Servisne informacije - prekidi u vodosnabdevanju, kvarovi: sreda, 24.04.2019.

U okviru održavanja vodovodne mreže
ekipe JKP"Naissus" danas obavljaju radove:


Selo Gornja Toponica, prema Berčincu.
Kvar na vodovodnoj mreži, potrebno raskopavanje
u njivi. Zbog kvara mašine za iskopvanje, radovi
su odloženi za 25. april.

Ulica IX brigade br.1.

Radovi na priključnoj vezi, izmeštanje priključka.
Radovi će se obavljati do 15 sati, mogući su
povremeni prekidi vodosnabdevanja u ulici IX brigade.

Ulica Dimitrija Tucovića br.146.

Kvar na priključnoj vezi, potrebno raskopavanje.
Zbog betoniranja vodomera od strane korisnika
nije moguća popravka kvara. Nakon pripremnih
radova nastavlja se saniranje havarije u četvrtak 25.04.
Ulica Trebinjska br.97.
Kvar na priključnoj vezi, ne drži prvi ventil.
Zbog radova na popravci prvog ventila moguć manji
prekid vodosnabdevanja u delu Trebinjske ulice.
Selo Gabrovac, ul. Pobede br.17.
Kvar na priključnoj vezi, curi voda na prvom ventilu.
Zbog radova na popravci oštećenja na vezi biće
u prekidu vodsosnabdevanje do 15 sati u delu sela.
Selo Medoševac, Popovačka br.27a.
Kvar na priključnoj vezi, ne drži prvi ventil.
Zbog radova na osposobljavanju prvog ventila,
moguć kratki prekid vodosnabdevanja do 15 sati
u delu sela Medoševca.

U okviru održavanja kanalizacione
mreže ekipe JKP Naissus obavljaju radove:

Ulica Njegoševa.

Radovi na priključnim vezama.
Skupljanje mulja iz atmosferskih slivnika.
Bulevar Nemanjića.

Radovi na priključnim vezama.
Skupljanje mulja iz atmosferskih slivnika.

Ulica Jelene Glavaški.

Radovi na priključnim vezama.
Redovno čišćenje atmosferskih slivnika.
PS Nikola Tesla.
Radovi na uličnoj mreži.
Vađenje pumpi i čišćenje rešetke.

PS Nikola Tesla.

Radovi na uličnoj mreži.
Pranje pumpne stanice.
Ulica Južni bulevar.

Radovi na uličnoj mreži.
Ispiranje ulične kanalizacije -
2 spec. vozila Ko206 i Ko207.

Najčešća pitanja

1. Kakvog je kvaliteta niška voda za piće?

Oko 350 hiljada korisnika vodovodnog sistema JKP"Naissus" snabdeva se vodom sa pet planinskih izvorišta: Ljuberađa, Divljana, Mokra, Krupac i Studena, kao i sa Medijane, izvorišta podzemnih voda prihranjivanih prečišćenom vodom iz vodotoka Nišave. Izvorišta, transportni i distributivni sistemi, kao i postrojenja za preradu vode su kompleksni objekti preko kojih niški vodovodni sistem snabdeva korisnike u Nišu i okolini. Niška voda spada u red najispravnijih i najkvalitetnijih u Srbiji a potvrda je njen fizičko-hemijski sastav. Prema podacima Republičkog zavoda za javno zdravlje"Batut", niška voda ispunjava sve uslove iz Pravilnika o sanitarnoj-higijenskoj ispravnosti, koji je usklađen sa standardima EU.

Voda koju piju nišlije, bez dileme je sigurna za piće. U svom sastavu ne sadrži toksične i organske materije, nikada nije registrovano prisustvo teških metala, kao ni kancerogenih supstanci i radio nukleida. Za 75 godina nije zabeležena ni jedna hidrična epidemija na ovom području. Zdravstvena ispravnost niške vode prati se svakodnevno, kroz pet nivoa kontrole. Prvi stepen kontrole je u proizvodnim pogonima i službi sanitarne kontrole JKP"Naissus", gde se godišnje uradi 20 000 uzoraka. Kontrole se obavljaju u Institutu za javno zdravlje u Nišu i Beogradu sa ukupno 46 000 uzorkovanja vode i konačno u Zavodu za zdravstvenu zaštitu radnika u Nišu. Niška voda je bogata mineralima neophodnim za život: kalcijumom, magnezijumom, natrijumom i kalijumom, kao i bikarbonatima, hloridima i sulfatima, koji su geološkog porekla. Srednje je tvrdoće i blago alkalna.

