Programi i izveštaji

Rešenje za JKP"Naissus" o dobijenoj licenci od nadležne institucije

Program poslovanja JKP"Naissus" Niš za 2018. godinu

Obaveštenje korisnicima o otplati duga na 60 rata

Rešenje o imenovanju predsednika i članova Nadzornog odbora JKP"Naissus" Niš 07.11.2017.god.

Agencija za privredne registre Republike Srbije - Rešenje 30.10.2017.god. Beograd

Tromesečni izveštaj JKP"Naissus"za prvi kvartal 2017.god.

Odluka za četvrti kvartal 2016. god.

Srednjeročni plan poslovne strategije JKP"Naissus"2017-2021.god.

Dugoročni plan poslovne strategije JKP"Naissus"za period 2017-2027.god.

Finansijski izveštaj 2016.god.

Revizorsko misljenje

Program o izmenama programa poslovanja JKP Naissus za 2017-tu godinu

Statut JKP"Naissus" Niš, april 2017.god.

Program poslovanja 2017 JKP Naissus

Program poslovanja 2016-ta JKP Naissus

Organizaciona šema

Izveštaj o poslovanju 2015-te godine i izveštaj nezavisnog revizora

Pravilnik o rešavanju prigovora po računima za utrošenu vodu i usluge kanalizacije

Odluka o prijemu građana

Pravilnik o cuvanju poslovne tajne

Odluka o usvajanju Pravilnika o uredjivanju postupka javne nabavke

Pravilnik o uređivanju postupka javne nabavke

Rešenje o imenovanju direktora JKP Naissus

Odluka o osnivanju JKP Naissus

Izveštaj o poslovanju 2014.god

Revizorski izveštaj za 2014.god

Pravilnik o obustavi isporuke vode potrošačima koji koriste vodu na nedozvoljen način (istaknuto na oglasn. tabli 01.09.2015. skinuto sa oglasn. table 09.09.2015.god.)

Rešenje - upis u registar ponuđača

Pravilnik o postupku unutrasnjeg uzbunjivanja 27.7.2015

Odluka o izmeni statuta JKP Naissus 2014.god

Odluka o cenama vode i kanalizacije  - Dokument objavljen na sajtu 29.05.2015.

Sertifikat o akreditaciji - Dokument o akreditaciji kojim se potvrđuje da je Javno komunalno preduzeće za vodovod i kanalizaciju Naissus Niš Sektor sanitarne kontrole sa laboratorijom Niš-Mediana

Oodluka o naknadama za izdavanje uslova za izradu tehnicke dokumentacije - Dokument objavljen na sajtu 09.03.2015.

Program poslovanja JKP Naissus za 2015-tu godinu

Rešenje o imenovanju članova Nadzornog odbora

IV kvartal, tromesečni izveštaj za 2014.god

III kvartal, tromesečni izveštaj za 2014.god

Izveštaj o realizaciji za II kvartal 2014

Izveštaj o poslovanju za period I-III 2014 godine

Izmene programa poslovanja JKP Naissus za 2014

Program poslovanja za 2014 uz saglasnost Gradskog veća

Program poslovanja za 2014

Svi finansijski izveštaji 2013

Izveštaj nezavisnog revizora

Izveštaj o poslovanju 1-12 2013 godine

Izveštaj o poslovanju JKP Naissus za 2013.god

Program poslovanja JKP Naissus za 2013. god

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

pozivni-centar

Ocenite kvalitet usluge JKP Naissus

Dobar - 19.8%
Loš - 22.2%
Odličan - 58.1%

Ukupno glasova: 329
The voting for this poll has ended on: 07 mar 2013 - 09:56