ADAPTACIJA DELA OBJEKTA „GARAŽE SA PRATEĆIM SADRŽAJEM“ U PROSTORIJE ZA SMEŠTAJ RADNIKA, JN BROJ 32563/1-1-19

Poziv za podnošenje ponudaPreuzmi dokument
Konkursna dokumentacijaPreuzmi dokument
Odgovor na pitanje br. 1Preuzmi dokument
Izmena i dopuna br. 1Preuzmi dokument
Grafički deo projektne dokumentacijePreuzmi dokument
Odluka o obustavi postupkaPreuzmi dokument
Obaveštenje o obustavi postupkaPreuzmi dokument