Servisne informacije - prekidi u vodosnabdevanju, kvarovi: četvrtak, 21.03.2019.

U okviru održavanja vodovodne mreže
ekipe JKP"Naissus" danas obavljaju radove:

ULICA VOJVODE GOJKA BR.48.
Kompleksan kvar na vodovodnoj mreži,
potrebno raskopavanje i zamena deoničnog šiber-ventila,
kao i popravke u šahtama i zamene prvih ventila.
Zbog radova na popravci kvara od 8 do 15 sati
bez vode biće sledeće ulice:

Rudnička, Trebinjska, Zmaja od Noćaja,
Bubanjska, Čarnojevićeva,
Njegoševa,
Jovana Babunskog, Stevana Sremca,

Gavrila Principa, Stevana Kaćanskog,
deo Vojvode Putnika,
deo Durmitorske
i deo Vojvode Gojka
(od zgrade bivšeg"Angroprometa"
do raskrsnice kod"Pirotske rampe").
Zbog intervencije biće prisutne 2 cisterne
za snabdevanje sugrađana pijaćom vodom,
koje će da kruže u pomenutim ulicama.

VAŽNA NAPOMENA:

Usled složenih kvarova na priključnim vezama
produžavaju se radovi do 22 sata,
do kada bez vode ostaju sledeće ulice:

Rudnička, Trebinjska, Zmaja od Noćaja, Bubanjska,
Čarnojevićeva, Kovanlučka,
Njegoševa,
Jovana Babunskog, Stevana Sremca,

Gavrila Principa, Stevana Kaćanskog, Srđana
Aleksića, Branka Radičevića, deo Durmitorske,
deo Vojvode Putnika (od Apelacionog suda do semafora)
i deo Vojvode Gojka
(od zgrade bivšeg"Angroprometa"
do raskrsnice kod"Pirotske rampe").
Zbog intervencije ostaju prisutne 2 cisterne
za snabdevanje sugrađana pijaćom vodom,
koje će da kruže u pomenutim ulicama
do okončanja radova.


Selo Jelašnica, ulica Zadrugarska bb,
pored stare vodenice.
Kvar na vodovodnoj mreži. Zbog radova na
deoničnom šiberu DN500 u šahti biće u prekidu
vodosnabdevanje do 15 sati
u delu sela Jelašnica (Zadrugarskoj ulici).

Ulica Čarnojevićeva br.7/II.
Kvar na prvom nentilu. Zbog radova u ulici
Vojvode Gojka u prekidu je vodosnabdevanje
do 15 sati u Čarnojevićevoj ulici.
Radovi na trasi"Miljkovac-Pešter".
Dana 20.03 izvršeno provlačenje cevi u dužini
L-200m. Nastavak radova.
Ulica Rudnička br.8A.

Kvar na prvom ventilu. Zbog radova u ulici
Vojvode Gojka u prekidu je vodosnabdevanje
do 15 sati u
Rudničkoj ulici.

Ulica Vojvode Gojka br.12E.

Kvar na priključnoj vezi. Zbog intervencije na
zameni prvog ventila u prekidu je
vodosnabdevanje do 15 sati u ul. Vojvode Gojka.

Donja Vrežina, ul. Prolećna br.2.

Kvar na priključnoj vezi. Zbog intervencije na
prvom ventilu je moguć prekid
vodosnabdevanja do 15 sati u Prolećnoj ulici.
Ulica Mokranjčeva br.5.

Kvar na priključnoj vezi. Zbog intervencije na
prvom ventilu je moguć prekid
vodosnabdevanja do 15 sati u Mokranjčevoj ulici.
Selo Sečanica kod crkve.
Kvar na priključnoj vezi. Zbog radova na zameni
regulacionog ventila DN 5/4 moguć prekid
vodosnabdevanja do 15 sati u selu Sečanica.

U okviru održavanja kanalizacione
mreže ekipe JKP Naissus obavljaju radove:

Niška Banja, Trg Republike.

Radovi na uličnoj mreži.
Podizanje šahte na kotu nivelete.

