MATERIJAL ZA ODRŽAVANJE I IZGRADNJU VODOVODNE I KANALIZACIONE MREŽE, JN BROJ 43411/1-1-24

Poziv za podnošenje ponudaPreuzmi dokument
Konkursna dokumentacijaPreuzmi dokument
Izmenjena konkursna dokumentacijaPreuzmi dokument
Izmena Poziva za podnošenje ponudaPreuzmi dokument
Izmena prve strane konkursne dokumentacijePreuzmi dokument
Odluka o dodeli ugovoraPreuzmi dokument
Odluka o obustavi postupkaPreuzmi dokument
Obaveštenje o zaključenom ugovoru - partija 2Preuzmi dokument
Obaveštenje o zaključenom ugovoru - partija 3Preuzmi dokument
Obaveštenje o zaključenom ugovoru - partija 4Preuzmi dokument
Obaveštenje o zaključenom ugovoru - partija 5Preuzmi dokument
Obaveštenje o zaključenom ugovoru - partija 6Preuzmi dokument
Obaveštenje o zaključenom ugovoru - partija 7Preuzmi dokument
Obaveštenje o zaključenom ugovoru - partija 10Preuzmi dokument
Obaveštenje o zaključenom ugovoru - partija 11Preuzmi dokument
Obaveštenje o zaključenom ugovoru - partija 12Preuzmi dokument
Obaveštenje o obustavi postupka - partije 1 i 15Preuzmi dokument
Obaveštenje o zaključenom ugovoru - partija 13Preuzmi dokument
Obaveštenje o zaključenom ugovoru - partija 8Preuzmi dokument
Obaveštenje o zaključenom ugovoru - partija 9Preuzmi dokument
Obaveštenje o zaključenom ugovoru - partija 14Preuzmi dokument