Vodovodni sistem „MEDIANA“

Lokalitet "Medijana" izvorište je podzemnih voda, Niškog vodovodnog sistema. Nalazi se istočno od Niša, između reke Nišave i Bulevara Svetog Cara Konstantina i prostire na oko 250 ha, na levoj obali.

Eksploatacija izvorišta na lokalitetu Medijana počela je davne 1937. godine. Danas radi punim kapacitetom uz sistem za veštačko prihranjivanje i grad snabdeva sa 400 do 550 l/s pijaće vode.

Izvorište"Medijana" obiluje peskovitom glinom, šljunkom i peskom, dok su glavni provodnici podzemnih voda aluvijalni šljunkovi male debljine. Specificnost ovog izvorišta su i podine, koje su sačinjene od neogenih sedimenata i prema procenama stručnjaka, upravo zbog takvog sastava, praktično su vodonepropusne.

Kako su hidrogeološki uslovi, koji vladaju na ovom području specifični, ali i kvalitet kontakta reke i vodonosnog horizonta, prirodni kapaciteti izvorišta "Medijana" su limitirani. Zbog prirodnih uslova, koji dominiraju na ovom lokalitetu, JKP "Naissus" je razvio i sistem za veštačko prihranjivanje izdani. Ovaj sistem jedan je od najkompleksnijih i sastoji se od mnogobrojnih objekata .

Osim velikog broja infiltracionih basena sa bunarima, jedan od bitnijh karika u lancu sistema za veštačko prihranjivanje izvorišta je vodozahvat na reci Nišavi. U okviru ovog sistema finkcioniše i veliki broj pumpnih stanica sirove vode, zatim postrojenje za pripremu rečne vode za prihranjivanje, pumpna stanica niskog pritiska, kao i cevovodi za transport vode do infiltracionih jezera.

Jedan od posebno važnih segmenata sistema su i 9 infiltracionih basena sa ukupnom površinom od 27.000 m2, kao i 12 vodozahvatnih objekata - 77 cevastih bunara, raspoređenih oko basena .

Posebno je razvijen i sistem natega za prikupljanje i transport zahvaćene vode do sabirnih bunara "Medijana 1" i "Medijana 2", kao i veza između njih. Na ovom lokalitetu, u neprekidnoj funkciji su i stanice za hlorisanje vode i cevovodi za transport do rezervoara i distributivne mreže. Ništa manje bitan je i sistem zaštite, koji se sastoji od vodonepropusne dijafragme prema EI Niš, zatim pratećeg sistema drenažnih bunara, kao i horizontalne drenaže prema naselju Brzi Brod sa pumpnom stanicom.

Vodovod sutra

vodovod-sutra

Povećanje kapaciteta industrijskih postrojenja i povećanje broja stanovnika prouzrokuje neprekidni trend povećanja potreba za pitkom vodom. Niš je u stalnoj borbi da se niški vodovodni sistem – NIVOS zaštiti, modernizuje, rekonstruiše, kao i efikasno, ekonomično i stručno iskoristi a ujedno dogradi i proširi novim kapacitetima i vodovodnim objektima.

Čitaj dalje: Vodovod sutra

Vodovod nekad

vodovod-nekad

U I veku naše ere NAIS je snabdevan vodom iz obližnje Kameničke reke, na čijem je izvorištu (''Devojačno ždrelo'') bila urađena kaptaža. Odatle do grada (oko 8 km) vodio je aquaeductus, sagrađen u obliku masivnog zida (debljine oko 1.65 m), kroz čiju su unutrašnjost bile sprovedene keramičke cevi.

Čitaj dalje: Vodovod nekad