GRAĐEVINSKI MATERIJALI I PRIPADAJUĆI PROIZVODI OBLIKOVANI U 4 (ČETIRI) PARTIJE, JN BROJ 38624/1-1-21

Poziv za podnošenje ponudaPreuzmi dokument
Konkursna dokumentacijaPreuzmi dokument
Odluka o obustavi postupka za partiju 1.1.50.1 Šljunak i pesakPreuzmi dokument
Obaveštenje o obustavi postupka za partiju 1.1.50.1 Šljunak i pesakPreuzmi dokument
Odluka o zaključenju okvirnog sporazumaPreuzmi dokument
Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu - partija 1.1.50.4 - RizlaPreuzmi dokument
Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu - partija 1.1.50.3 - Nabavka asfaltne mase i asfaltiranjePreuzmi dokument
Obaveštenje o zaključenom ugovoru - partija 1.1.50.4 - RizlaPreuzmi dokument
Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu - partija 1.1.50.2 - Gotov betonPreuzmi dokument
Obaveštenje o zaključenom ugovoru - partija 1.1.50.2 - Gotov betonPreuzmi dokument