RADOVI NA ODRŽAVANJU GRAĐEVINSKIH OBJEKATA

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDAPreuzmi dokument
KONURSNA DOKUMENTACIJAPreuzmi dokument
PITANJA I ODGOVORIPreuzmi dokument
IZMENA KONKURSNE DOKUMENTACIJEPreuzmi dokument
OBAVEŠTENJE O PRODUŽETKU ROKA ZA PODNOŠENJE PONUDAPreuzmi dokument
ODLUKA O DODELI UGOVORAPreuzmi dokument
OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU, PARTIJA 1Preuzmi dokument
OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU, PARTIJA 2Preuzmi dokument