Vrelo „LJUBERAĐA“

Vrelo Ljuberađa je dosta specifično zbog svojih izvora. Kad se govori o vrelu ovde se misli na sistem izvora, koji su raspoređeni na dužini od par kilometara u dolini reke Lužnice između sela Ljuberađa i Gorčinci. Ukupno je registrovano 11 pojedinačnih izvora sa leve i desne strane reke Lužnice.

Slojevi šire okoline vrela Ljuberađa u geološkom pogledu sastoje se (idući od spolja Lužnica – Murgovica prema Babušnici) od flišnih naslaga (laporci, glinci, peščari), jure i krede, preko kojih leže slojevi krečnjaka donje krede, zatim sprudni bankoviti do masivi krede itd. Svi slojevi ovde pomenuti u tektonskom pogledu su dosta oštećeni (izrasedani i ispucali), a posebno krečnjaci uz to još i karstifikovani.

U hidrogeološkom pogledu, glavni rezervoari podzemnih voda su krečnjaci donje krede otriv – baremske starosti iz kojih i izbijaju izvori vrela Ljuberađa.

Istražni radovi, koji su obrađeni, dokazali su da u zoni izvora i vrela Ljuberađa postoji u krečnjacima formirana stalna karsna izdan debljine oko 100 m i da su karsna vrela i izvori koji iz njih ističu međusobno povezani u većem stepenu.

Površina slivne površine je 100 km2.

Višegodišnja prosečna vrednost proticaja vrela Ljuberađa su:

Qmin=0,45m3/s

Qsr=0,80m3/s

Qmax=5,50 m3/s

Kaptirana su pet izvora, tj. izgrađene su pet kaptažne građevine zatvorenog tipa – kaptaže br. ''1'', ''5'', ''6'', ''8'' i ''9''. Pomoću tri cevovoda voda se iz kaptaža dovodi u bazen pumpne stanice ''LjUBERAĐA'' odakle se pumpama potiskuje i odvodi cevovodom Ø 800 mm u bazen pumpne stanice ''BABUŠNICA''.

Iz Ljuberađe se eksploatiše za potrebe Niša Qmax=450 l/s.

Vodovod sutra

vodovod-sutra

Povećanje kapaciteta industrijskih postrojenja i povećanje broja stanovnika prouzrokuje neprekidni trend povećanja potreba za pitkom vodom. Niš je u stalnoj borbi da se niški vodovodni sistem – NIVOS zaštiti, modernizuje, rekonstruiše, kao i efikasno, ekonomično i stručno iskoristi a ujedno dogradi i proširi novim kapacitetima i vodovodnim objektima.

Čitaj dalje: Vodovod sutra

Vodovod nekad

vodovod-nekad

U I veku naše ere NAIS je snabdevan vodom iz obližnje Kameničke reke, na čijem je izvorištu (''Devojačno ždrelo'') bila urađena kaptaža. Odatle do grada (oko 8 km) vodio je aquaeductus, sagrađen u obliku masivnog zida (debljine oko 1.65 m), kroz čiju su unutrašnjost bile sprovedene keramičke cevi.

Čitaj dalje: Vodovod nekad