Odluke Rešenja Pravilnici

ODLUKE - REŠENjA, PRAVILNICI

Pravilnik o organizaciji i sistematizaciji poslova u Javnom komunalnom preduzeću za vodovod i kanalizaciju"Naissus" Niš  27.02.2019.god. pogledaj/preuzmi

Kolektivni ugovor Javnog komunalnog preduzeća za vodovod i kanalizaciju “Naissus” Niš br. 2954/1 od 31.01.2019. god.

pogledaj/preuzmi
Kodeks etičkog ponašanja zaposlenih u JKP"Naissus" Niš pogledaj/preuzmi
Licenca za izvođenje geodetskih radova pogledaj/preuzmi
Etički kodeks interne revizije JKP"Naissus" Niš pogledaj/preuzmi
Povelja interne revizije JKP"Naissus" Niš pogledaj/preuzmi
Rešenje o izdavanju licence / Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede pogledaj/preuzmi
Rešenje o imenovanju vršioca dužnosti JKP za vodovod i kanalizaciju"Naissus" Niš pogledaj/preuzmi
Rešenje za JKP"Naissus" o dobijenoj licenci od nadležne institucije pogledaj/preuzmi
Rešenje za JKP"Naissus" o dobijenoj licenci od nadležne institucije pogledaj/preuzmi
Obaveštenje korisnicima o otplati duga na 60 rata pogledaj/preuzmi
Rešenje o imenovanju predsednika i članova Nadzornog odbora JKP"Naissus" Niš 07.11.2017.god. pogledaj/preuzmi
Agencija za privredne registre Republike Srbije - Rešenje 30.10.2017.god. Beograd pogledaj/preuzmi
Statut JKP"Naissus" Niš, april 2017.god. pogledaj/preuzmi
Odluka o izmeni i dopuni odluke o vodovodu i kanalizaciji, mart 2017. god. pogledaj/preuzmi
Organizaciona struktura pogledaj/preuzmi
Pravilnik o izmeni i dopuni pravilnika o rešavanju prigovora po računima za utrošenu vodu i usluge kanalizacije pogledaj/preuzmi
Pravilnik o rešavanju prigovora po računima za utrošenu vodu i usluge kanalizacije pogledaj/preuzmi
Odluka o prijemu građana pogledaj/preuzmi
Pravilnik o cuvanju poslovne tajne pogledaj/preuzmi
Odluka o usvajanju Pravilnika o uredjivanju postupka javne nabavke pogledaj/preuzmi
Pravilnik o uređivanju postupka javne nabavke pogledaj/preuzmi
Odluka o osnivanju JKP Naissus pogledaj/preuzmi

Odluka o naknadama za izdavanje saglasnosti na priključenje instalacija vodovoda
i kanalizacije, mart 2015. god.


pogledaj/preuzmi
Pravilnik o obustavi isporuke vode potrošačima koji koriste vodu na nedozvoljen način (istaknuto na oglasn. tabli 01.09.2015. skinuto sa oglasn. table 09.09.2015.god.) pogledaj/preuzmi
Odluka o cenama usluga vodosnabdevanja i odvođenja otpadnih voda primenjuje se
od 01.08.2015.godine
pogledaj/preuzmi
Pravilnik o postupku unutrasnjeg uzbunjivanja 27.7.2015 pogledaj/preuzmi
Odluka o cenama vode i kanalizacije objavljena 29.05.2015. pogledaj/preuzmi
Sertifikat o akreditaciji- Dokument o akreditaciji kojim se potvrđuje da je Javno komunalno preduzeće za vodovod i kanalizaciju Naissus Niš Sektor sanitarne kontrole sa laboratorijom Niš-Mediana pogledaj/preuzmi
Odluka o naknadama za izdavanje uslova za izradu tehničke dokumentacije pogledaj/preuzmi
Odluka o vodovodu i kanalizaciji 2005.god pogledaj/preuzmi


poslovanje34

pozivni-centar3

dijaspora nis