Servisne informacije - prekidi u vodosnabdevanju, kvarovi: petak, 17.05.2019.

U okviru održavanja vodovodne mreže
ekipe JKP"Naissus" danas obavljaju radove:

Ugao Vizantijskog bulevara i Bulevara Medijana.
U kratkom roku je efikasno izvršena intervencija
na saniranju havarije u naselju Duvanište,
na uglu Vizantijskog bulevara i Bulevara Medijana.
Voda je sinoć oko 20 sati upuštena i stigla je
do žitelja u naseljima Pantelej, Durlan i Duvanište.
Korisnici koji stanuju u višim područjima
i u stambenim jedinicama na višim spratovima
imaju smanjeni pritisak i otežano vodosnabdevanje.
To stanje će neko vreme da potraje dok se ne uradi
kompletna tehnička opservacija i stabilizuje sistem
vodosnabdevanja. U zgradama koje imaju hidroforni sistem,
njegovim aktiviranjem može trenutno da se poboljša
vodosnabdevanje na višim spratovima.
Ulica Univerzitetski trg.
Kvar na vodovodnoj mreži u ulici Univerzitetski trg,
ispred Banovine. Za popravku havarije potrebno je
raskopavanje. Zbog radova na popravci oštećenja
moguć je prekid vodosnabdevanja
do 15 sati u ulici Univerzitetski trg.
Selo Čokot, ulica Maršala Tita br. 29.
Kvar na vodovodnoj mreži u selu Čokot,
Ulica Maršala Tita br.29 i potrebno je raskopavanje.
Zbog radova na popravci havarije moguć je prekid
vodosnabdevanja do 15 sati u selu Čokot.


NAPOMENA za subotu 18.05.2019.god.
Buevar Nemanjića, kod br.70

Došlo je do kvara na vodovodnoj mreži
na Bulevaru Nemanjića,
ispred stambene jedinice pod brojem 70.
Zbog raskopavanja i popravke havarije
u prekidu je snabdevanje vodom za stanare
na delu bulevara,
u zgradama od Sremske ulice
do mosta
iznad Gabrovačke reke. Kako je u
pitanju
složeni kvar, završetak radova i ponovno
vraćanje u stanje redovnog vodosnabdevanja
se predviđa do 22 časa.
Za vreme dok traje
intervencija biće prisutna
cisterna sa pijaćom vodom na pomenutoj lokaciji.

U okviru održavanja kanalizacione
mreže ekipe JKP Naissus obavljaju radove:

Ulica Đerđa Jovanovića.
Redovno čišćenje slivnika

Radovi na čišćenju atmosferskog slivnika.

Ulica Strahinjića Bana.
Radovi na skupljanju mulja.

Atmosferski slivnik.
Ulica 21. maj.

Redovno čišćenje slivnika.
Radovi na čišćenju atmosferskog slivnika.

Ulica Ratka Pavlovića br. 44
Donja Vrežina.
Sečenje asfalta i popunjavanje rupe rizlom.

Ulična mreža.
PS Nikola Tesla.

Vađenje i čišćenje pumpi i pražnjenje PS.
Ulična mreža.

KONTROLA I KVALITET VODE

kontrola kvalitet_vode00

 

Zadatak JKP „Naissus“ Niš je da obezbedi dovoljnu količinu higijenski ispravne vode za piće.

U JKP „Naissus“ Niš prisutan je visok nivo kontrole kvaliteta vode sa ciljem očuvanja i zaštite zdravlja ljudi.

Kontrolu kvaliteta obavljamo na osnovu važećeg Pravilnika o higijenskoj spravnosti vode za piće: Službeni list SRJ 42/98 i 44/99.

Provera kvaliteta vode je velika obaveza koju JKP „Naissus“ Niš svakodnevno odgovorno ispunjava.

Svakodnevna interna kontrola higijenske ispravnosti vode vrši se u akreditovanom Sektoru sanitarne kontrole sa laboratorijom JKP „Naissus“ Niš. U Sektoru se svakodnevno obavljaju fizičko – hemijska i mikrobiološka ispitivanja kvaliteta vode i to : izvorišta, crpnih stanica, rezervoara, tačaka distributivne mreže kod potrošača kao i površinskih voda u slivovima izvorišta.

Uporedo sa internom kontrolom kvaliteta vode koju obavlja Sektor sanitarne kontrole sa laboratorijom, kontrola higijenske ispravnosti vode za piće obavlja se i u ovlašćenoj zdravstvenoj ustanovi Instituta za javno zdravlje Niš i pod nadzorom sanitarne inspekcije.

Veliki broj uzoraka koji se na godišnjem nivou ispita u akreditovanoj laboratoriji JKP „Naissus“ Niš, je preko 10 000 uzoraka, a u laboratoriji Instituta za javno zdravlje Niš, preko 4000 uzoraka,što dokazuje da je voda koju JKP „Naissus“ distribuira potrošačima higijenski ispravna i zdravstveno bezbedna. Vrednosti svih parametara u skladu su sa Pravilnikom, u vodi nisu nađeni teški metali, kao ni kancerogene supstance. Od postojanja JKP „Naissus“ Niš, nikada se nije dogodila hidrična epidemija.

U laboratoriji JKP „Naissus“-a Niš, na dnevnom nivou obavlja se ispitivanje i preko 45 uzoraka vode. Naš cilj u vidu održavanja i potvrde poverenja u kvalitet dobijenih rezultata svakodnevnih ispitivanja vode svedoči i rad laboratorije u skloadu sa zahtevima međunarodnog standarda. Laboratorija je akreditovana u skladu sa Standardom SRPS/ISO/IEC 17025, od strane Akreditacionog tela Srbije – ATS od 2015. godine, a kroz redovna nadzorna ocenjivanja od strane ATS-a potvrđuje kompetentnost iz okvira аkreditacije.

 

  • akreditacija
  • kontrola_kvalitet_vode0
  • kontrola_kvalitet_vode1
  • kontrola_kvalitet_vode2
  • kontrola_kvalitet_vode2a
  • kontrola_kvalitet_vode3
  • kontrola_kvalitet_vode77
  • kontrola_kvalitet_vode7a
  • kontrola_kvalitet_vode9

Simple Image Gallery Extended


najvesti
cenovnik
stedimo vodu1

 

preuzmite-dokumenta
cenovnik

pozivni-centar3

Ocenite kvalitet usluge JKP Naissus

Dobar - 19.8%
Loš - 22.2%
Odličan - 58.1%

Ukupno glasova: 329
The voting for this poll has ended on: 07 mar 2013 - 09:56

dijaspora nis