnih i domacih institucija (Svetska banka, GIZ, IAWD, NALAS, SKGO, Grad Niš, IPM, Univerzitet u Nišu, RRA), a angažovanjem strucnih udruženja i nacionalnih asocijacija za vode (Madarska, Bugarska, Rumunija, BiH, Makedonija, Crna Gora) bilo je zastupljeno blizu 10 država iz regiona Jugoistocne Evrope.

U Hali SC Cair, na površini od oko 1600 m2 imali su priliku da se predstave renomirani domaci i strani proizvodaci vodovodne i kanalizacione opreme. Takode, bio je obezbeđen i adekvatan prostor ispred Hale Cair na oko 400 m2 za prezentaciju pratecih segmenata: gradevinske mehanizacije, specijalnih, namenskih i multifunkcionalnih vozila i slicno.
MEĐUNARODNI SAJAM vodovodne i kanalizacione opreme je mesto susreta uglednih domacih i inostranih kompanija na kojem se prezentuju trendovi kao i raznovrsna istraživacka i proizvodna ostvarenja u oblastima proizvodnje i distribucije vode za pice, kanalisanja i precišcavanja otpadnih voda, energetske efikasnosti i drugih srodnih oblasti.
Sajam je uz zahvalnost organizatorima, kao i izlagacima proizvoda i opreme za vodosnabdevanje, otvorio državni sekretar  Ivan Karic. Prisutnima se u ime grada Niša obratio gradonacelnik Darko Bulatovic licno, zatim su pozdravne reči uputili v.d. direktora JKP“Naissus“ Igor Vucic i predsednik Asocijacije za zaštitu i ocuvanje voda Južne Srbije dr Miloš Đordevic.

Konferencijski program ukljucuje razlicite tematske oblasti, a ove godine je tema „CIRKULARNA EKONOMIJA I OTPADNE VODE“, kružni sistem korišcenja resursa koji predstavlja buducnost Srbije i u njegovom definisanju ucestvovali su predstavnici vladinog i nevladinog sektora, istraživacko obrazovnih institucija i privrede.

 • sajam1
 • sajam2
 • sajam3
 • sajam4
 • sajam5
 • sajam6
 • sajam7
 • sajam8
 • sajam9
 • sajam9a
 • sajam9b

Simple Image Gallery Extended

PRIPREMA I ČIŠĆENJE INFILTRACIONIH JEZERA NA IZVORIŠTU MEDIJANA

prva strana

Izvorište Medijana je se prostire na teritoriji od nekih 250 ha, gde se nalazi veliki broj objekata, od kojih su svakako najzanimljiviji fabrika vode i 9 infiltracionih jezera. Priprema i čišćenje ovih jezera je jedan od najvažnijih segmenata u procesu proizvodnje vode. Ljudi iz zavoda KPZ-a, mehanički odstranjuju sloj algi iz svakog infiltracionog bazena, osim na jednom bazenu (bazen br.4), gde se radi promena filtera ispune, što znači da se stavlja novi sloj kvarcnog peska.
Prethodno je isušeno jezero i nakon mehaničkog uklanjanja gornjeg nosećeg sloja peska, u zavisnosti od sezone i sušnog perioda kreće se sa nalivanjem vode.
Ukupna vrednost radova koji se trenutno obavljaju na Medijani je oko 3 miliona dinara, sa rokom završetka do 15. jula ove godine.
- Izvorište Medijana je zlatna rezerva niškog vodovoda. Ono daje 650 litara u sekundi vode a potrebe grada su negde oko 1150 litara u sekundi. Građani Niša ne trebaju da brinu da li će biti dovoljno vode do kraja leta. Konkretno ovo izvorište je najvažnije za period septembar – oktobar kada na osnovu iskustava iz ranijih godina se smanjuje izdašnost planinskih izvorišta. Tada se uključuje Medijana u punom kapacitetu i  osigurava redovno vodosnabdevanje. Trudimo se da obezbedimo zdravu pijaću vodu našim sugrađanima u svakom periodu tokom godine – istakao je prisutnim novinarima v.d. direktora JKP“Naissus“ Igor Vučić.
U razvojnim planovima JKP“Naissus“ predviđena je rekonstrukcija izvorišta Medijana, sa ciljem povećanja kapaciteta, što bi za duži vremenski period obezbedilo stabilno snabdevanje vodom naših korisnika, bez obzira na vremenske uslove i period godine.

 • priprema bazena1
 • priprema bazena2
 • priprema bazena3
 • priprema bazena4
 • priprema bazena5
 • priprema bazena6
 • priprema bazena7

Simple Image Gallery Extended

OPRAVDANA AKCIJA „OTVORENA VRATA“ PETKOM ZA GRAĐANE U JKP „NAISSUS“

prijem gradj_3

Akcija „Otvorena vrata“ svakog petka u JKP „Naissus“ za građane, se pokazala kao potrebna i opravdana komunikacija na relaciji korisnici sa određenim problemima i rukovodstvo preduzeća na čelu sa direktorom Igorom Vučićem.

Najčešći problemi koji se javljaju kod naših korisnika su:
- Reprogram dugovanja,
- Reklamacija zbog havarijske potrošnje,
- Zahtevi za razdvajanje priključka,
- Legalizovanje priključka.

Analizom podataka utvrdili smo da je od novembra 2017. godine do marta 2018. godine na prijemu bilo 165 građana. Pozitivno je rešeno 80% slučajeva. Za ostale korisnike, zbog složenosti njihovih zahteva, procesa nalaženja rešenja i neophodnih provera potrebno je određeno vreme, ali je sigurno da će odgovarajuće rešenje biti predloženo u razumnom roku..

 • prijem_gradj_1
 • prijem_gradj_2
 • prijem_gradj_3
 • prijem_gradj_4
 • prijem_gradj_5

Simple Image Gallery Extended