Vodovod danas

NIVOS – Niški Vodovodni Sistem

VODOSNABDEVANJE grada Niša se danas ostvaruje preko tri teritorijalno posebna a funkcionalno uslovno veoma zavisna vodovodna sistema:

  1. Vodovodni sistem ''MEDIANA'' – izvorište podzemne vode prihranjivano predhodno prečišćenom vodom iz vodotoka Nišave, kapaciteta 100-500 l/s.
  2. Vodovodni sistem ''STUDENA'' – karsni prirodni izvor i dovodni cevovod sa objektima, kapaciteta 220-340 l/s.
  3. Vodovodni sistem ''LJUBERAĐA-NIŠ'' – niz karsnih prirodnih izvora (Krupac, Mokra, Divljana i Ljuberađa) i dovodni cevovod sa objektima, kapaciteta 800-1450 l/s.

Navedeni sistemi sa izvorištima, dovodnim sistemom, odgovarajućom distributivnom i razvodnom mrežom, pumpnim stanicama i rezervoarima predstavljaju Niški Vodovodni Sistem (NIVOS).

Njime se snabdeva vodom oko 240.000 ljudi i veoma razgranata niška industrija, sa količinom od 37.732.608 m3/godinu, odnosno 103.377 m3/dan. Funkcionisanje sistema je pouzdano i stabilno a prisutan je visok nivo kontrole kvaliteta vode.
 

s1i1s2 s3
s4i2s5i3s6 s7
s8i4s9 s10
s11i5s12 s13
s14i6s15 s16
s17i7s18
Za detalje o izvorištu kliknite na njegov naziv na mapi

NIKAS – Niški Kanalizacioni Sistem

Celokupna dosadašnja izgradnja i razvoj NIškog KAnalizacionog Sistema – (NIKAS) obavljala se u senci uvek aktuelnog vodosnabdevanja. U vezi sa tim problem kanalizacije je dugo godina zapostavljen. Dosadašnji razvoj sistema za kanalisanje otpadnih voda Niša regulisan je bez planskih dokumenata. Problemi su se razrešavali lokalno i parcijalno – bez generalnog rešenja i koncepcije ukupnog gradskog područja.

Kanalizaciona mreža NIKAS-a je globalno gledano po tipu kombinovana. Veći deo gradskog područja, naročito užeg centralnog gradskog regiona, čine kolektori opšteg (mešovitog) tipa a u pojedinim perifernim i novoizgrađenim delovima grada je izgrađen separatni tip kanalizacione mreže.

Vodovod sutra

vodovod-sutra

Povećanje kapaciteta industrijskih postrojenja i povećanje broja stanovnika prouzrokuje neprekidni trend povećanja potreba za pitkom vodom. Niš je u stalnoj borbi da se niški vodovodni sistem – NIVOS zaštiti, modernizuje, rekonstruiše, kao i efikasno, ekonomično i stručno iskoristi a ujedno dogradi i proširi novim kapacitetima i vodovodnim objektima.

Čitaj dalje: Vodovod sutra

Vodovod nekad

vodovod-nekad

U I veku naše ere NAIS je snabdevan vodom iz obližnje Kameničke reke, na čijem je izvorištu (''Devojačno ždrelo'') bila urađena kaptaža. Odatle do grada (oko 8 km) vodio je aquaeductus, sagrađen u obliku masivnog zida (debljine oko 1.65 m), kroz čiju su unutrašnjost bile sprovedene keramičke cevi.

Čitaj dalje: Vodovod nekad