MATERIJAL ZA ODRŽAVANJE I IZGRADNJU VODOVODNE I KANALIZACIONE MREŽE, JN BROJ 21670/1-1-13

Poziv za podnošenje ponudaPreuzmi dokument
Konkursna dokumentacijaPreuzmi dokument
Pitanja i odgovoriPreuzmi dokument
Pitanja i odgovori 2Preuzmi dokument
Odluka o obustavi postupka partija 13Preuzmi dokument
Odluka o dodeli ugovora partije 4,6,7,11,12 i 14Preuzmi dokument
Obaveštenje o zaključenom ugovoru partija 12Preuzmi dokument
Obaveštenje o zaključenom ugovoru partija 4Preuzmi dokument
Obaveštenje o zaključenom ugovoru partija 6Preuzmi dokument
Obaveštenje o zaključenom ugovoru partija 7Preuzmi dokument
Obaveštenje o obustavi postupka partija 13Preuzmi dokument
Obaveštenje o zaključenom ugovoru partija 11Preuzmi dokument
Obaveštenje o zaključenom ugovoru partija 14Preuzmi dokument