JKP"Naissus" svakodnevno obezbeđuje potrebnu količinu higijenski ispravne vode za piće visokog kvaliteta i prema preporukama stručnjaka nepotrebno je koristiti u domaćinstvima uređaje za prečišćavanje s obzirom na to da njihova upotreba može da demineralizuje vodu, koja kao takva može biti štetna po zdravlje i podložna pojavi bakterija iz loše održavanog filtera.

Voda je najznačajniji strateški resurs 21. veka.

Niška voda - najbolja voda - čuvajmo je.

2. Da li je moja voda sigurna za piće?

Ne postoji dilema da korisnici niškog vodovodnog sistema JKP"Naissus" piju najkvalitetniju vodu. Kvalitet niške vode regulisan je Pravilnikom o higijenskoj ispravnosti vode za piće, koji je donet 1998. godine, kada je i usaglašen sa smernicama Svetske zdravstvene organizacije i Direktivom Evropske unije.

Ovim dokumentom propisane su maksimalno dozvoljene koncentracije različitih supstanci u vodi za piće, koje predstavljaju prirodni kvalitet vode ili mogu da budu posledica zagađenja.

Niška voda potpuno odgovara zahtevima Pravilnika i po sastavu prirodnih komponenti spada u visoko kvalitetne pijaće vode. Uz sigurnu zaštitu i tretman ovog prirodnog bogatstva, kao i obezbeđivanje visokih tehničkih standarda, niški vodovod je osigurao najviši nivo zaštite zdravlja stanovništva.

 

3. Odakle potiče moja voda za piće?

  • Na području niškog regiona postoje četiri teritorijalno posebna, ali funkcionalno veoma zavisna vodovodna sistema, kojima se korisnici snabdevaju čistom vodom za piće.
  • Vodovodni sistem Studena, prirodni je planinski izvor, u narodu poznat kao ''Golemo vrelo'', koje se nalazi iznad sela Donja Studena, na severozapadnim padinama Mosora i udaljeno je od Niša 17 km.
  • U okviru Vodovodnog sistema Ljuberađa postoje 4 planinska, prirodna izvorišta- Krupac, Mokra, Divljana i Ljuberađa.
  • Izvor Krupac se nalazi u severozapadnom delu Belopalanačke kotline, ispod Ruči stene, kod sela Krupac.
  • Izvor Mokra je lociran u neposrednoj blizini sela Mokra, u podnožju Suve planine, ispod njenih istočnih padina.
  • Izvor Divljana, koji se nalazi na levoj strani Koritničke reke, preko puta sela Divljana, u neposrednoj je blizini puta Bela Palanka-Babušnica.
  • Izvor Ljuberađa se nalazi u dolini reke Lužnice između sela Ljuberađa i Gorčinci, i sastoji se od 11 pojedinačnih izvora raspoređenih u dužini od par kilometara.
  • Moravski sistem Pešter i Toplik, koji se sastoje od planinskih prirodnih izvora i bunar Miljkovac 2, nalaze se u podnožju Svrljiških planina, na levoj obali Toponičke reke.
  • Medijana je izvorište podzemnih voda, prihranjivano prethodno prečišćenom vodom iz vodotoka Nišave i predstavlja rezervni vodovodni sistem za pokriće sezonskih varijacija. U određenom periodu u godini, naročito u letnjim mesecima, ovo izvorište zadovoljava neophodne količine vode za snabdevanje stanovništva. Medijana zbog svoje specifičnosti, u funkciji je samo 3 do 5 meseci godišnje.

4. Moja voda miriše na hlor? Šta da radim?

Svaki individualni vodovodni sistem upotrebljava propisanu količinu hlora za dezinfekciju vode na izvorištima, tako da do krajnjeg potrošača stigne dovoljna koncentracija hlora, koja zadovoljava kriterijume higijenske ispravnosti. Dešava se da voda, posle dužeg stajanja u cevima, naročito ujutru, može imati blag miris hlora. Ako miris na hlor smeta potrošaču, dovoljno je ostaviti otvorenu slavinu par minuta i ova pojava će nestati.

 

5. Gde mogu da testiram (analiziram) svoju vodu? ili Kako mogu da saznam rezultate analize vode koju pijem?

Mikrobiološki i fizičko-hemijski kvalitet vode svakodnevno se ispituje u laboratorijama Sektora sanitarne kontrole voda u vodovodu. Uzorkovanja se obavljaju sa različitih punktova u gradu i na izvorištima, prema Godišnjem programu i planu. Broj točećih mesta zavisi od broja stanovnika i podeljen je po reonima u gradu i okolini.

