Cenovnik usluga

Cenovnik usluga vodosnabdevanja i odvoda otpadnih voda (bez PDV-a)

Kategorija

Cena vode Kanalizacija Ukupna cena m3
Domaćinstva 49,04 9,31 58,35

Korisnici čiji se troškovi finansiraju na teret budžeta grada Niša i gradskih opština

 66,84

 12,69

 79,53

Ostali korisnici

111,54 21,21 132,75

Korisnici koji se vodom snabdevaju sa jednog zajedničkog vodomera (Mramor, Sečanica, Krušce, Gornji Matejevac, Hum, Knez Selo, Čamurlija)

Cena vode Kanalizacija Ukupna cena m3

Domaćinstva

56,39

 9,31

65,70

Korisnici čiji se troškovi finansiraju na teret budžeta grada Niša i gradskih opština

 76,87

 12,69

 89,56

Ostali korisnici

128,27 21,21 149,48

Korisnici koji sami održavaju vodovodnu mrežu sa zbirnim računima

44,13

 9,31

53,44

JKP Komunalac Babušnica

 19,25

 19,25

Ocenite kvalitet usluge JKP Naissus

Dobar - 19.8%
Loš - 22.2%
Odličan - 58.1%

Ukupno glasova: 329
The voting for this poll has ended on: 07 mar 2013 - 09:56