ZDRAVSTVENE MERE ZA OBEZBEĐENJE USLOVA ZA BEZBEDAN I ZDRAV RAD, 35632/1-8-61

Poziv za podnošenje ponudaPreuzmi dokument
Konkursna dokumentacijaPreuzmi dokument
Pitanje i odgovor na pitanjePreuzmi dokument
Izmena konkursne dokumentacijePreuzmi dokument
Obavestenje o produzetku roka za podnosenje ponudaPreuzmi dokument
Pitanje i odgovor na pitanje 2Preuzmi dokument
Odluka o dodeli ugovoraPreuzmi dokument
Obaveštenje o zaključenom ugovoru, partija 4Preuzmi dokument
Obaveštenje o zaključenom ugovoru, partija 5Preuzmi dokument