Bulevar 12. februar.
Radovi na priključnim vezama.
Redovno čišćenje atmosferskih slivnika.
Philip Morris.
Radovi na unutrašnjoj instalaciji.
Rad cisterne na interni zahtev.
Selo Dolac.

Radovi na uličnoj mreži.
Rad za potrebe OVM.

Ulica Zetska - nastavak.

Radovi na atmosferskim slivnicima.
Ispiranje ulične mreže.
METRO, Milke Protić br.1.
Radovi na unutrašnjoj instalaciji.
Rad cisterne na njihov zahtev.
Vojvode Tankosića II prilaz br.1.
Radovi na priključnim vezama.
Provera da li je stranka priključena
na kanalizacionu mrežu.

KONTROLA I KVALITET VODE

kontrola kvalitet_vode00

 

Zadatak JKP „Naissus“ Niš je da obezbedi dovoljnu količinu higijenski ispravne vode za piće.

U JKP „Naissus“ Niš prisutan je visok nivo kontrole kvaliteta vode sa ciljem očuvanja i zaštite zdravlja ljudi.

Kontrolu kvaliteta obavljamo na osnovu važećeg Pravilnika o higijenskoj spravnosti vode za piće: Službeni list SRJ 42/98 i 44/99.

Provera kvaliteta vode je velika obaveza koju JKP „Naissus“ Niš svakodnevno odgovorno ispunjava.

Svakodnevna interna kontrola higijenske ispravnosti vode vrši se u akreditovanom Sektoru sanitarne kontrole sa laboratorijom JKP „Naissus“ Niš. U Sektoru se svakodnevno obavljaju fizičko – hemijska i mikrobiološka ispitivanja kvaliteta vode i to : izvorišta, crpnih stanica, rezervoara, tačaka distributivne mreže kod potrošača kao i površinskih voda u slivovima izvorišta.

Uporedo sa internom kontrolom kvaliteta vode koju obavlja Sektor sanitarne kontrole sa laboratorijom, kontrola higijenske ispravnosti vode za piće obavlja se i u ovlašćenoj zdravstvenoj ustanovi Instituta za javno zdravlje Niš i pod nadzorom sanitarne inspekcije.

Veliki broj uzoraka koji se na godišnjem nivou ispita u akreditovanoj laboratoriji JKP „Naissus“ Niš, je preko 10 000 uzoraka, a u laboratoriji Instituta za javno zdravlje Niš, preko 4000 uzoraka,što dokazuje da je voda koju JKP „Naissus“ distribuira potrošačima higijenski ispravna i zdravstveno bezbedna. Vrednosti svih parametara u skladu su sa Pravilnikom, u vodi nisu nađeni teški metali, kao ni kancerogene supstance. Od postojanja JKP „Naissus“ Niš, nikada se nije dogodila hidrična epidemija.

U laboratoriji JKP „Naissus“-a Niš, na dnevnom nivou obavlja se ispitivanje i preko 45 uzoraka vode. Naš cilj u vidu održavanja i potvrde poverenja u kvalitet dobijenih rezultata svakodnevnih ispitivanja vode svedoči i rad laboratorije u skloadu sa zahtevima međunarodnog standarda. Laboratorija je akreditovana u skladu sa Standardom SRPS/ISO/IEC 17025, od strane Akreditacionog tela Srbije – ATS od 2015. godine, a kroz redovna nadzorna ocenjivanja od strane ATS-a potvrđuje kompetentnost iz okvira аkreditacije.

 

  • akreditacija
  • kontrola_kvalitet_vode0
  • kontrola_kvalitet_vode1
  • kontrola_kvalitet_vode2
  • kontrola_kvalitet_vode2a
  • kontrola_kvalitet_vode3
  • kontrola_kvalitet_vode77
  • kontrola_kvalitet_vode7a
  • kontrola_kvalitet_vode9

Simple Image Gallery Extended


najvesti
cenovnik
stedimo vodu1

 

preuzmite-dokumenta
cenovnik

pozivni-centar3

Ocenite kvalitet usluge JKP Naissus

Dobar - 19.8%
Loš - 22.2%
Odličan - 58.1%

Ukupno glasova: 329
The voting for this poll has ended on: 07 mar 2013 - 09:56

dijaspora nis