11831/1-8-07 – Servis opreme za detekciju kvarova

Poziv za podnosenje ponuda - Servis opereme za detekciju kvarovaPreuzmi dokument
Konkursna dokumentacija - Servis opreme za detekciju kvarovaPreuzmi dokument
Odluka o dodeli ugovoraPreuzmi dokument
Obavestenje o zakljucenom ugovoru Partija 1Preuzmi dokument
Obavestenje o zakljucenom ugovoru Partija 2Preuzmi dokument