Ukoliko bilo koji građanin ima sumnju u kvalitet svoje pijaće vode, može pozvati laboratoriju i naše ovlašćeno lice će doći i uzeti uzorak vode. Rezultati analize mogu se saznati već sutradan.

 

6. Da li je potrebno da instaliram kućni prečišćivač vode, iako moj vodovod isporučuje dobru vodu za piće? ili Da li mi je potreban kućni filter za vodu?

Neki građani, sumnjajući u kvalitet česmenske vode, mogu da pomisle da im je potreban dodatni filter za prečišćavanje. S obzirom na to da vodovod isporučuje vodu sasvim proverenog higijenskog kvaliteta, za tim nema potrebe. Na našem tržištu poslednjih godina pojavili su se vrlo agresivni prodavci takvih mini sistema.Na taj način, ali i sumnjivim metodama prezentacije, naša voda se karakteriše kao voda opterećena nekim materijama, koje zapravo ne postoje.

 

7. Ja želim ispravnu vodu za piće. Da li je flaširana voda sigurnija od česmenske?

Ne mora da znači da je flaširana voda sigurnija od česmenske iako je višestruko skuplja. Standardi kvaliteta, koji važe za flaširanu vodu bazirani su na standardima za česmensku. Obe vrste vode su sigurne za piće ukoliko odgovaraju zahtevima standarda. Neke flaširane vode su više tretirane od česmenske, a neke manje ili nimalo. Flaširane vode mogu biti korisne u nekim incidentnim situacijama (kada nestane voda ili se smanji pritisak u cevima) ili ih koriste osobe sa posebnim zdravstvenim potrebama. Inače, prilikom kupovine flaširane vode treba biti obazriv i pročitati informacije o poreklu, tretmanu i kvalitetu na etiketi.

 

8. Gde mogu da dobijem više informacija o kvalitetu moje pijaće vode?

Svaki građanin Niša može dobiti informacije o kvalitetu vode i uopšte o svim pitanjima vezanim za vodosnabdevanje putem besplatne info-linije vodovoda.

 

9. Zašto mi je voda nekada bela i mutna?

Građani često misle da je u pitanju visoka koncentracija hlora, pa je voda bela i mutna. Ali, to nije istina.

Jedna od značajnih osobina vode je sposobnost da rastvara vazduh. Rastvorljivost vazduha u vodi opada sa povišenjem temperature a raste sa porastom pritiska.  Stoga se  usled intervencija na vodovodnoj mreži i /ili u u uslovima povećanja temperature naročito u prolećnom periodu     može desiti da je voda na slavinama potrošača  mlečno bela.

Usled isključenja vode prilikom intervencije na vodovodnoj mreži  vazduh ostaje u cevima.  Pri uključenju vode, nakon završene intervencije pritisak vode u cevovodu se obnovi i mnogo vazduha se rastvori u vodi. Višak vazduha koji se ne rastvori oslobađa se otvaranjem slavine na česmi uz karakterističan zvuk, a nakon toga kroz slavinu prolazi voda koja ima maksimalno rastvoren vazduh, za dati pritisak i temperaturu. Prolaskom kroz slavinu pritisak u vodi se smanjuje pa deo vazduha u vodi, sa smanjim pritiskom, postaje višak i formira mehuriće, dajući vodi mlečno beli izgled. Ako takvom vodom napunimo čašu voda će početi  da se bistri od dna do vrha u trajanju od pola ili jednog minuta. Takva voda je bezbedna za piće.

Povećanjem  temperature u prolećnom periodu javlja  se   razlika temperature vode u rezervoarima i  vode u vodovodnoj mreži u smislu povećanja temperature u mreži  usled čega je smanjena  sposobnost  vode da  rastvara vazduh. Višak vazduha prouzrokovan promenom temperature  će na slavini potrošača  takođe uzrokovati mlečno belu boju koja će brzo nestati.

 

 

najvesti
cenovnik
stedimo vodu1

 

preuzmite-dokumenta
cenovnik

pozivni-centar3

Ocenite kvalitet usluge JKP Naissus

Dobar - 19.8%
Loš - 22.2%
Odličan - 58.1%

Ukupno glasova: 329
The voting for this poll has ended on: 07 mar 2013 - 09:56

dijaspora nis