MATERIJAL ZA ODRŽAVANJE OBJEKATA, BROJ JN 15482/1-8-19

Poziv za podnošenje ponudaPreuzmi dokument
Konkursna dokumentacijaPreuzmi dokument
Pitanja i odgovoriPreuzmi dokument
Odluka o dodeli ugovoraPreuzmi dokument
Obaveštenje o zaključenom ugovoru, partija 1. Zidarsko tesarski materijalPreuzmi dokument
Obaveštenje o zaključenom ugovoru, partija 2. Molersko farbarski materijalPreuzmi dokument
Obaveštenje o zaključenom ugovoru, partija 3. Vodovodni materijalPreuzmi dokument
Obaveštenje o zaključenom ugovoru, partija 4. Bravarski materijalPreuzmi dokument